Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-05-2012

Vergrijpboete na verzuimboete

Vergrijpboete na verzuimboete

Na verzuimboete toch nog vergrijpboete mogelijk
Als men de belasting die op aangifte is verschuldigd (bijvoorbeeld loonheffingen) te laat betaalt of als er niet of te weinig wordt betaald, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Vanaf 1 januari 2012 kunt u na een betaalverzuimboete ook nog een vergrijpboete voor hetzelfde feit krijgen.

Normaal gesproken verhindert het zogenoemde ‘ne bis in idem-’beginsel dat u voor hetzelfde feit tweemaal een boete krijgt. Daar is nu een uitzondering op. Als u de aangiftebelasting te laat betaalt of als u niet of te weinig betaalt, kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Sinds 1 januari 2012 kunt u na die betaalverzuimboete ook nog een vergrijpboete voor hetzelfde aangiftetijdvak krijgen voor het te laat, niet of te weinig betalen.

Voorwaarden
Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

•           De Belastingdienst heeft na het opleggen van de betaalverzuimboete nieuwe informatie gekregen. Deze nieuwe informatie kan een verklaring zijn van uzelf of van anderen, maar het kan ook gaan om informatie uit uw administratie (ook digitaal).

•           De nieuwe informatie zou tot een vergrijpboete hebben geleid als die informatie bekend was geweest bij de Belastingdienst voordat hij u een betaalverzuimboete oplegde.

•           Let hierbij op dat deze maatregel ook geldt voor verzuimboetes die u hebt gekregen in de periode vóór 1 januari 2012.

Send this to a friend