Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-09-2013

Verzuimboete verminderd

Verzuimboete verminderd

Recent heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzuimboetes voor het niet doen van aangifte verminderd dan wel vernietigd.

Vermindering
In deze  casus  was er volgens  Rechtbank Zeeland-West-Brabant   ruimte voor matiging van een boete. Dimt omdat er een geringe overschrijding was van de termijn voor het doen van aangifte. Juist omdat de aangifte slechts 15 dagen te laat was, beschikte de inspecteur over de gegevens uit de aangifte bij het opleggen van de aanslag. Dit, in combinatie met het feit dat het te betalen bedrag al enkele jaren nihil bedraagt, is voor de rechtbank reden de boete te verminderen van € 2460 tot € 1000.

De rechtbank neemt hierbij tevens in aanmerking dat met de verhoging van de verzuimboete wegens aangifteverzuimen onder meer wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het terugdringen van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen naar geschatte bedragen zoals blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Naar het oordeel van de rechtbank gaat dit door de wetgever van belang bevonden argument in het onderhavige geval niet op, nu de aangifte voorhanden was.

Vernietiging
In deze casus was volgens  Rechtbank Zeeland-West-Brabant   het aannemelijk dat het niet tijdig doen op de voorgeschreven wijze van de aangifte enkel te maken had met problemen met het doen van elektronische aangifte. De rechtbank vernietigt daarom de verzuimboete wegens het te laat doen van aangifte.

Gemachtigde van X dient op de laatste dag van genoemde termijn in de aanmaning. Dit omdat door een blokkering van het account van X,  de aangifte op dat moment niet elektronisch verzonden kon worden. De inspecteur legt een verzuimboete van € 226 op wegens het niet tijdig doen van aangifte.
Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van afwezigheid van alle schuld en vernietigt de verzuimboete. Omdat gesteld noch gebleken is dat het aan X of zijn gemachtigde te wijten is dat het account is geblokkeerd, noch dat X of zijn gemachtigde op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn van de blokkering.

Bron: Taxlive & rechtspraak.nl
 

Send this to a friend