Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

parkeerbelasting

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Geschreven door: Nico Koppel | 15 maart 2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

werkkostenregeling

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 9 maart 2018

Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Er is een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gedaan kunnen worden.

lening

Wanneer is een lening onzakelijk?

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 8 maart 2018

In een procedure voerde de inspecteur ter onderbouwing van de onzakelijkheid van een lening aan, dat de debiteur geen zekerheden had gesteld, dat er geen aflossingsschema was en dat externe partijen niet bereid waren om een financiering te verstrekken.

fiscale eenheid

Spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

Geschreven door: Nico Koppel | 3 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in bepaalde opzichten in strijd is met het EU-recht.

eenmanszaak

Eenmanszaak omzetten naar een BV

Geschreven door: Stan Evers | 2 maart 2018

Verricht u uw werkzaamheden middels een eenmanszaak? Dan is het in sommige gevallen verstandig om eens te kijken naar de mogelijkheid om deze om te zetten naar een BV.

bewijs

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Geschreven door: Nico Koppel | 1 maart 2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebruiken als bewijsmateriaal.

transitievergoeding

Transitievergoeding en slapende dienstverbanden

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 23 februari 2018

(Hoe) kunnen werkgevers de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen? Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarin enkele maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding zijn opgenomen.

rulings

Rulings procedureel niet altijd in orde

Geschreven door: Nico Koppel | 22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd.

belastingheffing

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

Geschreven door: Nico Koppel | 16 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.

overgangsregeling

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 15 februari 2018

Bij wijze van overgangsregeling geldt voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 in de jaren 2017 en volgende een bijtelling van 25%.

wet DBA

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Geschreven door: Nico Koppel | 9 februari 2018

In plaats van duidelijkheid te scheppen leverde de wet DBA tot nu toe alleen veel verwarring en onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers.

ondernemer

Wel of geen ondernemer?

Geschreven door: Willemijn Houter | 5 februari 2018

Samen met compagnon A is belanghebbende Z lid en medebestuurder van 2 coöperaties (B en C). Z was tot en met 2008 als administratie- en belastingadviseur werkzaam voor de coöperaties. Voor de heffing van loonbelasting was gekozen voor een fictieve dienstbetrekking. Is Z een ondernemer voor de omzetbelasting?

parkeergelegenheid

Geen laag tarief voor parkeren

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 2 februari 2018

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs een procedure behandeld over de vraag of het bieden van parkeergelegenheid een bijkomende dienst was bij het verlenen van toegang tot een attractiepark.

voorlopige aanslag

Controleer de voorlopige aanslag 2018!

Geschreven door: Stan Evers | 1 februari 2018

Mogelijk heeft u de voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting al binnen. Controleert u deze wel goed?

privévermogen

Verplicht privévermogen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 1 februari 2018

In een zaak was de inspecteur volgens het hof er terecht van uitgegaan dat de woonboerderij verplicht to het privévermogen behoorde.

heffingskortingen

Kamervragen heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 25 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen.

bitcoins

Bitcoins in privé: belast of niet?

Geschreven door: Stan Evers | 22 januari 2018

Op elke verjaardag is dit wel een van de gespreksonderwerpen; moet ik investeren in de Bitcoin? Wij gaan hier helaas geen antwoord op geven, maar wij kunnen u daarentegen wel voorzien van wat fiscaal advies hieromtrent.

KIA

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

Geschreven door: Nico Koppel | 17 januari 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren.

suppletie

BTW-suppletie vanaf 1 januari 2018 digitaal!

Geschreven door: Stan Evers | 12 januari 2018

De Belastingdienst zet zijn voornemen tot digitalisering verder door. Moet u over afgelopen jaar een suppletie indienen?

geheimhoudingsbeding

Overtreding geheimhoudingsbeding

Geschreven door: Nico Koppel | 11 januari 2018

Nadat een werkgever had ontdekt dat zijn werknemer het geheimhoudingsbeding had overtreden, volgde ontslag op staande voet. Dit ontslag hield stand bij de kantonrechter, die de werknemer vervolgens veroordeelde tot betaling van een boete.

inkomstenbelasting

Wijzigingen inkomstenbelasting 2018

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 8 januari 2018

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde.

ondernemersaftrek

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek 2018

Geschreven door: Nico Koppel | 7 januari 2018

Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt.

investeringsaftrek

Investeringsaftrek 2018

Geschreven door: Nico Koppel | 6 januari 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen

loonbelasting 2018

Wijzigingen loonbelasting 2018

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 5 januari 2018

Werkkostenregeling, Privégebruik auto en Pensioenrichtleeftijd.. Wijzigingen in de Loonbelasting 2018. U leest het hier!

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 4 januari 2018

Loonkostenvoordelen (LKV) is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen en is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Send this to a friend