Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

inkomstenbelasting

Belastingrente aangifte inkomstenbelasting 2018

Geschreven door: Stan Evers | 5 april 2019

Sinds 1 maart 2019 kan er aangifte inkomstenbelasting over 2018 worden gedaan. Wie zijn aangifte voor 1 april heeft ingediend, krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.

RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Geschreven door: Nico Koppel | 3 april 2019

De RI&E moet naast een beschrijving van de gevaren ook de risicobeperkende maatregelen bevatten die werkgever neemt.

zonnepanelen

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 29 maart 2019

Voor de exploitatie van de zonnepanelen was sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. De omzetbelasting op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen werd in aftrek toegelaten.

arbeidsvoorwaarde

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 28 maart 2019

In deze situatie deelde de kantonrechter de opvatting van de werknemer dat de verstrekking van een auto moet worden gezien als een arbeidsvoorwaarde. Lees verder!

arbeidsverhouding

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Geschreven door: Nico Koppel | 27 maart 2019

De beoordeling van de arbeidsverhouding vindt plaats met inachtneming van alle relevante omstandigheden. Een tweetal procedures voor de rechtbank Gelderland laat zien dat de uitkomst verschillend kan zijn.

vrijwilligersvergoeding

Onbelaste vrijwilligersvergoeding

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 19 maart 2019

Met ingang van 2019 is de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd met € 200 op jaarbasis.

loonheffingennummer

Geen automatisch loonheffingennummer voor nieuwe BV’s

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 18 maart 2019

BV’s die na 1 januari 2019 zijn opgericht, dienen zelf een loonheffingennummer aan te vragen. Lees hier meer over!

constructies

Grensoverschrijdende constructies melden

Geschreven door: Nico Koppel | 17 maart 2019

Belastingadviseurs en accountants moeten vanaf 1 juli 2020 mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies melden.

schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Geschreven door: Stan Evers | 16 maart 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen.

overdrachtsbelasting

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 15 maart 2019

Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt 2% voor woningen en 6% voor andere onroerende zaken.

Brexit

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Geschreven door: Nico Koppel | 13 maart 2019

Er is een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst.

Buitenland

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Geschreven door: Stan Evers | 6 maart 2019

Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, bepaalt het verdrag aan welk land de heffingsbevoegdheid over de in het buitenland verdiende beloning is toegewezen.

ondernemersaftrek

Onterechte ondernemersaftrek?

Geschreven door: Stan Evers | 4 maart 2019

De Belastingdienst waarschuwt ondernemers die in 2017 en 2018 een lagere omzet dan € 5.000 hadden dat zij waarschijnlijk niet voldoen aan de voorwaarden van de ondernemersaftrek.

aangifte inkomstenbelasting 2018

Aangifte inkomstenbelasting 2018

Geschreven door: Willemijn Houter | 1 maart 2019

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2018 staat weer voor u klaar. Waar moet u op letten? Wat is er veranderd ten opzichte van 2017?

Transitievergoeding

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Geschreven door: Nico Koppel | 28 februari 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

onbereikbaarheid

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 februari 2019

Werknemers hebben recht op onbereikbaarheid van hun werk. Dit moet stress en burn-outklachten verminderen en voorkomen!

koopsom

Verdeling koopsom onderneming

Geschreven door: Stan Evers | 20 februari 2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de overeengekomen verdeling niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

box 3

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Geschreven door: Stan Evers | 14 februari 2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement.

schuld

Oplopende schuld DGA

Geschreven door: Nico Koppel | 13 februari 2019

Als een BV aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst.

btw-tarief

Laag BTW-tarief digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Geschreven door: Willemijn Houter | 7 februari 2019

Momenteel geldt het hoge BTW-tarief voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Terwijl voor de gedrukte versie het lage tarief geldt.

EBN European Business Number

Let op! Heeft u post van EBN European Business Number ontvangen?

Geschreven door: Nico Koppel | 6 februari 2019

Als ondernemer is het mogelijk dat u een brief krijgt van EBN European Business Number. U krijgt hierbij de indruk dat u snel moet reageren. Maar lees de brief goed en controleer altijd de afzender van uw post.

brexit

Overgangsrecht no-deal Brexit

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft te willen komen met een overgangsrecht in de fiscaliteit in geval van een no-deal Brexit.

werkkostenregeling

Verruiming werkkostenregeling MKB

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 2 februari 2019

De werkkostenregeling wordt verruimd. De verruiming is voornamelijk een voordeel voor het MKB. Lees hier wat de verruiming inhoudt.

loondoorbetaling

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Geschreven door: Nico Koppel | 31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten.

goodwill

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Geschreven door: Nico Koppel | 25 januari 2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst.

Send this to a friend