Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Geschreven door: Marcel Frazer | 24 september 2020

Het wetsvoorstel ter invoering van de gedifferentieerde premie Aof naar de grootte van de werkgever is nu ingediend bij de Tweede Kamer.

Belastingplan 2021: een overzicht

Geschreven door: Nico Koppel | 17 september 2020

Lees hier over de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2021!

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 17 september 2020

De wijzigingen t.b.v. de vennootschapsbelasting naar aanleiding van het Belastingplan 2021 leest u hier!

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Geschreven door: Nico Koppel | 17 september 2020

Wat verandert er naar aanleiding van het Belastingplan 2021 aan de zelfstandigenaftrek en de TOGS en TVL?

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Geschreven door: Nico Koppel | 17 september 2020

De liquidatieverliesregeling vormt een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling.

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Geschreven door: Herman Ruijter | 17 september 2020

Wat verandert er allemaal in de inkomstenbelasting naar aanleiding van het Belastinplan 2021?

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Geschreven door: Marcel Frazer | 17 september 2020

De WKR is de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan de werknemer geeft in het kader van de dienstbetrekking.

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Geschreven door: Herman Ruijter | 17 september 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021.

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Geschreven door: Marcel Frazer | 10 september 2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen.

Besluit functionele valuta aangepast

Geschreven door: Herman Ruijter | 3 september 2020

De Belastingdienst kan op verzoek toestaan dat het belastbare bedrag voor de VPB wordt berekend in de functionele valuta.

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

Geschreven door: Nico Koppel | 31 augustus 2020

Het kabinet komt met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Geschreven door: Marcel Frazer | 28 augustus 2020

Volgens de btw-richtlijn is de belasting verschuldigd door degene die de belasting op de factuur vermeldt.

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Geschreven door: Nico Koppel | 27 augustus 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 augustus 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Afgezonderd particulier vermogen

Geschreven door: Nico Koppel | 20 augustus 2020

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd.

Toepassing innovatiebox

Geschreven door: Nico Koppel | 13 augustus 2020

Volgens de rechtbank kan een ondernemer die voor de jaren 2010 en 2011 over een S&O-verklaring beschikte, maar wiens S&O-uren na controle op nihil zijn gesteld, in beginsel geen aanspraak op toepassing van de innovatiebox maken.

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 7 augustus 2020

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken.

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Geschreven door: Marcel Frazer | 6 augustus 2020

Voor een arbeidsovereenkomst voor kortere tijd dan zes maanden geldt geen wettelijke aanzegverplichting.

Privégebruik auto en omzetbelasting

Geschreven door: Marcel Frazer | 1 augustus 2020

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst.

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Geschreven door: Herman Ruijter | 31 juli 2020

De inkomsten in box 3 van de inkomstenbelasting kunnen partners onderling toedelen.

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Geschreven door: Herman Ruijter | 30 juli 2020

De vraag was of de dga de rentevordering ten laste van zijn belastbare inkomen kon afwaarderen…

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Geschreven door: Marcel Frazer | 23 juli 2020

De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft geen terugwerkende kracht.

Uw NOW-aanvraag afronden 

Geschreven door: Nico Koppel | 16 juli 2020

De tijdelijke NOW geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten.

Regeling TOFA twee weken langer open

Geschreven door: Marcel Frazer | 16 juli 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten.

Implementatiewet

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Geschreven door: Nico Koppel | 9 juli 2020

De Eerste Kamer heeft de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen.

Send this to a friend