Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Nico Koppel

25-03-2017

BTW advocaatkosten

BTW advocaatkosten

In januari heeft het hof uitspraak gedaan in een zaak over de aftrek van voorbelasting voor advocaatkosten. Het oordeel is dat BTW op juridische advieskosten niet aftrekbaar is. Er is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de BTW betrekking heeft op de ondernemingsactiviteiten van belanghebbende.

De belanghebbende heeft een administratiekantoor in de vorm van een eenmanszaak en is enig bestuurder van een stichting A. De stichting reikt een factuur uit aan de belanghebbende inzake het doorbelasten van juridische advieskosten over een aantal jaren. De stichting heeft op de factuur BTW in rekening gebracht, waarop de belanghebbende deze BTW in aftrek heeft gebracht. De in rekening gebrachte juridische kosten hebben betrekking op een civiele procedure van belanghebbende in verband met een aantal overeenkomsten tot effectenlease.

Een boekenonderzoek leidde tot een naheffingsaanslag van de inspecteur. De inspecteur heeft een aantal posten gecorrigeerd, waaronder de BTW ter zake van de juridische kosten. Heeft de belanghebbende deze BTW terecht in aftrek gebracht?

Volgens de rechtbank is de belanghebbende ondernemer voor de BTW en is het administratiekantoor de onderneming. Verder oordeelt dat de belanghebbende in deze zaak niet aannemelijk heeft gemaakt dat de onderneming zich ook bezighoudt met vermogensbeheer. Een omschrijving van de activiteiten in de registers van de KVK was onvoldoende. Tevens zijn de aandelenleaseproducten niet in de jaarstukken van de onderneming opgenomen. Deze staan dan ook los van de onderneming en de BTW op de advocaatkosten is niet aftrekbaar. Het is niet van belang dat het geld voor de effectenlease afkomstig was uit de onderneming.

Het Hof Den Bosch is het eens met het oordeel van de rechtbank. De bewijslast op recht op aftrek van voorbelasting ligt bij de belastingplichtige en daar heeft de belastingplichtige niet aan voldaan omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de kosten in het kader van de onderneming zijn gebruikt. Dit maakt dat er geen recht is op aftrek van voorbelasting.

Engelse versie: Value-added tax on lawyer’s fees

Send this to a friend