Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

16-12-2015

Crowdfunding

Crowdfunding

Met crowdfunding worden projecten gefinancierd, donateurs worden zo bij deze projecten betrokken. Maar crowdfunding is niet per definitie vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen zijn er verschillende vormen crowdfunding, die altijd met btw worden belast.

Crowdfunding is ook in Nederland als trend aangeslagen. De AFM en de DNB keken al eens naar de noodzaak, wenselijkheid en eventuele voorwaarden van een vrijstelling voor crowdfunding in de Wet Financieel Toezicht (wft). Op dit moment is ook de vraag hoe de BTW behandeld dient te worden. In mei 2015 zijn er al reeds vragen gesteld aan Minister van Financiën inzake crowdfunding en btw. Dit was naar aanleiding van berichtgeving uit Brussel over een eventuele BTW-heffing voor de crowdfunding. Na vragen aan de minister of hij bekend was met de voorstellen werd dit ontkent.

Volgens de minister is crowdfunding een vorm van financiering, maar zo als eerder vermeld, niet per definitie vrijgesteld van BTW en kunnen er gevallen voordoen waarbij crowdfunding wordt belast met BTW. Om zekerheid te krijgen over de BTW-gevolgen zal er contact moeten worden opgenomen met de Belastingdienst. De vraag is vooral of tegenover de crowdfunding een tegenprestatie staat. Als er na het ontvangen bijvoorbeeld goederen of diensten gratis of tegen een lagere prijs worden gegeven, kan dit worden gezien als een tegenprestatie.

Het Europese BTW-comité heeft het volgende bekendgemaakt: Wanneer in ruil goederen of diensten worden beloofd, is er sprake van een BTW-belaste prestatie. Geleverde goederen aan de donateur zijn BTW belast zodra het fonds wordt ontvangen. Daarnaast valt een lening of aandelenverstrekking buiten de reikwijdte van de BTW. Fondswervende diensten van crowdfunders kunnen ook onder BTW-heffing vallen.

Bij een BTW-belaste prestatie zal de gene die zich hieraan schuldig maakt, zich ook moeten registeren voor de BTW. Op deze manier wordt een innovatieve financieringswijze onaantrekkelijk gemaakt want crowdfundingprojecten zijn naast subsidies en fondsen nodig. Er wordt gepleit voor zo min mogelijk belemmering.

14 december 2015 heeft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er speciaal voor crowdfundingplatformen vrijstellingen komen. Dit komt op het provisieverbod en het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken van publiek. Het ontheffingsregime wordt verstrekt met aanvullende vereisten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering die erop zijn gericht om disfunctioneren en fraude te voorkomen. Investeringsgrenzen worden verdubbeld naar € 40.000 voor participatie in het eigen vermogen en naar € 80.000 voor het zogenaamd loan based verstrekken van vermogen.

En tot slot, komt er een verplichting om met een investeerderstoets vast te stellen of de investering wel of niet verantwoord is voor een consument. Het plan was om de maatregelen op 1 januari 2016 in werking te laten treden maar dit is nu aangepast naar uiterlijk 1 april 2016.

Send this to a friend