Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

btw-tarief

Verhoging lage btw-tarief

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 16 november 2018

Onderdeel van Belastingplan 2019 is een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% met ingang van 1 januari 2019.

btw-aangifte

Btw-aangifte vierde kwartaal

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 15 november 2018

Denk aan de afdracht over privégebruik en de herziening aftrek voorbelasting bij het indienen van de btw-aangifte over het laatste kwartaal.

BTW-tarief

Geen uitzondering op verhoging lage BTW-tarief

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 4 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief.

omzetbelasting

Maatregelen omzetbelasting 2018

Geschreven door: Willemijn Houter | 23 september 2018

De nieuwe Kleineondernemersregeling kent een omzetgrens van € 20.000 en geldt voor alle kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Daarnaast is de maatregel om het lage BTW-tarief van 6 naar 9% te verhogen in het Belastingplan 2019 opgenomen.

verleggingsregeling

Toepassing verleggingsregeling

Geschreven door: Nico Koppel | 27 juli 2018

In sommige gevallen betaalt niet u de BTW over uw omzet, maar aan wie u de diensten of goederen levert. Dit is de verleggingsregeling.

voorbelasting

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Geschreven door: Nico Koppel | 20 juli 2018

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het verrichten van diensten.

kleineondernemersregeling

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

Geschreven door: Marcel Frazer | 6 april 2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd.

ondernemer

Wel of geen ondernemer?

Geschreven door: Willemijn Houter | 5 februari 2018

Samen met compagnon A is belanghebbende Z lid en medebestuurder van 2 coöperaties (B en C). Z was tot en met 2008 als administratie- en belastingadviseur werkzaam voor de coöperaties. Voor de heffing van loonbelasting was gekozen voor een fictieve dienstbetrekking. Is Z een ondernemer voor de omzetbelasting?

parkeergelegenheid

Geen laag tarief voor parkeren

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 2 februari 2018

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs een procedure behandeld over de vraag of het bieden van parkeergelegenheid een bijkomende dienst was bij het verlenen van toegang tot een attractiepark.

suppletie

BTW-suppletie vanaf 1 januari 2018 digitaal!

Geschreven door: Willemijn Houter | 12 januari 2018

De Belastingdienst zet zijn voornemen tot digitalisering verder door. Moet u over afgelopen jaar een suppletie indienen?

btw-aangifte

BTW-aangifte digitaal corrigeren

Geschreven door: Willemijn Houter | 25 oktober 2017

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2018 hun BTW-aangifte (suppletie) alleen nog digitaal doorgeven.

kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 2 september 2017

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven. De kleineondernemersregeling is een vermindering van de door de ondernemer aan de Belastingdienst te betalen omzetbelasting.

teruggaaf

Teruggaaf omzetbelasting

Geschreven door: Marcel Frazer | 2 september 2017

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de vergoeding niet heeft en niet zal ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop vaststaat dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet zal worden betaald.

aangifte

Aangifte per maand in plaats van per kwartaal: wel zo overzichtelijk!

Geschreven door: Willemijn Houter | 21 augustus 2017

De meeste ondernemers doen ieder kwartaal aangifte omzetbelasting. Heb jij al eens overwogen om dat maandelijks te gaan doen?

parkeren

BTW op parkeren Efteling

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 11 augustus 2017

Het parkeren bij attractiepark De Efteling moet volgens de rechter belast worden met 21% BTW. Waarom? Dat leest u hier!

verleggingsregeling

Verleggingsregeling

Geschreven door: Marcel Frazer | 8 augustus 2017

De DGA had beter moeten weten, is bekend met de schoonmaakbranche en op de hoogte van de geldende verleggingsregeling voor de branche.

fiscale eenheid

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Geschreven door: Marcel Frazer | 15 juni 2017

Ondanks een eerdere verklaring, zal de rechtbank nu nogmaals moeten beslissen in de betreffende zaak inzake een fiscale eenheid.

loonheffing

Loonheffing verrekenen met omzetbelasting

Geschreven door: Willemijn Houter | 27 mei 2017

Via een speciaal formulier kunnen werkgevers de te betalen loonheffing laten verrekenen met terug te ontvangen omzetbelasting.

nultarief

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

Geschreven door: Marcel Frazer | 11 mei 2017

De toepassing van het nultarief moet blijken uit boeken en bescheiden in de administratie van de ondernemer die het nultarief wil toepassen.

Gebreken in administratie

Geschreven door: Marcel Frazer | 9 april 2017

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie.

advocaatkosten

BTW advocaatkosten

Geschreven door: Nico Koppel | 25 maart 2017

In januari heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak over de aftrek van voorbelasting voor advocaatkosten. Het oordeel is dat BTW op juridische advieskosten niet aftrekbaar is.

prestaties

Eén of meer prestaties?

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 17 maart 2017

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt.

Factuur

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 10 februari 2017

De wet schrijft niet voor op welk tijdstip een factuur kan worden uitgereikt. Dit betekent dat een factuur kan worden uitgereikt voordat de overeengekomen prestatie is verricht.

Factuur

Notariële akte van levering is geen factuur

Geschreven door: Sean-Paul Smit | 12 december 2016

In het verleden is een notariële akte van levering aangemerkt als factuur. Daar komt nu verandering in!

omzetbelasting

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Geschreven door: Nico Koppel | 10 december 2016

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie als ondernemer is niet van belang of er een winstdoelstelling is.

Send this to a friend