Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

vliegbelasting

Vliegbelasting

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 12 juli 2018

Het liefst zou Nederland zien dat er een eenduidige Europese vliegbelasting wordt geïntroduceerd. Mocht dit niet lukken dan wordt er een belasting per vliegtuig en/of een belasting per passagier ingevoerd.

BTW-nummer

BSN in BTW-nummer schending van privacywet?

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 10 juli 2018

De Belastingdienst gebruikt in het BTW-nummer van ondernemers met een eenmanszaak het BSN-nummer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat dit de privacywet overtreedt.

zelfstandige zonder personeel

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

Geschreven door: Nico Koppel | 6 juli 2018

De fiscale en arbeidsrechterlijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) blijft de overheid bezighouden!

belastingontduiking

Grensoverschrijdende constructies

Geschreven door: Nico Koppel | 5 juli 2018

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen.

uitkeringsbedragen

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 29 juni 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog.

compensatieregeling

Compensatieregeling omzetting lening in gift

Geschreven door: Stan Evers | 28 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers.

minimumloon

Minimumloon per 1 juli 2018

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 24 juni 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld.

aflossingsverplichting

Geen versoepeling aflossingsverplichting

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 23 juni 2018

De aflossingsverplichting is op 1 januari 2013 ingevoerd voor nieuwe leningen. De rente die wordt betaald is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost.

WBSO

WBSO in 2017

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 22 juni 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, € 1.455 miljoen aan afdrachtvermindering WBSO toegekend

cryptovaluta

Fiscale aspecten cryptovaluta

Geschreven door: Nico Koppel | 21 juni 2018

Omdat de ontwikkelingen rond cryptovaluta snel gaan is niet uit te sluiten dat de fiscale kwalificatie en behandeling van cryptovaluta veranderen!

tweeverdieners

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

Geschreven door: Stan Evers | 16 juni 2018

Door de individualisering van de belastingheffing betalen bij een gelijk gezinsinkomen eenverdieners meer belasting dan tweeverdieners.

box 3

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 15 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 voor zover het de belastingheffing in box 3 betreft.

vergrijpboete

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 14 juni 2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed voordat hij wist of moest vermoeden dat de inspecteur op de hoogte was van de onjuistheid of onvolledigheid van de eerdere aangifte.

elektronisch berichtenverkeer

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Geschreven door: Stan Evers | 8 juni 2018

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht dat berichten tussen belastingplichtigen en de inspecteur uitsluitend elektronisch worden verzonden.

belastingtelefoon

Waardering BelastingTelefoon

Geschreven door: Nico Koppel | 7 juni 2018

Jaarlijks wordt er twaalf tot dertien miljoen keer gebruik gemaakt van de BelastingTelefoon, de hulplijn voor belastingproblemen.

belastingdienst AVG

Belastingdienst niet klaar voor AVG

Geschreven door: Nico Koppel | 7 juni 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor bedrijven, instellingen en ook voor de overheid.

stakingswinst

Staakt u uw eenmanszaak?

Geschreven door: Stan Evers | 4 juni 2018

De stakingswinst die u stort in een dergelijke lijfrente, is tot een bepaald bedrag vrijgesteld van belastingheffing. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw stakingswinst om te zetten in een lijfrente?

bedrijfsbbq

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

Geschreven door: Joël Groenberg | 31 mei 2018

Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van personeelsuitje vaak een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen is de werkkostenregeling (WKR) hierop van toepassing. Volgens de WKR kunnen dat werkgevers hun personeelsleden tot 1,2% van de totale loonsom onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven.

verzuimboete

Verzuimboete

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 24 mei 2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij afwezigheid van alle schuld of bij een pleitbaar standpunt wordt geen verzuimboete opgelegd.

belastingontwijking

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Geschreven door: Nico Koppel | 18 mei 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 17 mei 2018

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.

ketenregeling

Ketenregeling arbeidsrecht

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 9 mei 2018

Een werknemer ontving na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op naam van een andere werkgever. Maar is dat correct en volgens de ketenregeling? Lees het hier!

regeling

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 3 mei 2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onbelast te vergoeden.

AVG

Bent u klaar voor de intreding van de AVG?

Geschreven door: Stan Evers | 2 mei 2018

Vanaf 25 mei a.s. treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving in werking. De AVG geldt dan als standaard voor de gegevensbescherming in heel Europa. Heeft u alle voorbereidingen getroffen?

overgangsmaatregel

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Geschreven door: Nico Koppel | 26 april 2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Dat heeft de staatssecretaris aangekondigd in antwoord op Kamervragen.

Send this to a friend