Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

AOW-leeftijd

AOW-leeftijd in 2024

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 11 november 2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

pensioen

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 10 november 2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening.

NHG

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

Geschreven door: Nico Koppel | 9 november 2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de hypothecaire lening biedt de NHG een vangnet tegen financiële problemen.

minimumloon

Minimumloon 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 8 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld.

vennootschapsbelasting

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 4 november 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

belastingplan

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 3 november 2018

Naar aanleiding van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ingediend.

bronbelasting

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Geschreven door: Nico Koppel | 2 november 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019.

belastingrente

Vraag snel een voorlopige aanslag IB 2018 aan; voorkom belastingrente en verlaag uw box 3-heffing

Geschreven door: Stan Evers | 1 november 2018

Het voordeel van het vooraf betalen van de verschuldigde belasting, is dat over de afgedragen inkomstenbelasting geen belastingrente meer in rekening wordt gebracht.

vrijstelling

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 28 oktober 2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven.

transitievergoeding

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Geschreven door: Nico Koppel | 27 oktober 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden heeft geduurd. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken.

aandeelhouder

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 26 oktober 2018

De Belastingdienst legde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op aan de enig aandeelhouder van een nv in verband met een winstuitdeling.

transitievergoeding

Maximale transitievergoeding 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 25 oktober 2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar.

Mkb-winstvrijstelling

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

Geschreven door: Stan Evers | 24 oktober 2018

Bij de invoering van de mkb-winstvrijstelling is duidelijk gemaakt dat het begrip winst algebraïsch moet worden opgevat en dus zowel positieve als negatieve winsten (verliezen) omvat.

box 3

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 19 oktober 2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven.

dividendbelasting

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Geschreven door: Nico Koppel | 18 oktober 2018

De voorgestelde invoering van een bronbelasting op dividend naar laag belastende jurisdicties wordt uitgesteld vanwege de intrekking van het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting.

zakelijke kosten

Wanneer is er sprake van zakelijke kosten?

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 12 oktober 2018

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Wanneer is er (geen) sprake van zakelijke kosten?

belastingplan 2019

Behandelschema Belastingplan 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 11 oktober 2018

Wanneer de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, zullen andere wetsvoorstellen van het Belastingplan 2019 waarschijnlijk worden aangepast.

forfaitaire rendement

Forfaitaire rendement en heffingsvrij vermogen 2019

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 5 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heet het forfaitaire rendement per vermogensschijf en de hoogte van het heffingsvrij vermogen in box 3 voor 2019 bekend gemaakt.

BTW-tarief

Geen uitzondering op verhoging lage BTW-tarief

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 4 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief.

30% regeling

30% regeling en voorlopige aanslag IB 2019

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 2 oktober 2018

Op Prinsjesdag 2018 is bekend gemaakt dat de wetgever per 2019 van plan is om de 30% regeling die voor kennismigranten geldt wordt verkort tot 5 jaar.

urencriterium

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Geschreven door: Stan Evers | 28 september 2018

De zelfstandigenaftrek vermindert het belastbare inkomen van de ondernemer. De bewijslast voor het voldoen aan het urencriterium rust op de ondernemer.

zwart

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 27 september 2018

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen en boetes.

omzetbelasting

Maatregelen omzetbelasting 2018

Geschreven door: Willemijn Houter | 23 september 2018

De nieuwe Kleineondernemersregeling kent een omzetgrens van € 20.000 en geldt voor alle kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Daarnaast is de maatregel om het lage BTW-tarief van 6 naar 9% te verhogen in het Belastingplan 2019 opgenomen.

vennootschapsbelasting

Maatregelen vennootschapsbelasting 2018

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 22 september 2018

Welke maatregelen vinden er plaats in de vennootschapsbelasting? Wij brengen u hiervan graag op de hoogte!

inkomstenbelasting

Maatregelen inkomstenbelasting 2018

Geschreven door: Stan Evers | 22 september 2018

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verbetering van de koopkracht en die het lonender moeten maken om (meer) te werken.

Send this to a friend