Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-11-2013

Wijzigingen schenkingen

Wijzigingen schenkingen

In het Belastingplan 2014 zijn voorstellen gedaan om de vrijstellingen voor schenkingen aan te passen.

Er bestaat een eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, indien het geschonken bedrag wordt besteed aan de eigen woning. Voor deze vrijstelling vervalt allereerst de leeftijdsbeperking. Verder vervalt de voorwaarde dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder. Tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde, vrij van schenkbelasting een schenking ontvangen van maximaal € 100.000. Vooruitlopend op de wetgeving is al goedgekeurd dat deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2013.

Verder wordt de huidige vrijstelling uitgebreid, zodat ook de schenking voor aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning hieronder valt. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012.

Er is ook een wijziging voorgesteld voor de persoonsgebonden aftrek voor giften aan ANBI’s en bepaalde verenigingen. Vanaf 2014 is het niet langer een eis dat periodieke giften bij notariële akte worden gedaan om in aftrek te komen in de inkomstenbelasting. Dan wordt de onderhandse akte van schenking dus een alternatief voor de notariële akte. Op de website van de Belastingdienst komt een schenkingsovereenkomst die is gebaseerd op deze voorwaarden. Deze moet worden ingevuld en bewaard door de schenker en de begiftigde instelling of vereniging.

Lees hier ons eerdere artikel m.b.t. het Belastingplan 2014.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons, naast de schenkingen hebben we over dit onderwerp nog de nodige andere mogelijkheden voor u .

Send this to a friend