Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

28-02-2014

WOZ-waarde voor verkregen woning

WOZ-waarde voor verkregen woning

Uitgangspunt van de Successiewet is dat zaken die worden geschonken of geërfd worden belast naar de waarde van de zaak in het economische verkeer. De wet bevat een bijzondere waarderingsregel voor woningen. Voor woningen wordt de WOZ-waarde gehanteerd. Tot 1 januari 2012 was dat de WOZ-waarde van het jaar van de verkrijging. De peildatum voor de bepaling van de WOZ-waarde was 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar. Dat betekent dat tussen de waardepeildatum en de datum van verkrijging bijna twee jaar konden liggen.

Hoewel daardoor mogelijk belasting is geheven naar een te hoge waarde, heeft dat niet tot gevolg dat de heffing onredelijk is. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever met het opnemen van dit waarderingsvoorschrift zijn ruime beoordelingsvrijheid niet overschreden. Een zekere ruwheid in waarderingsvoorschriften om de uitvoering van de wet te vereenvoudigen is toegestaan.

Lees ook ons artikel: WOZ-waarde voor verkregen woning

Send this to a friend