Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Geschreven door: Nico Koppel | 27 mei 2021

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente.

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Geschreven door: Nico Koppel | 20 mei 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangenomen.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Geschreven door: Nico Koppel | 20 mei 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking.

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

Geschreven door: Marcel Frazer | 13 mei 2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan ..

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

Geschreven door: Marcel Frazer | 12 mei 2021

De NOW-3 kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden.

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Geschreven door: Nico Koppel | 9 mei 2021

De TVL heeft als doel bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om vaste lasten te kunnen betalen en onderneming draaiende te houden.

Onzakelijke borgstelling

Geschreven door: Nico Koppel | 8 mei 2021

Wanneer is een borgstelling voor de schulden van de vennootschap zakelijk of onzakelijk? U leest het hier!

Minimumloon per 1 juli 2021

Geschreven door: Marcel Frazer | 7 mei 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen.

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Geschreven door: Herman Ruijter | 6 mei 2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding.

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Geschreven door: Marcel Frazer | 29 april 2021

De doelgroepverklaring loonkostenvoordeel wordt aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer.

Eigen woning in het buitenland

Geschreven door: Herman Ruijter | 22 april 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht.

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Geschreven door: Nico Koppel | 16 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020.

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 15 april 2021

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium.

Dilemma’s in de NOW

Geschreven door: Nico Koppel | 9 april 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW.

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Geschreven door: Nico Koppel | 8 april 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd.

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

Geschreven door: Herman Ruijter | 1 april 2021

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend bij de Tweede Kamer.

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Geschreven door: Herman Ruijter | 1 april 2021

De bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 zijn aangewezen als massaal bezwaar.

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Geschreven door: Willemijn Houter | 1 april 2021

Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen heeft de staatssecretaris van EZK een wetsvoorstel ingediend.

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Geschreven door: Willemijn Houter | 25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank.

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet.

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 maart 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten.

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat o.a. een strafbepaling voor het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte.

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Geschreven door: Herman Ruijter | 11 maart 2021

De Hoge Raad heeft bepaald dat onder omstandigheden op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur de berekening van belastingrente moet worden beperkt of achterwege gelaten.

Send this to a friend