Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen.

Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Gebreken in administratie

Geschreven door: Boyke-Marc Nankoe | 9 april 2017

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie.

bijtelling

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

Geschreven door: Casper Gorgels | 7 april 2017

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Hoe zit dat met een leenauto?

anti-witwasrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Geschreven door: Nico Koppel | 6 april 2017

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Wet werk en zekerheid

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

Geschreven door: Casper Gorgels | 6 april 2017

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever.

Vermijd belastingrente

Geschreven door: Nico Koppel | 3 april 2017

Vermijd het betalen van belastingrente en dien uw aangiften van 2016 in voor 1 mei 2017! Lukt dat niet en heeft u al uitstel gekregen, dien dan een schatting in van het inkomen van 2016 en vermijd daarbij de heffing van belastingrente.  

concurrentiebeding

Ontheffing concurrentiebeding

Geschreven door: Nico Koppel | 31 maart 2017

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentiebeding of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd.

Middelingsverzoek

Middelingsverzoek te laat ingediend

Geschreven door: Stan Evers | 31 maart 2017

Een verzoek om toepassing van de middelingsregeling moet binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie kalenderjaren van het middelingstijdvak definitief vaststaat worden ingediend.

reiskosten

Bovenmatige reiskosten per kilometer

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 30 maart 2017

Is de vergoeding van reiskosten tussen werknemers met een auto van de zaak en werknemers met een privéauto discriminatie?

advocaatkosten

BTW advocaatkosten

Geschreven door: Casper Gorgels | 25 maart 2017

In januari heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak over de aftrek van voorbelasting voor advocaatkosten. Het oordeel is dat BTW op juridische advieskosten niet aftrekbaar is.

dividendbelasting

Inhouding dividendbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 24 maart 2017

Dividendbelasting moet worden ingehouden op het moment waarop het dividend ter beschikking is gesteld. Feitelijke uitbetaling van het dividend is geen voorwaarde voor de inhouding van dividendbelasting.

proceskostenvergoeding

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

Geschreven door: Nico Koppel | 23 maart 2017

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt.

Hypotheekschuld

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 18 maart 2017

Jaren later bleek de hypotheekschuld tweemaal in de aangiften opgenomen, had de inspecteur dit eerder moeten zien?

prestaties

Eén of meer prestaties?

Geschreven door: Jennifer Goedhart | 17 maart 2017

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt.

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Geschreven door: Casper Gorgels | 16 maart 2017

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de overbruggingsregeling transitievergoeding toe te kunnen passen bij ontslag van een werknemer?

zzp'ers

Onderzoek KvK onder zzp’ers

Geschreven door: Casper Gorgels | 10 maart 2017

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

Geschreven door: Nico Koppel | 9 maart 2017

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) op te bouwen wordt hierdoor afgeschaft.

privegebruik

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Geschreven door: Nico Koppel | 3 maart 2017

Het gebruikmaken van gegevens van politiecamera’s door de Belastingdienst berust niet op een wettelijke regeling en is daarom niet toegestaan.

belastingrente

Voorkom belastingrente op aangifte-belastingen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 3 maart 2017

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen en/of uw belasting te laat betaald? Dan kunt u belastingrente voor uw kiezen krijgen!

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 2 maart 2017

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de koopsom.

privacywetgeving

Snelwegfoto’s in strijd met privacywetgeving

Geschreven door: Nico Koppel | 27 februari 2017

Het gebruik van op de snelweg gemaakte foto’s door de Belastingdienst is in strijd met de privacywetgeving.

aftrek

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 25 februari 2017

Er is uitspraak gedaan over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.

proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Geschreven door: Nico Koppel | 24 februari 2017

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden en 1 dag.

ondernemer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

Geschreven door: Stef-Jaap Willard | 23 februari 2017

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent.

M-biljet

Controleer uw aanslag over het M-biljet 2015

Geschreven door: Stan Evers | 22 februari 2017

De Belastingdienst heeft misschien de “aftrek elders belast’ niet meegenomen bij de berekening van de aanslag van het M-biljet.

inbreng

Inbreng in BV

Geschreven door: Nico Koppel | 20 februari 2017

Heeft u er wel eens over nagedacht om uw onderneming om te zetten in een BV?

Send this to a friend