Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Welke fiscale bezuinigingen zijn er mogelijk?

Het levert een besparing op van 750 miljoen euro in 2021, maar dan hebben we geen landmacht. Of wat te denken van het volgende bezuinigingsvoorstel: 9 procent minder politie. Dat scheelt in 2021 415 miljoen euro. Begin deze maand lekte een geheime lijst van bezuinigingsvoorstellen uit van het ministerie van Financiën. Van ondenkbare tot realistische. Met ook oog voor fiscale maatregelen.

Over naar de vermogensrendementsheffing. De belasting op spaargeld is niet in strijd met de mensenrechten. Dit oordeelt de Hoge Raad. Die negeert het advies van de advocaat-generaal René Niessen. Hij noemde de fictieve vermogensrendementsheffing van vier procent oneerlijk, omdat mensen vaak meer belasting betalen dan dat ze aan rendement binnenhalen vanwege de zeer lage spaarrente. Niessen oordeelde dat dit ingaat tegen het recht van eigendom, en daarmee tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Over toeslagen, de middelingsregeling en de 30 procent-regeling

De geheime lijst van het ministerie van Financiën telt vierhonderd bezuinigingsmaatregelen. Op fiscaal gebied onder andere de volgende:

  • Alle toeslagen berekenen op t-2. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt momenteel een stelselwijziging voor de kinderopvangtoeslag. Hierbij wordt ook gekeken naar de huurtoeslag en zorgtoeslag. Mogelijk dat die in de toekomst kunnen worden uitbetaald op basis van het t-2 inkomen (de hoofdpersoon heeft in het bewuste jaar geen inkomen en geen vermogen). Dit moet een einde maken aan het rondpompen van geld met voorschotten en nabetalingen. Dat leidt tot lagere uitvoeringskosten van 8 miljoen euro.
  • Afschaffen van de middelingsregeling. Met middeling komt de fiscus mensen tegemoet met een wisselend inkomen. Bij de middelingsregeling wordt het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten jaren herrekend. Mensen met wisselende inkomens betalen meer belasting dan als het inkomen over een periode gelijk is. Door de middelinsgregeling krijgen zij honderden of zelfs duizenden euro’s aan belasting terug. Wordt deze maatregel afgeschaft dan zorgt dat in 2021 voor een bezuiniging van 78 miljoen euro.
  • Invoering van een maximum aan de grondslag rond de 30 procent-regeling. Wanneer een expat in Nederland komt werken, wordt die geconfronteerd met extraterritoriale kosten (bijvoorbeeld huisvestingskosten, opslagkosten en kosten voor levensonderhoud). Om tegemoet te komen aan deze kosten mag de werkgever 30 procent van het expatloon belastingvrij verstrekken. Het voorstel luidt nu dat de grondslag van de 30 procent-regeling wordt gemaximeerd op bijvoorbeeld de Balkenendenorm van € 178.000. Dat houdt in dat de werkgever maximaal € 53.400 (30 procent van €178.000) per jaar onbelast kan vergoeden. Besparing: 187 miljoen in 2021.

Let wel, dit zijn ideeën. Of ze ooit worden uitgevoerd, is de vraag.

Hoge Raad: Forfaitaire stelsel is redelijk

De Hoge Raad kwam met het arrest over de vermogensrendementsheffing naar aanleiding van een zaak van een Nederlander die in Noorwegen woont. Hij heeft zijn huis in Nederland aangehouden en betaalt daarvoor belasting. De Belastingdienst ging ervanuit dat hij een rendement van 4 procent pakte op de WOZ-waarde van zijn Nederlandse huis. Maar zo’n rendement wordt met de huidige spaarrente niet gehaald.

Dat was in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag, oordeelde advocaat-generaal René Niessen. De Hoge Raad schuift dit advies opzij, omdat van dit forfaitaire stelsel ‘niet kan worden gezegd dat het elke redelijke grond ontbeert’. Gezien de ruime beoordelingsmarge is dit stelsel niet strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, schrijft de Hoge Raad. Mocht het rendement niet haalbaar blijken dan ‘mag van de wetgever worden verlangd dat hij de regeling aanpast teneinde de beoogde benadering van de werkelijkheid te herstellen’. Den Haag is nu druk bezig nieuwe wetgeving te formuleren voor Box 3. We houden u op de hoogte.

Send this to a friend