Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Meldplicht grensoverschrijdende constructies uitgebreid

Meldplicht grensoverschrijdende constructies uitgebreid

De Mandatory Disclosure-richtlijn die sinds mei van dit jaar van kracht is, is alweer aangepast. Een belangrijke aanpassing betreft de definitie van term intermediair. De wijziging betekent onder andere dat niet alleen belastingadviseurs, advocaten en notarissen verantwoordelijk zijn voor het melden van grensoverschrijdende constructies.

Ondertussen is de Belastingdienst op het matje geroepen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na onderzoek bleek dat de fiscus niet koosjer handelt als het gaat om ondernemers en de samenstelling van hun btw-nummers. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de fiscus tot 1 januari 2019 gegeven om hun overtreding te herstellen.

Terwijl de Belastingdienst worstelt met de AP, hebben ze ook op het gebied van de suppletie omzetbelasting bot gevangen. Een rechter oordeelde onlangs dat een B.V. niet strafbaar is, ondanks dat het bedrijf in kwestie heeft verzaakt het btw-verschil aan te geven bij de fiscus.

Belastingplichtige moet voortaan zelfbedachte constructie melden

De Mandatory Disclosure-richtlijn die in mei dit jaar werd aangenomen door de Europese Commissie (EC) betekende een behoorlijke extra last voor intermediairs zoals belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Afgelopen maand, nog net geen 2 maanden later, is er alweer een wijziging doorgevoerd in de richtlijn.
De definitie van een intermediair is aangepast. Simpel gezegd komt het er op neer dat niet alleen de welbekende intermediairs de “last” dragen van de aangescherpte controle die de Mandatory Disclosure-richtlijn met zich meebrengt.

Volgens de wijziging is iedereen intermediair die:

  • Een te melden grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert.
  • Weet of behoort te weten dat hij heeft toegezegd hulp, bijstand of advies te verstrekken met betrekking tot bovenstaande handelingen.

Bijzonderheden bij deze veranderingen:

  • Als er in een fiscale situatie meer personen kwalificeren als intermediair ligt de meldingsplicht alleen bij de degene die verantwoordelijkheid draagt voor het bedenken en implementeren van de constructie(s) ten opzichte van de belastingplichtige(n).
  • Wanneer een intermediair afwezig is in de EU of een wettelijk verschoningsrecht heeft, hoeft hij geen melding te maken. De meldingsplicht ligt dan bij de belastingplichtigen die gebruik maken van de constructie.
  • Dit laatste is ook van toepassing als de belastingplichtige zelf de constructie heeft bedacht en opgezet.

Ook krijgen alle (nieuwe) intermediairs de mogelijkheid om te bewijzen dat zij niet wisten of konden weten betrokken te zijn bij een te melden grensoverschrijdende constructie als zij hierop worden aangesproken.

De aanleiding voor deze wijziging is de angst van de EC dat steeds meer mensen in staat zijn om geraffineerde fiscale planningsstructuren te bedenken. Hierdoor vreest de EC dat belastinggrondslag van de lidstaten steeds meer wordt uitgehold. Dit zou kunnen leiden tot verschuiving van belastbare winsten naar lidstaten met een gunstig fiscaal regime. Dit verstoort volgens de EC de marktwerking.

Wilt u meer weten over te melden grensoverschrijdende constructies? Vraag het onze adviseurs.

Fiscus over de schreef met gebruik BSN van ondernemers

De Belastingdienst is weer lekker bezig. Onlangs constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de fiscus geen wettelijke grond heeft om het burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer te verwerken van zelfstandigen met een eenmanszaak. In de rapportage van de AP staat heel duidelijk dat de Belastingdienst deze overtredingen onmiddellijk moet beëindigen. Doet de fiscus dit niet, dan kan de AP maatregelen treffen.

Volgens de AP schendt de fiscus op deze manier de privacy van ondernemers. Het btw-nummer moet immers verplicht op facturen worden vermeld. Zo weet iedereen wat het BSN van een ondernemer is. Dit maakt het makkelijk om identiteitsfraude te plegen.

Ook staatssecretaris Snel van Financiën heeft zich uitgelaten over de kwestie. Hij stelt de AP volledig in het gelijk. Maar geeft tegelijkertijd ook aan dat het erg lastig wordt om de huidige afgifte van fiscale nummers om te zetten naar een minder privacygevoelig alternatief. De AP heeft de deadline gezet op 1 januari 2019. Volgens Snel is het niet realistisch om voor die tijd een nieuw nummersystematiek te hebben uitgewerkt en ingevoerd. Dit komt door de complexiteit ervan en de impact die het heeft op het bedrijfsleven. Daarom gaat hij binnenkort met de AP in gesprek om te kijken of er rek in zit. Voor het einde van 2018 wil hij de vervolgstappen duidelijk hebben.

Uiteraard houdt Koppel Advies u op de hoogte.

Geen btw-aangifte correctie aangegeven? Geen straf!

Heeft u de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u dit van de Belastingdienst corrigeren via de zogeheten suppletie omzetbelasting. Een fiscale wetgever heeft echter besloten om het niet strafbaar te stellen als u “vergeet” om de btw-correctie door te geven, blijkt uit een recente uitspraak; een bestuursrechtelijke boete behoort echter nog wel tot de mogelijkheden. Niet suppleren blijft dus niet geheel “onbestraft”.

Het hof besloot dit op basis van de wetsgeschiedenis; iemand die verdacht is kan nooit verplicht worden belastbaar bewijsmateriaal over te dragen en zo mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Weten hoe het zit met uw btw-aangifte? Vraag het onze adviseurs.

Send this to a friend