Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

05-06-2011

Boeteregelingen fiscus

Boeteregelingen fiscus

In de nieuwsbrieven nemen wij regelmatig artikelen op over de aangescherpte boeteregelingen. Blijkens de reacties op de artikelen worden deze artikelen met grote aandacht gelezen en is er behoefte aan meer informatie over de preventie van boetes.

Onderstaand treft u aan een uiteenzetting over de diverse vormen van boeteregelingen bij de fiscus en, om het geheel nog meer tot de verbeelding te laten spreken, zijn gelijk ook de hoogten van de boetes vermeld.

Verzuimboete

De Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen als er niet of niet tijdig aangifte is gedaan. Ook als de verschuldigde belasting niet of niet tijdig wordt betaald kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Voortaan worden deze verzuimboeten elke 5 jaar aangepast aan de inflatie. De eerste aanpassing (aan de inflatie over de afgelopen 5 jaar) dateert van 1 januari 2010.

Vanaf 1 juli 2010 geldt voor de loonbelasting dat er sprake is van een betalingsverzuim als de betaling niet binnen zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum is ontvangen (eerder was de datum van de naheffingsaanslag beslissend). Voor aangifteverzuimen LB was al beslissend of de aangifte later dan zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum was ontvangen.

De maximale verzuimboete voor het niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting doen, wordt € 4.920. Als het de eerste keer is dat een belastingplichtige niet of niet tijdig aangifte vennootschapsbelasting doet, bedraagt de boete € 2.460. Als het de eerste keer is dat een belastingplichtige niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting doet, bedraagt de boete € 226 (niet gewijzigd). De tweede keer zal de boete € 984 bedragen.

Als er (deels) ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak wordt een verzuimboete van € 3.936 opgelegd en een boete van € 4.920 bij een onjuiste of onvolledige rittenadministratie. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een nog hogere vergrijpboete bij ontduiken van grote bedragen door bijvoorbeeld het vervalsen van een rittenadministratie.

Met ingang van 1 juli 2009 is de vergrijpboete op het niet aangeven van box 3-inkomen verhoogd tot maximaal 300 procent van de verschuldigde belasting. Verder is de inkeerregeling per 1 januari 2010 versoberd door onder meer de inkeertermijn naar twee jaar terug te brengen. Voortaan kan een boete van 15 procent (van de verschuldigde belasting) en vanaf 1 juli 2010 zelfs 30% worden opgelegd over vermogen dat langer dan twee jaar in het buitenland staat. Dit geldt ook voor andere aanslagbelastingen.

Vanaf 2010 gelden nieuwe regels voor grensoverschrijdende BTW  en krijgen leveranciers van goederen en dienstverleners te maken met de nieuwe opgaaf Intracommunautaire prestaties (ICP). In verband hiermee zijn ook nieuwe boetebepalingen vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de verplichting per maand opgave te doen van grensoverschrijdende BTW (leveringen aan andere lidstaten overschrijden € 100.000 per kwartaal) kan een verzuimboete van maximaal € 4.920 worden opgelegd.

Overzicht van hoogte van verzuimboete

Belasting

maximum

minimum

IB/SW

maximaal € 4.920

€ 226 (tweede verzuim € 984)

Vpb

maximaal € 4.920

€ 2.460

OB

maximaal € 123

€ 61

LB

maximaal € 1.230

€ 61

Betalingsverzuim LB/OB

maximaal € 4.920

2% maar minimaal € 50

Na boekenonderzoek gebleken betalingsverzuim LB/OB

maximaal € 4.920

10% met een minimum van € 50 behalve bij privégebruik auto van de zaak (zie boven)

Vrijwillige verbetering door suppletieaangifte

belastingbedrag (over het kalenderjaar) is minder dan 20.000 euro dan wel minder dan 10% van per saldo betaalde of terugontvangen bedrag

geen verzuimboete

Vrijwillige verbetering door suppletieaangifte

andere gevallen

5% maar maximaal € 4.920

Verzuim in verband met ICP

maximaal € 4.920

eerste verzuim: 2,5%

tweede of derde: 5%

volgende verzuimen: 25%

niet voldoen aan maandopgave: maximaal € 4.920

Vergrijpboeten

Belasting

(voorwaardelijke) opzet

grove schuld

Aangifte IB/SW/Vpb

50% t/m 100%

Voor box 3-inkomen 150% t/m 300%

25% t/m 50%

Navordering IB/SW/Vpb

50% t/m 100%

Voor box 3-inkomen 150% t/m 300%

25% t/m 100%

Voor box 3-inkomen 75% t/m 150%

Naheffing OB/LB

50% t/m 100%

(bij privégebruik auto van de zaak: 80% t/m 100%)

25% t/m 100%

(bij privégebruik auto van de zaak: 40% t/m 100%)

Vrijwillige verbetering

geen boete

geen boete

Vrijwillige verbetering na twee jaar of meer (uitsluitend IB/SW/Vpb)

15%

(vanaf 1 juli 2010: 30% voor verzwegen vermogen)

15%

(vanaf 1 juli 2010: 30%)

 

Er geldt ook een boetebeleid voor de loonbelasting en de omzetbelasting.

Vanaf de eerste loonbelastingaangifteover 2009 en bij de omzetbelasting (BTW) per 1 april, geldt op grond van het besluit CPP2008/2386M:

  • Een bedrijf dat te laat aangifte loonbelasting of BTW doet, maar niet meer dan zeven dagen te laat, krijgt geen boete;
  • Een bedrijf dat de verschuldigde loonbelasting of BTW te laat afdraagt aan de Belastingdienst, maar wel binnen maximaal zeven werkdagen, krijgt geen boete meer. Voorwaarde is hierbij dat de ondernemer de voorgaande keer wel op tijd heeft betaald;
  • Het boetebedrag van een verzuimboete (niet/te laat aangifte doen of niet/te laat belasting betalen) wordt in principe niet verhoogd ongeacht het aantal keren dat al eerder een verzuimboete is opgelegd.
Send this to a friend