Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-10-2014

Geen truc verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Geen truc verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

RTLZ en NetwerkNotarissen publiceerde een bericht over een truc om de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning alsnog te kunnen toepassen ná 1 januari 2015.

Het lijkt hier te gaan om toepassing van de regeling voor een woning in aanbouw.

Per 1 januari 2015 eindigt de mogelijkheid om eenmalig maximaal € 100.000 te schenken voor een eigen woning. Vanaf deze datum geldt de normale regeling weer, namelijk maximaal € 52.752, met inflatiecorrectie, voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar voor een eigen woning. De uitbreiding naar de aflossing van een restschuld, blijft wel bestaan.

Voor 1 maart 2015 moet er beroep worden gedaan op de verruimde vrijstelling, door middel van een schenkingsaangifte. Voor de eenmalige schenkingsmogelijkheid geldt een aangifteplicht.

Woning in aanbouw regeling

Voor de schenkingsvrijstelling wordt aangesloten bij het begrip ‘eigen woning’ zoals omschreven in artikel 3.111, leden 1 en 3 Wet IB 2001. Dit betekent dat dus ook de in lid 3 opgenomen fictiebepaling van toepassing is: de regeling voor een woning die nog niet als een eigen woning kan worden gebruikt.

Volgens artikel 3.111, lid 3 Wet IB 2001 is er ook sprake van een eigen woning als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de woning leeg staat of in aanbouw is en bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaar als eigen woning gebruikt wordt door de belastingplichtige. Deze verruiming is ook in het Belastingplan 2015 opgenomen.

De schenkingsvrijstelling gaat volgens artikel 5, onderdeel a, 2e Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting uit van het jaar van de schenking en de twee daaropvolgende kalenderjaren.

Verkeerd bericht

Het gepubliceerde bericht meldt dat de extra verruimde schenkingsvrijstelling ook als de schenking in 2014 plaatsvindt maar er nog geen woning is aangekocht. De ontvanger van de schenking zou na 2014 nog twee jaar hebben om de kluswoning aan te kopen. De regeling voor een woning in aanbouw werkt niet zo en is ook niet volgens de Hoge Raad zo bedoeld.

Uit het arrest en de conclusie van A-G Niessen blijkt dat de regeling is bedoeld om de aankoop van een woning niet te bemoeilijken en dat er spraken moet zijn van een bouwsel, dat op enig moment als eigen woning zal dienen. De belastingplichtige, voor de vrijstelling is dit de ontvanger van de schenking, moet het onroerend goed binnen de wettelijke termijn als hoofdverblijf in gebruik nemen.

Volgens artikel 3.111, lid 3 Wet IB 2001 kwalificeert een kluswoning alleen als eigen woning als deze na 2 jaar van aankoop als eigen woning dient. Bij aankoop/schenking hoeft er dus niet sprake te zijn van een eigen woning maar wel van onroerend goed.

Omdat de schenkingsvrijstelling letterlijk verwijst naar het begrip ‘eigen woning’ van Lid 3, moet ook voor de extra verruimde schenkingsbelasting al meteen een kluswoning worden gekocht.

Send this to a friend