Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-10-2013

Kwijtschelding deel koopsom woning

Kwijtschelding deel koopsom woning

Bij de schenking van een onroerende zaak moet zowel schenkbelasting als overdrachtsbelasting worden betaald. Om dubbele belasting te voorkomen, wordt de schenkbelasting verminderd met de overdrachtsbelasting die over hetzelfde bedrag is betaald. Voor de berekening van de schenkbelasting over een onroerende zaak geldt de WOZ-waarde voor het kalenderjaar van de schenking als uitgangspunt.

Een procedure voor de rechtbank Noord Holland had betrekking op de omvang van een schenking. De procedure had betrekking op de koop van een onroerende zaak en de kwijtschelding van een deel van de koopsom. De onroerende zaak werd verkocht voor een bedrag van € 250.000. Daarover was 6% overdrachtsbelasting betaald. Van de koopsom werd € 40.000 kwijtgescholden. De kwijtschelding was in de akte van levering opgenomen. De koper deed aangifte van een schenking van € 40.000. De WOZ-waarde van de onroerende zaak bedroeg in 2010 € 258.000. De Belastingdienst corrigeerde de aangegeven schenking van € 40.000 met het verschil tussen de WOZ-waarde en de koopsom ad € 8.000. De over een bedrag van € 48.000 verschuldigde schenkbelasting werd verminderd met een deel van de betaalde overdrachtsbelasting.

Volgens de rechtbank was sprake van een samenstel van rechtshandelingen omdat een deel van de koopprijs bij de levering werd kwijtgescholden. In wezen wordt dan een deel van de onroerende zaak geschonken. De Belastingdienst had de schenking terecht op € 48.000 vastgesteld. Ook het bedrag aan overdrachtsbelasting dat in mindering kwam op de verschuldigde schenkbelasting was juist berekend.

Send this to a friend