Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

vergrijpboete

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Geschreven door: Nico Koppel | 14 juni 2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed voordat hij wist of moest vermoeden dat de inspecteur op de hoogte was van de onjuistheid of onvolledigheid van de eerdere aangifte.

verzuimboete

Verzuimboete

Geschreven door: Nico Koppel | 24 mei 2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij afwezigheid van alle schuld of bij een pleitbaar standpunt wordt geen verzuimboete opgelegd.

vof

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Geschreven door: Marcel Frazer | 27 oktober 2017

Er kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) een belastingaanslag worden opgelegd. De belastingschuld blijft hierdoor bestaan. De vraag is of dat ook geldt voor het opleggen van een boete.

bezwaar

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

Geschreven door: Nico Koppel | 2 september 2016

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een bezwaarschrift te laat ingediend, dan is het niet-ontvankelijk, tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

beroepschrift

Beroepschrift was acht minuten te laat

Geschreven door: Nico Koppel | 10 juni 2016

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar

btw-schulden

BTW-schulden

Geschreven door: Nico Koppel | 24 juli 2015

De Belastingdienst is bezig met het binnenhalen van openstaande BTW-schulden. Een boekenonderzoek als gevolgd kan hoge boetes opleveren!

belastingontduiking

Belastingontduiking tegengaan met UBO

Geschreven door: Nico Koppel | 21 mei 2015

Om belastingontduiking tegen te gaan is het raadzaam een register op te stellen voor de daadwerkelijke eigenaren van ondernemingen.

navorderingsaanslagen

Dwangsom voor Belastingdienst

Geschreven door: Nico Koppel | 10 maart 2015

Lees hier meer over een inspecteur een dwangsom werd opgelegd, nadat hij navorderingsaanslagen IB had opgelegd aan een belastingplichtige.

Aftrek buitenlandse boete

Aftrek buitenlandse boete

Geschreven door: Marijn Bitter | 17 september 2014

Geldboeten, opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie zijn in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van aftrek uitgesloten.

Buitenlandse boetes binnenkort niet meer aftrekbaar van winst

Buitenlandse boetes binnenkort niet meer aftrekbaar van winst

Geschreven door: Marijn Bitter | 12 mei 2014

In reactie op vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat buitenlandse boetes binnenkort niet langer aftrekbaar van de winst zullen zijn. Lees meer in ons artikel!

Voorkom een boete door tijdig aangifte te doen of uitstel te vragen

Geschreven door: Marijn Bitter | 17 februari 2014

Wanneer u aan aangiftebiljet voor inkomstenbelasting ontvangt, is het van belang op tijd aangifte te doen om zo boete te voorkomen!

Let op uw belastingrente

Let op uw belastingrente

Geschreven door: Marijn Bitter | 6 december 2013

Kabinet stelt voor verhogen van belastingrente. Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Omvang doorbetalingsverplichting tijdens loonsanctie

Omvang doorbetalingsverplichting tijdens loonsanctie

Geschreven door: Marijn Bitter | 12 november 2013

De doorbetalingsverplichting voor de werkgever geldt voor de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Daarna komt de werknemer in aanmerking …

Verzuimboete verminderd

Verzuimboete verminderd

Geschreven door: Marijn Bitter | 9 september 2013

Recent heeft de rechtbank boetes vanwege het te laat doen van aangifte verminderd dan wel vernietigd.

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling

Geschreven door: Marijn Bitter | 5 september 2013

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 vrijwillig meldt dat hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald, geen boete hoeft te betalen. Deze maatregel is het gevolg van een ingediend wetsvoorstel dat  de Belastingdienst toestaat om tot 12 jaar terug aanslagen […]

Rechter in kort geding legt dwangsom op voor nakoming informatieverplichting

Geschreven door: Marijn Bitter | 22 april 2013

De voorzieningenrechter Alkmaar heeft iemand veroordeeld om aan de Belastingdienst mee te delen welke buitenlandse bankrekeningen hij heeft en om kopieën van alle afschriften van deze bankrekeningen te verstrekken

Dubbele heffing mag, dubbele invordering niet

Geschreven door: Marijn Bitter | 8 maart 2013

Dubbele heffing tot behoud van rechten is toegestaan, maar de betrokkenen hebben het recht zich te verweren tegen de invordering wanneer meerzou worden betaald dan verschuldigd.

