Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Rik Zwerwer

30-12-2022

Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023

Wanneer u per 31 december 2023 meer dan € 700.000 geleend heeft van uw bv, dan wordt het bedrag boven de € 700.000 belast in box 2. Dit is met uitzondering van een lening die bedoeld is voor de financiering van een eigenwoning.

Schulden en vorderingen

De hoogte van de lening wordt vastgesteld door middel van het optellen van alle schulden van uw bv met uitzondering van de eigenwoning schuld.

Alleen de schulden tellen mee. De wet houdt geen rekening met eventuele vorderingen die u hebt op uw bv. Er wordt dus niet gesaldeerd.

Heeft u schulden bij meerdere eigen bv’s? Dan worden deze schulden bij elkaar opgeteld.

Heeft u eerder met de belastingdienst afspraken gemaakt over schulden bij uw bv? Dan vervallen deze afspraken als het totaal van de schulden meer is dan € 700.000.

Drempel

De drempel voor een lening van uw bv is € 700.000. Leent meer dan de drempel? Dan wordt het meerdere het jaar erna opgeteld bij de drempel voor dat jaar. 

Lost u een deel van de lening af? Dan daalt de drempel met dat bedrag, tot minimaal € 700.000. 

Voorbeeld

In 2023 is uw drempel € 700.000. U hebt op 31 december 2023 een lening van € 900.000 van uw bv. Deze is hoger dan de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2023 € 200.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

In 2024 is uw drempel (€ 700.000 + € 200.000 =) € 900.000. Op 31 december 2024 is uw lening € 1.000.000. Ook nu is deze hoger dan de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2024 € 100.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

In 2025 is uw drempel (€ 700.000 + € 300.000 =) € 1.000.000. U lost in dat jaar uw lening af met € 200.000. In dat geval neemt de drempel af tot (€ 1.000.000 – € 200.000 =) € 800.000. De lening is nu even hoog als de drempel. U hoeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2025 geen inkomsten uit aanmerkelijk belang aan te geven.

In 2026 is het resterende openstaande bedrag € 800.000. Uw ontvangt vanuit eigen bv een dividenduitkering van € 800.000 (Netto). Met dit bedrag lost u de gehele lening bij de bv af, hierdoor is de nieuwe stand € 0. Het is nu mogelijk om dezelfde stappen als bovenstaand opnieuw te doorlopen zonder dat het proces dat al heeft plaatsgevonden hier invloed op heeft.

Lening

Ondanks dat een deel van de lening mogelijk wordt belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) blijft de lening in zijn geheel bestaan. Dat betekent dat de bv rente in rekening moet blijven brengen over de hele lening. Over alle ontvangen rente betaalt zij vennootschapsbelasting. Ook andere zakelijke voorwaarden van de lening blijven in stand. Bijvoorbeeld het rentepercentage, de aflossing en de vastgelegde zekerheden.

De bv hoeft geen dividendbelasting in te houden over het deel van de lening dat is belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Bij het ‘onzakelijk’ lenen komen over het algemeen meer gevaren kijken dan bij ‘zakelijk’ lenen. Het is om deze reden dus altijd handig om de expertise van een belastingadviseur in te schakelen.

Tips:

  • De eigenwoning schuld is enkel uitgezonderd wanneer er recht van hypotheek is ten gunste van de bv. Bestond de eigenwoningschuld al op 31 december 2022, dan geldt deze voorwaarde niet.
  • Ook het ‘kruislings lenen’ of ‘lenen via een derde’ is meegenomen in deze regeling. Het is dus niet mogelijk op deze manier de nieuwe wetgeving te omzeilen.

Send this to a friend