Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-07-2012

Boete ok?

Boete ok?

Boetes Ok?
In de afgelopen jaren hebben we bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting weinig tot geen verhogingen van tarieven gezien. De boetes daarentegen zijn behoorlijk verzwaard. Een aangifte te laat inleveren is een behoorlijke aderlating in de boetesfeer. Voor de goedwillende ondernemer is een boete niet zozeer een vorm om norm bij te stellen, maar veel meer een straf. Dit stuit op nogal wat discussies om de opgelegde boetes te matigen in verband met disproportionaliteit. Komt de discussie bij de inspecteur niet tot het gewenste resultaat, dan is er nog altijd de beroepsinstantie om de boete te laten matigen.

Beroep
In de volgende beroepszaak komt het element boete en matiging goed uit de verf. Reden om u deze ook niet te onthouden en neem hem mee in de bagage bij eeneventuele discussie met de fiscus.

Procedure
Een man is dga van B BV, die enig aandeelhouder is van C BV en D Holding BV. Deze holding is op haar beurt de enig aandeelhouder van E BV en X BV. Ten aanzien van ieder van deze vennootschappen is ambtshalve een aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. De inspecteur heeft daarbij aan elke vennootschap een verzuimboete opgelegd van 2.460 euro wegens het niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting. Vaststaat dat X BV een aangifteverzuim heeft gepleegd als bedoeld in artikel 67a AWR, in hoger beroep is uitsluitend de hoogte van de verzuimboete in geschil.
 
Overwegingen
Hof Den Haag overweegt, net als Rechtbank Den Haag (nr. 11/1703; niet vrijgegeven), dat het opleggen van een bestuurlijke (verzuim)boete een sanctie is die naast norminscherping tevens strekt tot bestraffing. Daarom moet de inspecteur, zoals ook is opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB), bij het opleggen van een (verzuim)boete rekening houden met feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een lagere boete dan volgt uit het BBBB. Of de belastingplichtige iets kan worden verweten is hierbij niet van belang maar de (verzuim)boete moet wel in verhouding zijn tot de ernst van de gedraging waarvoor de boete is opgelegd. In deze zaak staat vast dat alle aangiftes voor X BV en de andere vennootschappen zijn verzorgd door bovengenoemde dga. Er is aldus sprake van een complex van handelingen die door de dga en de door hem beheerste vennootschappen gezamenlijk zijn verricht. Voorts geldt dat de aan deze vennootschappen opgelegde verzuimboetes indirect geheel drukken op het vermogen van de dga. Onder deze omstandigheden is de boete van 2.460 euro volgens het Hof disproportioneel. Het Hof acht een boete van 500 euro passend en geboden.

Bron publicatie uitspraak: Fiscaal totaal

Send this to a friend