Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-08-2011

Rechter of fiscus te laat? Schadevergoeding mogelijk!

Rechter of fiscus te laat? Schadevergoeding mogelijk!

U mag van de Belastingdienst en de rechter verwachten dat zij binnen een redelijke termijn oordelen over een belastinggeschil. Gebeurt dit niet, dan bestaat in beginsel recht op vergoeding van de (im)materiële schade.

Onlangs oordeelde de hoogste belastingrechter van ons land dat de schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn € 500 per half jaar bedraagt. Het ging in deze zaak om een uitzendbureau dat pas na ruim drie jaar een uitspraak op haar bezwaar ontving van de Belastingdienst. Voor de rechter stelde de ondernemer dat de redelijke termijn voor het doen van de uitspraak op bezwaar was overschreden. Hij eiste een vergoeding voor de schade die hij had geleden door de lange duur van de behandeling van het bezwaar. De Hoge Raad kon zich hierin vinden. Bij het overschrijden van de redelijke termijn kan worden aangenomen dat spanning en frustraties reden zijn voor vergoeding van immateriële schade. Althans, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit betekent dat de inspecteur kan worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Voor de vraag of de redelijke termijn ook daadwerkelijk was overschreden, verwees de Hoge Raad naar een eerder arrest uit 2005. In dat arrest heeft de Hoge Raad vuistregels gegeven voor de matiging van een fiscale boete als de zaak onredelijk lang ligt. Over de eerste fase (bezwaar en beroep bij de Rechtbank) mag in beginsel niet meer tijd heen gaan dan twee jaar. Ook de volgende stappen mogen niet langer dan twee jaar duren. De termijn begint te lopen op de dag waarop de inspecteur het bezwaarschrift ontvangt. Is de redelijke termijn overschreden, dan geldt als schadevergoeding een bedrag van € 500 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden. Het totaal van de overschrijding wordt naar boven afgerond. De hoogste belastingrechter gaf uiteindelijk aan dat een gerechtshof de vraag moest beoordelen of in deze zaak de redelijke termijn was overschreden en een schadevergoeding moest worden toegekend. Heeft u een zaak liggen bij de Belastingdienst of de rechter die al onredelijk lang ligt? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een schadevergoeding en matiging van de boete (als die is opgelegd). Raadpleeg ons  voor meer informatie.
 

Send this to a friend