Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Geschreven door: Willemijn Houter | 25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank.

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet.

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 maart 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde vaste lasten.

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Geschreven door: Nico Koppel | 18 maart 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat o.a. een strafbepaling voor het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte.

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Geschreven door: Herman Ruijter | 11 maart 2021

De Hoge Raad heeft bepaald dat onder omstandigheden op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur de berekening van belastingrente moet worden beperkt of achterwege gelaten.

Weigering toekenning NOW

Geschreven door: Marcel Frazer | 4 maart 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020.

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Geschreven door: Herman Ruijter | 4 maart 2021

Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen op de fiscale balans opgenomen tegen de waarde die zij op de balansdatum hebben.

Verhoging maxima TVL

Geschreven door: Nico Koppel | 4 maart 2021

Het kabinet heeft besloten om het maximale bedrag aan TVL per onderneming per kwartaal te verhogen.

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Geschreven door: Nico Koppel | 25 februari 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden.

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Geschreven door: Marcel Frazer | 25 februari 2021

Voor alle regelingen (NOW-1, -2 en -3) geldt dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geschreven door: Willemijn Houter | 25 februari 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen.

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Geschreven door: Nico Koppel | 25 februari 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd.

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Geschreven door: Nico Koppel | 18 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft reactie gegeven op een arrest over de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Kamervragen lage korting betaling ineens

Geschreven door: Nico Koppel | 18 februari 2021

De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopige aanslag die betrekking heeft op het jaar waarin de aanslag wordt opgelegd.

Drempelvrijstelling RVU

Geschreven door: Nico Koppel | 11 februari 2021

Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 is in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor RVU opgenomen.

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 februari 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2021

Ondernemers die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland hun bedrijf hebben, komen in Nederland niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2021

De goedkeuring is beperkt tot vaste reiskostenvergoedingen die voor 13 maart 2020 zijn toegekend aan de werknemer.

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Geschreven door: Vincent Heemskerk | 28 januari 2021

Door het wetsvoorstel worden de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten gemoderniseerd en vereenvoudigd.

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Geschreven door: Nico Koppel | 28 januari 2021

Nederland en Chili hebben een belastingverdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten.

Nieuwe coronamaatregelen TVL

Geschreven door: Nico Koppel | 25 januari 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf.

Urencriterium 2021

Geschreven door: Herman Ruijter | 25 januari 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.

Aanpassing NOW

Geschreven door: Nico Koppel | 25 januari 2021

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven.

Send this to a friend