Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Sean-Paul Smit

11-07-2016

Gescande handtekening

Gescande handtekening

Maakt u gebruik van een gescande handtekening bij elektronische facturen? Deze speelt namelijk een belangrijke rol bij het authenticeren van de factuurherkomst en integriteit van de inhoud. Dit is een controle op of de inhoud van de factuur is veranderd en dat de verzender via een vergrendelde versleuteling kan worden geauthenticeerd. Samen met de leesbaarheid van de factuur zijn deze criteria vereist vanaf het uitreiken van de factuur tot de bewaartermijn van de factuur is verlopen.

Is een gescande handtekening voldoende voor de authenticiteit van de factuur? Dat is gevraagd in de Tweede Kamer. Indien gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde handtekening zoals gedefinieerd in Richtlijn 1999/93 is de authenticiteit gewaarborgd, of als er gebruik wordt gemaakt van een elektronische uitwisseling van gegevens zoals gedefinieerd in de Aanbevelingen 1994/820/EG. Dit is niet het geval bij een gescande handtekening als het geen geavanceerde handtekening betreft. Met de gescande handtekening kan echter wel worden volstaan als deze wordt aangevuld met bewijsstukken zoals offertes, pakbonnen, eerdere bankschriften etc.

Engelse versie: Scanned signature

Send this to a friend