Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

EBN European Business Number

Let op! Heeft u post van EBN European Business Number ontvangen?

Geschreven door: Nico Koppel | 6 februari 2019

Als ondernemer is het mogelijk dat u een brief krijgt van EBN European Business Number. U krijgt hierbij de indruk dat u snel moet reageren. Maar lees de brief goed en controleer altijd de afzender van uw post.

brexit

Overgangsrecht no-deal Brexit

Geschreven door: Nico Koppel | 4 februari 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft te willen komen met een overgangsrecht in de fiscaliteit in geval van een no-deal Brexit.

werkkostenregeling

Verruiming werkkostenregeling MKB

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 2 februari 2019

De werkkostenregeling wordt verruimd. De verruiming is voornamelijk een voordeel voor het MKB. Lees hier wat de verruiming inhoudt.

loondoorbetaling

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Geschreven door: Nico Koppel | 31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten.

goodwill

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Geschreven door: Nico Koppel | 25 januari 2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst.

omzetbelasting

Kamervragen aangifte omzetbelasting

Geschreven door: Willemijn Houter | 24 januari 2019

De aangifte omzetbelasting moet worden gedaan binnen een termijn van ten minste één maand na het einde van het tijdvak.

herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

Geschreven door: Stan Evers | 19 januari 2019

De herinvesteringsreserve is de opvolger van de onder de Wet IB 1964 bestaande vervangingsreserve. De toepassingsmogelijkheden van de herinvesteringsreserve zijn ruimer.

bijtelling

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 18 januari 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto.

DGA

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan DGA

Geschreven door: Nico Koppel | 17 januari 2019

Een vermogensverschuiving van een BV naar de houder van een aanmerkelijk belang in de BV vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de BV daardoor verarmt en de onttrekking van vermogen plaatsvindt uit winst, winstreserves of binnen afzienbare tijd te behalen winst van de BV.

eigen woning

Besteding geleend geld aan eigen woning

Geschreven door: Stan Evers | 13 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld.

inkeer

Te late inkeer

Geschreven door: Stan Evers | 12 januari 2019

Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of zal worden alsnog de juiste informatie verstrekt.

winst

Winst bij verkoop grond belast

Geschreven door: Stan Evers | 11 januari 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden.

verliesherzieningsbeschikking

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Geschreven door: Stan Evers | 10 januari 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren.

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 7 januari 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen.

ondernemer

Aftrekposten ondernemers 2019

Geschreven door: Nico Koppel | 6 januari 2019

Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt.

heffingskorting

Tarieven en heffingskortingen 2019

Geschreven door: Stan Evers | 5 januari 2019

Vind hier de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting in 2019.

loonbelasting

Wijzigingen loonbelasting 2019

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 5 januari 2019

Privégebruik auto, 30%-regeling, vrijwilligersregeling en kraamverlof en partnerverlof. Lees hier de wijzigingen per 1 januari 2019.

laagbelastende landen

Zwarte lijst laagbelastende landen

Geschreven door: Nico Koppel | 4 januari 2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking.

belastingplan 2019

Belastingplan 2019 aangenomen

Geschreven door: Nico Koppel | 23 december 2018

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Bij de stemming is een aantal moties aangenomen.

btw-identificatienummers

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 december 2018

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Dat gaat veranderen!

middelingsregeling

Evaluatie middelingsregeling

Geschreven door: Stan Evers | 20 december 2018

De middelingsregeling is een faciliteit waarmee het progressienadeel van sterk wisselende inkomens kan worden gecompenseerd.

DBA

Voortgang vervanging Wet DBA

Geschreven door: Bas Hollenberg | 13 december 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet DBA.

navordering

Navordering wegens kwade trouw

Geschreven door: Stan Evers | 7 december 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is.

overdrachtsbelasting

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Geschreven door: Bas Hollenberg | 5 december 2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

schade

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Geschreven door: Bas Hollenberg | 30 november 2018

De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer als hij kan aantonen dat hij zijn zorgverplichting is nagekomen.

Send this to a friend