Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Willemijn Houter

05-02-2018

Wel of geen ondernemer?

Samen met compagnon A is belanghebbende Z lid en medebestuurder van 2 coöperaties (B en C). Z was tot en met 2008 als administratie- en belastingadviseur werkzaam voor de coöperaties. Voor de heffing van loonbelasting was gekozen voor een fictieve dienstbetrekking.

Na deze periode verricht Z de administratieve werkzaamheden vanuit een eenmanszaak. Hiervoor krijgt Z een maandelijkse vergoeding van € 2.500 van B en van C voor elke opgerichte coöperatie € 400. Deze vergoedingen worden maandelijks gedeclareerd door middel van facturen. Op deze facturen staat omzetbelasting vermeld. Z heeft geen andere inkomsten dan die uit de coöperaties worden genoten.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat Z met zijn werkzaamheden geen prestaties heeft verricht als ondernemer. Z is gelet hierop de op de facturen in rekening gebrachte omzetbelasting verschuldigd en is er ten onrechte voorbelasting in aftrek gebracht. De omzetbelasting is nageheven.

Ondernemer?

Is Z een ondernemer voor de omzetbelasting? Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat hier geen sprake van is. Z is in zijn relatie tot de coöperaties niet zelfstandig opgetreden, omdat er tussen Z en de cliënten van de coöperaties geen contractuele relatie bestaat. Daarnaast verrichte Z zijn activiteiten niet voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid droeg eveneens niet de economische risico’s van de werkzaamheden.

Engelse versie: Business owner, yes or no?

Send this to a friend