Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Geen truc verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Geen truc verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Geschreven door: Marijn Bitter | 13 oktober 2014

De schenkingsvrijstelling gaat uit van het jaar van de schenking en de twee daaropvolgende kalenderjaren. De verruimde schenkingsvrijstelling eindigt per 1-1-2015.

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af

Geschreven door: Marijn Bitter | 10 september 2014

Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Lees hier meer over in ons artikel!

Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Geschreven door: Marijn Bitter | 9 mei 2014

In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen gaat de staatssecretaris van Financiën in op de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR).

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

Geschreven door: Marijn Bitter | 25 april 2014

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van ondernemingsvermogen is vrijgesteld als de verkrijger voldoet aan de voorwaarde dat hij de ….

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Geschreven door: Marijn Bitter | 19 april 2014

Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang bij de vaststelling van de WOZ-waarde daarvan. Dat belang is gelegen in de hoogte van de erfbelasting die hij moet betalen.

Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen

Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen

Geschreven door: Marijn Bitter | 4 april 2014

Volgens de Hoge Raad is de BOF niet van toepassing op vermogensbestanddelen die pas na de verkrijging tot het ondernemingsvermogen gaan behoren. Meer weten? Lees het op onze website!

Serviceflat lager gewaardeerd bij overlijden

Serviceflat lager gewaardeerd bij overlijden

Geschreven door: Marijn Bitter | 11 maart 2014

Bij het erven van een woning moet u erfbelasting betalen. De WOZ-waarde van serviceflats ligt vaak hoger dan de feitelijke waarde, waardoor er te veel erfbelasting betaald moet worden.

WOZ-waarde voor verkregen woning

WOZ-waarde voor verkregen woning

Geschreven door: Marijn Bitter | 28 februari 2014

Uitgangspunt van de Successiewet: Zaken die worden geschonken of geërfd worden belast naar de waarde in het economische verkeer. Voor woningen wordt de WOZ-waarde gehanteerd.

Vrijstelling schenkingen voor de eigen woning

Vrijstelling schenkingen voor de eigen woning

Geschreven door: Bas Hollenberg | 18 februari 2014

In 2014 mag iedereen schenkingen van totaal max. € 100.000 zonder schenkbelasting ontvangen.

Geen discriminatie bij verkrijging niet-ondernemingsvermogen

Geen discriminatie bij verkrijging niet-ondernemingsvermogen

Geschreven door: Marijn Bitter | 18 februari 2014

Omdat rechtbank Breda op 13 juli 2012 oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit discriminerend was voor verkrijgers van niet-ondernemingsvermogen, hebben veel belanghebbenden bezwaar gemaakt …

Schenken onder schuldigerkenning

Schenken onder schuldigerkenning

Geschreven door: Bas Hollenberg | 27 januari 2014

Wanneer het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over de liquide middelen verliest, is het mogelijk te schenken op papier. Lees hier meer!

Keuze peildatum WOZ-waarde geërfde woning

Keuze peildatum WOZ-waarde geërfde woning

Geschreven door: Marijn Bitter | 19 januari 2014

Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum.

Voorkom schenking delen met ex-partner

Voorkom schenking delen met ex-partner

Geschreven door: Marijn Bitter | 11 januari 2014

Voorkom dat uw kind uw schenking met ex-partner moet delen. Hiervoor bestaat een uitsluitingsclausule. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Schenken bespaart erfbelasting en inkomsten belasting

Schenken bespaart erfbelasting en inkomsten belasting

Geschreven door: Marijn Bitter | 27 december 2013

Schenkingen verlagen de toekomstige nalatenschap zodat bij het overleiden minder erfbelasting is verschuldigd.

Voordelig geld uitlenen

Voordelig geld uitlenen

Geschreven door: Marijn Bitter | 22 december 2013

Het is fiscaal voordelig als een lening aan een kind in box 1 valt, denk hierbij aan lening voor een eigen woning of voor een onderneming van het kind.

Tijdig aangifte schenking boven vrijstelling

Tijdig aangifte schenking boven vrijstelling

Geschreven door: Marijn Bitter | 14 december 2013

Als u in 2013 meer heeft geschonken dan de vrijstelling, moet u voor 1 maart aangifte hierover hebben gedaan.

Beneficiaire aanvaarding bij erfenis woning

Beneficiaire aanvaarding bij erfenis woning

Geschreven door: Marijn Bitter | 13 december 2013

Bij een nalatenschap van een woning kan het verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Schenking in natura

Schenking in natura

Geschreven door: Marijn Bitter | 9 december 2013

Een schenking hoeft niet altijd geld te zijn, maar als dat het geval is kunt u de waarde laten taxeren om problemen te voorkomen!

Reguliere schenkingsvrijstellingen

Reguliere schenkingsvrijstellingen

Geschreven door: Marijn Bitter | 6 december 2013

Hoeveel kunt u uw kind schenken zonder dat hij of zij schenkbelasting verschuldigd is?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet is niet discriminerend

Geschreven door: Marijn Bitter | 27 november 2013

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in Successiewet is geen verboden vorm van ongelijke behandeling. Waar is bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor bedoeld en hoe wordt dit bereikt?

Wijzigingen schenkingen

Wijzigingen schenkingen

Geschreven door: Marijn Bitter | 16 november 2013

Lees hier meer over de voorstellen in het Belastingplan 2014 om de vrijstelling voor schenkingen aan te passen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Geschreven door: Marijn Bitter | 28 oktober 2013

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze stelt een deel van het verkregen ondernemingsvermogen vrij.

Kwijtschelding deel koopsom woning

Geschreven door: Marijn Bitter | 27 oktober 2013

Bij de schenking van een onroerende zaak moet zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de berekening van schenkbelasting geldt de WOZ-waarde voor het kalenderjaar als uitgangspunt.

Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling

Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling

Geschreven door: Marijn Bitter | 12 oktober 2013

In het Belastingplan wordt voorgesteld een schenking voor de aflossing van een restschuld vrij te stellen van schenkbelasting, na verkoop van een eigen woning.

BOF discriminerend

BOF discriminerend

Geschreven door: Marijn Bitter | 4 oktober 2013

De Advocaat-Generaal is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van schending van het internationaal gelijkheidsbeginsel inzake het onderscheid in de Successiewet tussen de erf- en schenkbelasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen.

Send this to a friend