Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Jeremy van Oostrum

13-01-2023

Gebruikelijk loon van de DGA, 2023

Sinds 2022 staat het begrip ‘gebruikelijk loon’ weer hoog op de agenda. In Nederland ben je als directeur-grootaandeelhouder, hierna te noemen DGA, verplicht om jezelf salaris uit te keren. Ook dit is niet geheel vrijblijvend en zijn er regels aan gebonden. In 2023 is de nieuwe wetgeving in werking getreden, waardoor de regels voor de DGA’s strenger worden geformuleerd. Het eerste feitelijke toetsingsmoment gaat plaatsvinden vanaf 31 december 2023. De verwachting hierbij is dat de Belastingdienst hier strikt toezicht op gaat houden.  

Veranderingen in 2023 

Het gebruikelijk loon is minimaal het hoogste bedrag van: 

  • Het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (van een werknemer buiten het bedrijf); 

Dit toetsingskader wordt vaak als uitgangspunt genomen om het gebruikelijk loon te bepalen. Er is bepaald dat er in de nieuwe regelgeving gebruik gemaakt wordt van een nieuwe berekeningsmethodiek. Dit betekent dat u als directeur-grootaandeelhouder niet langer 25% mag afwijken van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit heeft met name gevolgen voor directeuren-grootaandeelhouders die afspraken met de Belastingdienst hebben gemaakt over hun gebruikelijk salaris. Als daarbij rekening is gehouden met de oude methodiek, dan zijn de DGA’s genoodzaakt om hun gebruikelijk loon te verhogen. 

  • €51.000 of hoger; 

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een DGA in 2023 is gestegen naar €51.000. Dit betekent een stijging van € 3.000 ten opzichte van 2022 waarin de ondergrens  
€48.000 bedroeg. 
 

  • Het salaris van de meest verdienende werknemer binnen het bedrijf; 

 
Gebruikelijk loon verlagen 

  • Kostenvergoedingen mag je mee tellen voor het gebruikelijk loon. Dit betekent dat je het gebruikelijk loon mag verlagen met het bedrag van de kostenvergoedingen. Voorwaarde is wel dat de kostenvergoedingen individualiseerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste bonus onder de werkkostenregeling van € 2.400, aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten, of de bijtelling op de auto van de zaak. Stel het gebruikelijk loon is eigenlijk € 62.000, maar je hebt ook een bijtelling over de auto van de zaak van € 12.000 en een onbelaste bonus van € 2.400, dan mag je het gebruikelijk loon verlagen naar € 47.600. 
  • Ben je starter (start-up) met een S&O-verklaring en heb je recht op het S&O-percentage voor starters? Dan mag je het gebruikelijk loon lager vaststellen dan €51.000. 
     
  • Overige starters mogen het gebruikelijk loon verlagen als de BV het normale gebruikelijk loon niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd. 
  • Bedrijven die verlies lijden mogen het gebruikelijk loon verlagen als door het verlies de continuïteit van het bedrijf in het gevaar komt. Je moet dit wel aannemelijk kunnen maken. Een incidenteel verlies is geen reden om het gebruikelijk loon te verlagen. 

Schriftelijke vastlegging 
Als uw loon in 2023 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak 
 
TIP: Bij een behoefte aan een hoger  inkomen is in veel gevallen dividend uitkeren aan de DGA gunstiger dan het uitkeren van meer salaris.  

Send this to a friend