Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

belastingontwijking

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Geschreven door: Nico Koppel | 18 mei 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 17 mei 2018

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.

ketenregeling

Ketenregeling arbeidsrecht

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 9 mei 2018

Een werknemer ontving na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op naam van een andere werkgever. Maar is dat correct en volgens de ketenregeling? Lees het hier!

regeling

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 3 mei 2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onbelast te vergoeden.

AVG

Bent u klaar voor de intreding van de AVG?

Geschreven door: Stan Evers | 2 mei 2018

Vanaf 25 mei a.s. treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving in werking. De AVG geldt dan als standaard voor de gegevensbescherming in heel Europa. Heeft u alle voorbereidingen getroffen?

overgangsmaatregel

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Geschreven door: Nico Koppel | 26 april 2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Dat heeft de staatssecretaris aangekondigd in antwoord op Kamervragen.

30% regeling

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 26 april 2018

De voorgenomen aanpassing van de 30%-regeling is een gevolg van een in 2017 uitgevoerde evaluatie. Hieruit bleek dat circa 80% van de werknemers de regeling niet langer gebruikt dan vijf jaar.

aansprakelijk

Aansprakelijkheid werkgever

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 19 april 2018

Op grond van vaste jurisprudentie zijn werkgevers verplicht om een behoorlijke verzekering af te sluiten ter dekking van schade van werknemers, die in de uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval.

arbeidsmarkt

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

Geschreven door: Nico Koppel | 13 april 2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt.

herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve en emigratie

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 12 april 2018

De vraag in een procedure was of een van de bepalingen tot gevolg heeft dat een door een ondernemer gevormde herinvesteringsreserve bij zijn emigratie moet vrijvallen. Meer weten? Lees het hier!

werkkostenregeling

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 7 april 2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Er heeft een evaluatie van de werkkostenregeling plaatsgevonden. Wat blijkt er uit de evaluatie?

kleineondernemersregeling

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 6 april 2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd.

belastingrente

Voorkom belastingrente; controleer uw voorlopige aanslag 2017!

Geschreven door: Stan Evers | 3 april 2018

De belastingrente houdt in dat er ten minste 4% rente wordt berekend over de verschuldigde bedragen aan inkomstenbelasting en ten minste 8% rente over de verschuldigde bedragen aan vennootschapsbelasting.

bijtelling

Overgangsregeling bijtelling privégebruik

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 28 maart 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Op grond van overgangsrecht geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 ook na 1 januari 2017 een bijtelling van 25%.

regeerakkoord

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 22 maart 2018

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen niet gunstig zijn voor het mkb.

parkeerbelasting

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Geschreven door: Nico Koppel | 15 maart 2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

werkkostenregeling

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 9 maart 2018

Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Er is een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gedaan kunnen worden.

lening

Wanneer is een lening onzakelijk?

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 8 maart 2018

In een procedure voerde de inspecteur ter onderbouwing van de onzakelijkheid van een lening aan, dat de debiteur geen zekerheden had gesteld, dat er geen aflossingsschema was en dat externe partijen niet bereid waren om een financiering te verstrekken.

fiscale eenheid

Spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

Geschreven door: Nico Koppel | 3 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in bepaalde opzichten in strijd is met het EU-recht.

eenmanszaak

Eenmanszaak omzetten naar een BV

Geschreven door: Stan Evers | 2 maart 2018

Verricht u uw werkzaamheden middels een eenmanszaak? Dan is het in sommige gevallen verstandig om eens te kijken naar de mogelijkheid om deze om te zetten naar een BV.

bewijs

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Geschreven door: Nico Koppel | 1 maart 2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebruiken als bewijsmateriaal.

transitievergoeding

Transitievergoeding en slapende dienstverbanden

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 23 februari 2018

(Hoe) kunnen werkgevers de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen? Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarin enkele maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding zijn opgenomen.

rulings

Rulings procedureel niet altijd in orde

Geschreven door: Nico Koppel | 22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd.

belastingheffing

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

Geschreven door: Nico Koppel | 16 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.

overgangsregeling

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 15 februari 2018

Bij wijze van overgangsregeling geldt voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 in de jaren 2017 en volgende een bijtelling van 25%.

Send this to a friend