Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-04-2014

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een erfgenaam een overbedelingsvordering krijgt omdat alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende partner gaan. Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang bij de vaststelling van de WOZ-waarde daarvan. Dat belang is gelegen in de hoogte van de erfbelasting die hij moet betalen. Dat betekent dat de erfgenaam kan vragen om een WOZ-beschikking.

Wie in verband met de belastingheffing belang heeft bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak krijgt op verzoek een WOZ-beschikking. Op grond van de Successiewet 1956 wordt voor de heffing van erfbelasting de waarde van een woning gesteld op de WOZ-waarde. Uit een oogpunt van vereenvoudiging van de uitvoering van de erfbelasting is gekozen voor aansluiting bij de WOZ-waarde van een woning. De Hoge Raad vindt dat ook bij zogenaamde overbedelingsvorderingen die afhankelijk zijn van de waarde van een woning uitgegaan moet worden van de WOZ-waarde. Dat geldt ook voor de waardering van de daarmee corresponderende schulden van de langstlevende echtgenoot.

Send this to a friend