Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

rulingpraktijk

Internetconsultatie rulingpraktijk

Geschreven door: Nico Koppel | 7 september 2018

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige waarin, voordat de aangifte is ingediend, zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale gevolgen van bepaalde rechtshandelingen.

bezwaar

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementsheffing vallen onder massaal bezwaar

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 6 september 2018

Veel bezwaarmakers hebben in hun bezwaarschrift aangegeven dat de heffing in box 3 voor hen een individuele buitensporige last vormt.

BTW

Buitenlandse BTW uit 2017 terugvragen

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 1 september 2018

Heeft u, als ondernemer, in 2017 in een ander EU-land BTW betaald? Wees er snel bij en vraag dit vóór 1 oktober 2018 terug!

hoofdverblijf

Bepaling hoofdverblijf voor de inkomstenbelasting

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 30 augustus 2018

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een woning aan de eigenaar en zijn gezin duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staan.

kia

Recht op KIA voor maat in maatschap

Geschreven door: Nico Koppel | 24 augustus 2018

Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het investeringsbedrag tussen de onder- en de bovengrens ligt.

DBA

Inspectie van Wet DBA

Geschreven door: Willemijn Houter | 18 augustus 2018

De Belastingdienst wil voor het eind van 2018 bij meer dan honderd opdrachtgevers op bezoek zijn geweest om hun werkwijze te bespreken!

concurrentiebeding

Uitleg van concurrentiebeding

Geschreven door: Nico Koppel | 17 augustus 2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat zij ten aanzien daarvan van elkaar mogen verwachten, van belang zijn.

rittenregistratie

Het bijhouden van een rittenregistratie

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 16 augustus 2018

Een rittenregistratie moet sluitend zijn en nauwkeurig worden bijgehouden. Waar uw rittenregistratie aan moet voldoen, leest u hier!

parkeerbelasting

Naheffing parkeerbelasting

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 10 augustus 2018

Geld speelt niet altijd een rol en principes kosten geld. Gevolg? Een prijzige naheffingsaanslag parkeerbelasting!

voorlopige teruggave

Vergeet de voorlopige teruggave niet te wijzigen!

Geschreven door: Cora Koppel | 9 augustus 2018

Maakt u gebruik van een voorlopige teruggave voor de inkomstenbelasting? Vergeet dan niet om bepaalde wijzigingen door te voeren!

bedrijfsgebouw

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 3 augustus 2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een bedrijfsgebouw.

ontslag

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Geschreven door: Nico Koppel | 2 augustus 2018

Voor ontslag op staande voet, moet een dringende reden bestaan. De kantonrechter oordeelt of ontslag op staande voet gegrond is.

bezwaarschriften

Bezwaarschriften 2017 box 3

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 28 juli 2018

Bij ‘massaal bezwaar’ worden alle bezwaarschriften met hetzelfde geschilpunt collectief afgedaan.

verleggingsregeling

Toepassing verleggingsregeling

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 27 juli 2018

In sommige gevallen betaalt niet u de BTW over uw omzet, maar aan wie u de diensten of goederen levert. Dit is de verleggingsregeling.

compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

Geschreven door: Nico Koppel | 26 juli 2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding betaalt, is in het Staatsblad geplaatst.

transitievergoeding

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

Geschreven door: Nico Koppel | 21 juli 2018

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen.

voorbelasting

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 20 juli 2018

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het verrichten van diensten.

keuzevermogen

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 19 juli 2018

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast, is in de rechtspraak de foutenleer ontwikkeld.

vliegbelasting

Vliegbelasting

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 12 juli 2018

Het liefst zou Nederland zien dat er een eenduidige Europese vliegbelasting wordt geïntroduceerd. Mocht dit niet lukken dan wordt er een belasting per vliegtuig en/of een belasting per passagier ingevoerd.

BTW-nummer

BSN in BTW-nummer schending van privacywet?

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 10 juli 2018

De Belastingdienst gebruikt in het BTW-nummer van ondernemers met een eenmanszaak het BSN-nummer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat dit de privacywet overtreedt.

zelfstandige zonder personeel

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

Geschreven door: Nico Koppel | 6 juli 2018

De fiscale en arbeidsrechterlijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) blijft de overheid bezighouden!

belastingontduiking

Grensoverschrijdende constructies

Geschreven door: Nico Koppel | 5 juli 2018

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen.

uitkeringsbedragen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 29 juni 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog.

compensatieregeling

Compensatieregeling omzetting lening in gift

Geschreven door: Stan Evers | 28 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers.

minimumloon

Minimumloon per 1 juli 2018

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 24 juni 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld.

Send this to a friend