Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen.

Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

regeerakkoord

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

Geschreven door: Nico Koppel | 11 oktober 2017

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities.

borgstelling

Onzakelijke borgstelling

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 9 oktober 2017

Een verlies uit de borgstelling komt niet ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden wanneer de borgstelling is toe te rekenen aan het handelen als aandeelhouder

Privégebruik

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Geschreven door: Casper Gorgels | 8 oktober 2017

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld.

Belastingheffing

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 7 oktober 2017

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten.

dienstbetrekking

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Geschreven door: Nico Koppel | 6 oktober 2017

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga.

loonbegrip

Nabetaling is onderdeel loon

Geschreven door: Casper Gorgels | 5 oktober 2017

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet.

btw aftrek

Belastingplichtige verantwoordelijk voor bewijslast btw aftrek

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 4 oktober 2017

Er is geen recht op BTW aftrek indien de belastingplichtige niet aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk maakt dat er recht is op BTW aftrek.

aanmerkelijk belang

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 30 september 2017

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. De meeropbrengst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de verkrijgingsprijs van de aandelen.

optierecht

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Geschreven door: Casper Gorgels | 29 september 2017

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast. Bij toepassing van deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning aangemerkt als een onbelaste vergoeding voor de extra kosten van huisvesting buiten het land van herkomst.

invorderingsrente

Berekening invorderingsrente

Geschreven door: Stan Evers | 28 september 2017

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.

dienstbetrekking

Maatregelen loonbelasting

Geschreven door: Casper Gorgels | 22 september 2017

Of een vertrekvergoeding bij einde dienstbetrekking excessief is wordt vastgesteld aan de hand van een rekenregel.

inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 22 september 2017

De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog kunnen aangeven zonder dat de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt.

prinsjesdag

Prinsjesdag 2017

Geschreven door: Nico Koppel | 21 september 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit.

EIA

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 21 september 2017

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag.

Teruggave overdrachtsbelasting

Teruggave overdrachtsbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 15 september 2017

Wanneer heeft u recht op teruggave overdrachtsbelasting? Lees de casus in ons nieuwste artikel. Hof Arnhem-Leeuwarden doet uitspraak.

Berichtenbox

Algemeen overleg Belastingdienst en de Berichtenbox

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal onderwerpen dat in het Algemeen overleg over de Belastingdienst is besproken. Een van de besproken onderwerpen is de Berichtenbox!

geldverstrekkingen

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

Geschreven door: Nico Koppel | 13 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geldverstrekkingen gepubliceerd.

loondispensatie

Transitievergoeding en loondispensatie

Geschreven door: Casper Gorgels | 4 september 2017

Moet er bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening worden gehouden met een ontvangen loondispensatie?

teruggaaf

Teruggaaf omzetbelasting

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 2 september 2017

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de vergoeding niet heeft en niet zal ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop vaststaat dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet zal worden betaald.

kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 2 september 2017

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven. De kleineondernemersregeling is een vermindering van de door de ondernemer aan de Belastingdienst te betalen omzetbelasting.

eenmanszaak

Inbreng eenmanszaak in BV met terugwerkende kracht

Geschreven door: Stan Evers | 1 september 2017

September is de maand om te beoordelen of het tijd wordt voor de overstap van een eenmanszaak naar een BV. Raadpleeg uw financieel adviseur!

restschuld

Restschuld eigen woning wordt duurder

Geschreven door: Stan Evers | 28 augustus 2017

Een restschuld bij verkoop van een woning na 2017 wordt waarschijnlijk duurder. De rente over een restschuld is dan niet langer aftrekbaar.

aangifte

Aangifte per maand in plaats van per kwartaal: wel zo overzichtelijk!

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 21 augustus 2017

De meeste ondernemers doen ieder kwartaal aangifte omzetbelasting. Heb jij al eens overwogen om dat maandelijks te gaan doen?

afroommodule

Omzet- en winstcorrecties met afroommodule

Geschreven door: Nico Koppel | 18 augustus 2017

Over zogenaamde de afroommodule in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een geautomatiseerde kassa is het mogelijk om transacties, die via de kassa verlopen, geheel of gedeeltelijk uit de omzet te halen.

bijtelling

Bijtelling privégebruik auto gewijzigd?

Geschreven door: Casper Gorgels | 17 augustus 2017

De wijziging betreft auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, die vóór 1 juli 2012 voor het eerst op naam zijn gesteld.

Send this to a friend