Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

BTW-tarief

Verlaagd BTW-tarief E-books

Geschreven door: Marcel Frazer | 2 december 2016

Ondanks eerdere berichten mogen EU-lidstaten een lager BTW-tarief heffen op e-books en digitale publicaties.

BTW-loket

BTW-loket online handel

Geschreven door: Marcel Frazer | 1 december 2016

De Europese Commissie lanceert een BTW-loket. Bedrijven kunnen doormiddel van dit loket de BTW-aangifte doen voor online handel in het buitenland.

voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 26 november 2016

Heeft u in het verleden bedrijfsmiddelen aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht? Mogelijk moeten deze worden herzien! Lees hier meer over voorbelasting.

omzetbelastingfraude

Omzetbelastingfraude verhindert toepassing vertrouwensbeginsel

Geschreven door: Marcel Frazer | 4 november 2016

Een ondernemer, die wist of had moeten weten dat hij deelnam aan omzetbelastingfraude in een keten van leveringen of diensten, heeft geen recht op aftrek of teruggaaf van daarmee samenhangende omzetbelasting.

EU BTW

EU BTW terugvragen

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 5 september 2016

Wanneer het verzoek te laat wordt gedaan, kan het zijn dat de betreffende EU-lidstaat het verzoek niet meer in behandeling neemt.

terugvragen

BTW terugvragen

Geschreven door: Marcel Frazer | 29 augustus 2016

Het kabinet wil de termijn voor het terugvragen van de afgedragen BTW versoepelen. Momenteel kan dit pas als de rekening na twee jaar nog niet is betaald.

Suppletie niet ingediend

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 22 augustus 2016

Ondanks dat de accountant meerdere malen had gewaarschuwd dat de BV een suppletie moest indienen, had de directeur dit bewust niet gedaan. Het is raadzaam om te allen tijde aan uw fiscale verplichtingen te voldoen, de gevolgen kunnen vervelend zijn!

btw-tarieven

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

Geschreven door: Nico Koppel | 17 augustus 2016

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende btw-tarieven over één dienst voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

kleine ondernemersregeling

Staatssecretaris wil kleine ondernemersregeling behouden

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 23 juli 2016

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling in de btw af te schaffen. Een kleine ondernemer kan een verzoek doen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.

btw-belast

Game-industrie btw-belast

Geschreven door: Nico Koppel | 12 juli 2016

Bij het digitaal verkopen van activatiecodes voor games wordt niet door alle dienstverleners btw in rekening gebracht. In Nederland is het verlenen van elektronische diensten btw-belast.

gescande handtekening

Gescande handtekening

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 11 juli 2016

Een gescande handtekening bij een elektronische factuur speelt een belangrijke rol bij het authenticeren van de factuurherkomst en integriteit van de inhoud.

vergrijpboete

Bezwaar maken tegen vergrijpboete loont

Geschreven door: Nico Koppel | 16 juni 2016

Het ministerie van Financiën heeft een positieve beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over vergrijpboeten in de periode 2008-2014. Hieruit blijkt dat bezwaar maken tegen een vergrijpboete loont.

btw terugvragen

Btw uit andere EU-landen terugvragen

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 26 mei 2016

Een ondernemer kan btw terugvragen uit een EU-land als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees hier welke voorwaarden!

auto

Aankoop auto door BV toegerekend aan dga

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 6 mei 2016

Door BV gekochte auto wordt verrekend in de rekening-courant met DGA. De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd.

BTW

Europese Commissie lanceert verbeterplan btw

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 16 april 2016

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om het btw-stelsel te verbeteren. Lees hier wat het plan omvat!

Crowdfunding

Crowdfunding

Geschreven door: Nico Koppel | 16 december 2015

Met crowdfunding worden projecten gefinancierd, donateurs worden zo bij deze projecten betrokken. Crowdfunding is niet per definitie vrijgesteld van BTW.

BTW-suppletie

Btw-suppletie

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 14 december 2015

Voor het corrigeren van een btw-aangifte of het aangeven van een balanspost btw, kunt u het suppletieformulier gebruiken.

Zonnepanelen

Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 3 december 2015

Iemand, die met behulp van zonnepanelen tegen vergoeding stroom levert aan het net, is ondernemer voor de omzetbelasting.

aftrek

Herziening aftrek voorbelasting

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 13 november 2015

Als u in het verleden bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties verandert.

BTW

BTW op oninbare vorderingen

Geschreven door: Nico Koppel | 4 oktober 2015

Indien uw afnemer uw factuur niet zal betalen, kunt u de BTW hierover terugvragen aan de Belastingdienst. Lees hier uw mogelijkheden!

verhuur

Verhuur garageboxen

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 3 oktober 2015

De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde prestatie. Op de vrijstelling bestaan enkele uitzonderingen.

buitenlandse btw

Buitenlandse BTW terugvragen

Geschreven door: Nico Koppel | 2 september 2015

Heeft u in 2014 BTW betaald in een ander EU-land? Vraag de buitenlandse BTW nog voor het eind van de maand terug!

Eindverantwoordelijk belastingschulden

Geschreven door: Nico Koppel | 21 augustus 2015

Ondanks dat de bestuurder een administratief medewerker had aangewezen om de betalingsonmacht te melden, blijft hij eindverantwoordelijk voor deze melding.

Fiscale eenheid

Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 15 augustus 2015

Ondernemers maakte bezwaar tegen beëindigen van fiscale eenheid maar deze werd niet ontvankelijk verklaard.

BPM

BPM en bestelauto van de ondernemer

Geschreven door: Nico Koppel | 7 augustus 2015

Voor een bestelauto van een omzetbelastingplichtige ondernemer geldt een vrijstelling op de BPM. Wat zijn de voorwaarden hiervoor?

Send this to a friend