Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Ook niet samenwonende gehuwden zijn fiscaal partner van elkaar.

Geschreven door: Rik Zwerwer | 4 januari 2023

Ondanks dat een gehuwd stel niet woonachtig is in de zelfde woning blijven zij fiscaal partners van elkaar. Het is dus niet mogelijk om beide een aparte eigen woning op te geven.

Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023

Geschreven door: Rik Zwerwer | 30 december 2022

Wet excessief lenen van bv wordt in 2023 beperkt tot een hoogte van 700.000. Alles boven dit bedrag zal in box 2 als aanmerkelijk belang worden belast.

Fiscale en sociale cijfers 2023

Geschreven door: Rik Zwerwer | 29 december 2022

Een overzicht van de nieuwe fiscale en sociale cijfers van 2023.

Box 3 en individuele en buitensporige last

Geschreven door: Herman Ruijter | 11 maart 2022

Het hof heeft onderzocht of in de jaren voor de belanghebbende sprake was van een individuele en buitensporige last.

Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3

Geschreven door: Nico Koppel | 3 maart 2022

In het aangifteprogramma 2021 zijn de gevolgen van het arrest niet verwerkt.

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

Geschreven door: Herman Ruijter | 10 februari 2022

De Belastingdienst heeft uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures box 3.

Kamervragen belastingheffing in box 3

Geschreven door: Herman Ruijter | 3 februari 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Geschreven door: Herman Ruijter | 17 december 2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt.

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Geschreven door: Herman Ruijter | 6 mei 2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding.

Eigen woning in het buitenland

Geschreven door: Herman Ruijter | 22 april 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht.

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 15 april 2021

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium.

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Geschreven door: Herman Ruijter | 1 april 2021

De bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 zijn aangewezen als massaal bezwaar.

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Geschreven door: Herman Ruijter | 11 maart 2021

De Hoge Raad heeft bepaald dat onder omstandigheden op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur de berekening van belastingrente moet worden beperkt of achterwege gelaten.

Urencriterium 2021

Geschreven door: Herman Ruijter | 25 januari 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Geschreven door: Herman Ruijter | 9 januari 2021

Lees hier de wijzigingen in de inkomstenbelasting in 2021!

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

Geschreven door: Herman Ruijter | 29 oktober 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Geschreven door: Herman Ruijter | 17 september 2020

Wat verandert er allemaal in de inkomstenbelasting naar aanleiding van het Belastinplan 2021?

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Geschreven door: Herman Ruijter | 17 september 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen per 1 januari 2021.

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Geschreven door: Herman Ruijter | 31 juli 2020

De inkomsten in box 3 van de inkomstenbelasting kunnen partners onderling toedelen.

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Geschreven door: Herman Ruijter | 30 juli 2020

De vraag was of de dga de rentevordering ten laste van zijn belastbare inkomen kon afwaarderen…

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Geschreven door: Stan Evers | 17 april 2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf.

eigen woning

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Geschreven door: Herman Ruijter | 13 februari 2020

Fiscale partners kunnen slechts één woning aanmerken als eigen woning, ook als zij ieder een woning in eigendom hebben.

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 7 januari 2020

Welke veranderingen staan u te wachten in 2020 met betrekking tot de inkomstenbelasting? U leest het in dit artikel.

dividenduitkering

Tariefstijging dividenduitkering 2020

Geschreven door: Herman Ruijter | 15 november 2019

In 2020 gaat het tarief voor dividenduitkeringen aan DGA’s omhoog naar 26,25%.

Aanpassing box 3

Geschreven door: Stan Evers | 12 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Send this to a friend