Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

pensioen in eigen beheer

Eindejaarstips voor de dga

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 13 december 2017

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer? De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft.

werkgever

Eindejaarstips werkgever

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 12 december 2017

Vergeet niet om WBSO aan te vragen, denk aan de bijtelling voor de auto van de zaak en benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling. Waar moet een werkgever aan denken?

omzetbelasting

Eindejaarstips omzetbelasting

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 11 december 2017

Corrigeren van omzetbelasting, privégebruik, aftrek voorbelasting en teruggaaf van BTW op dubieuze debiteuren. U leest het hier allemaal!

pensioentekort

Eindejaarstips particulieren

Geschreven door: Stan Evers | 8 december 2017

Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie en/of storting op een (geclausuleerde) bankspaarrekening dit jaar te benutten moet u uiterlijk op 31 december betaald hebben!

loonheffing

Verrekening ingehouden loonheffing

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 7 december 2017

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

schenken

Eindejaarstips schenken en erven

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 7 december 2017

Schenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. In het laatste geval moet u de schenking wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Eindejaarstips voor ondernemingen

Geschreven door: Nico Koppel | 5 december 2017

In aanvulling op de KIA heeft u mogelijk recht op energie-investeringsaftrek (EIA) of op milieu-investeringsaftrek (MIA).

BTW

BTW over oninbare facturen

Geschreven door: Willemijn Houter | 4 december 2017

Het is mogelijk om de BTW van een factuur terug te vragen indien een klant deze factuur niet aan u gaat betalen. Hoe kan u dit doen per 1 januari 2018?

hypotheekrente

Eindejaarstips eigen woning

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 1 december 2017

Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente.

eigenwoningschuld

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 29 november 2017

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen.

beconnummer

Een beconnummer

Geschreven door: Willemijn Houter | 23 november 2017

Het beconnummer is slechts een registratienummer bij de Belastingdienst voor een belastingconsulent of administratiekantoor.

premiekorting

Vervalste doelgroepverklaringen voor premiekorting

Geschreven door: Willemijn Houter | 20 november 2017

Er wordt door malafide adviesbureaus vervalste doelgroepverklaringen gebruikt om (ten onrechte) premiekorting te claimen!

waardeoverdracht

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 18 november 2017

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over een aantal onderwerpen.

dividendbelasting

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 17 november 2017

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn.

Paradise Papers

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Geschreven door: Nico Koppel | 17 november 2017

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk.

gebruikelijk loon

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 10 november 2017

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De vraag in een procedure was of bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon rekening gehouden moet worden met een van de bv ontvangen pensioenuitkering.

Belastingplan 2018

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

Geschreven door: Nico Koppel | 9 november 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om maatregelen die per 1 januari 2018 in werking moeten treden of op 1 januari 2018 vast moeten staan om op 1 januari 2019 in werking te kunnen treden.

WKR

Bereid u voor op het toetsmoment voor de WKR!

Geschreven door: Stan Evers | 6 november 2017

In januari zal de loonaangifte gedaan moeten worden, met betrekking tot een eventuele overschrijding van de vrije ruimte van de WKR.

vennootschapsbelasting

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

Geschreven door: Nico Koppel | 3 november 2017

Mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest zijn de oorzaak van een spoedreparatie van de Wet op de vennootschapsbelasting.

Tarieven

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Geschreven door: Cora Koppel | 2 november 2017

De staatssecretaris heeft een overzicht van heffingskortingen, schijven en tarieven in de loon- en inkomstenbelasting voor 2018 gegeven!

kwijtscheldingswinst

Uitwinning borg en kwijtscheldingswinst

Geschreven door: Stan Evers | 29 oktober 2017

Na betaling van € 30.000 was het voordeel van € 120.000 vrijgestelde kwijtscheldingswinst, volgens Hof Den Haag.

minimumloon

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 28 oktober 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld.

vof

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 27 oktober 2017

Er kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) een belastingaanslag worden opgelegd. De belastingschuld blijft hierdoor bestaan. De vraag is of dat ook geldt voor het opleggen van een boete.

Verliesverrekening

Verliesverrekening met het inkomen

Geschreven door: Stan Evers | 26 oktober 2017

Het wettelijke systeem van verliesverrekening betreft een verrekening van heffingsgrondslagen en niet van geheven belasting.

btw-aangifte

BTW-aangifte digitaal corrigeren

Geschreven door: Willemijn Houter | 25 oktober 2017

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2018 hun BTW-aangifte (suppletie) alleen nog digitaal doorgeven.

Send this to a friend