Boete ok?

Boete ok?

Geschreven door: Marijn Bitter | 26 juli 2012

De boetes voor te late inlevering van aangiften hakken er behoorlijk in. Alle begrip om kwaadwillenden te bestraffen, maar voor goedwillenden moet er een reden zijn om de forse administratieve boetes te matigen.

Vergrijpboete na verzuimboete

Vergrijpboete na verzuimboete

Geschreven door: Marijn Bitter | 21 mei 2012

Een doorn in het oog voor juristen, maar het Ne bis in idem principe zijn we kwijt in het fiscaal recht. Na verzuimboete kunnen er voortaan “gewoon” vergrijpboetes worden opgelegd. De fiscus heeft echter wel het nodige te bewijzen voordat het zover is.

Boetes KB Lux

Boetes KB Lux

Geschreven door: Marijn Bitter | 8 maart 2012

Een onverwachte wending in de boetebehandeling van de KB Lux zaken. Daar waar voor de ene belasting bewijs niet aanwezig is, is voor de andere heffing voldoende bewijs aanwezig.

Rechter of fiscus te laat? Schadevergoeding mogelijk!

Geschreven door: Marijn Bitter | 29 augustus 2011

U mag van de Belastingdienst en de rechter verwachten dat zij binnen een redelijke termijn oordelen over een belastinggeschil. Gebeurt dit niet, dan bestaat in beginsel recht op vergoeding van de (im)materiele schade. Onlangs oordeelde de hoogste belastingrechter van ons land…

Boeteregelingen fiscus

Geschreven door: Marijn Bitter | 5 juni 2011

Boeteregelingen fiscus In de nieuwsbrieven nemen wij regelmatig artikelen op over de aangescherpte boeteregelingen. Blijkens de reacties op de artikelen worden deze artikelen met grote aandacht gelezen en is er behoefte aan meer informatie over de preventie van boetes. Onderstaand treft u aan een uiteenzetting over de diverse vormen van boeteregelingen bij de fiscus en, […]

Duizenden privé betrapt met auto van de zaak

Duizenden privé betrapt met auto van de zaak

Geschreven door: Marijn Bitter | 25 mei 2011

Duizenden privé betrapt met auto van de zaak Het afgelopen jaar heeft de belastingdienst ongeveer negenduizend mensen betrapt die stiekem meer dan de maximale 500 kilometer privé reden zonder dit op te geven. Autorijders die meer dan 500 kilometer privé rijden in de auto van de zaak moeten eigenlijk extra belasting betalen, maar velen trachten […]

Schikkingen deels fiscaal aftrekbaar

Schikkingen deels fiscaal aftrekbaar

Geschreven door: Marijn Bitter | 12 januari 2011

Schikkingen deels fiscaal aftrekbaar Schikkingen deels fiscaal aftrekbaar Schikkingen van strafzaken kunnen de verdachte een fiscale aftrekpost opleveren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schikkingen die het Openbaar Ministerie maandag overeenkwam met verdachten van vastgoedfraude. Dit zeggen een expert bij het OM en fiscalisten. Schikkingen bestaan vaak uit een boete en daarnaast een ontneming van […]

Boetes bij te laat indienen

Boetes bij te laat indienen

Geschreven door: Marijn Bitter | 4 januari 2011

Boetes bij te laat indienen Boetes bij te laat indienen aangifte Het tijdig doen van aangifte is het controlethema 2011 van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen als er niet of niet tijdig aangifte is gedaan. Te laat indienen Inkomstenbelasting en Schenkings-, en erfbelasting Het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting en […]

Send this to a friend