Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuwe wetgeving maakt belasting ontduiken lastiger

Nieuwe wetgeving maakt belasting ontduiken lastiger

De Europese Unie (EU) gaat nauwer samenwerking om belastingontduiking te voorkomen. Er is een nieuwe wet in de maak die o.a. belastingadviseurs en accountants verplicht om grensoverschrijdende fiscale structuren te melden. Wat betekent dit voor u? Wij leggen het in deze AHA uit.

Verder is er iets meer duidelijkheid ontstaan in het drama dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heet. In een brief die eind juni verscheen staat o.a. hoe er met de handhaving wordt omgegaan. En welke gevolgen dit mogelijk heeft voor 100 “kwaadwillende” bedrijven.

Ook op btw-gebied gaat de EU meer samenwerken. Om btw-fraude tegen te gaan en zo het huidige “verlies” van € 150 miljard aan btw-inkomsten terug te dringen. Ook op nationaal niveau is er aardig wat rumoer ontstaan op btw-gebied; MKB-Nederland wil dat de aangekondigde btw-verhoging van 3% wordt teruggedraaid omdat het voor ondernemers tot omzetverliezen tot wel € 450 miljoen kan oplopen.

Intensievere samenwerking EU moet belastingontduiking tegengaan

Vanaf 1 juli 2020 zijn belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen verplicht om grensoverschrijdende fiscale structuren die neigen naar belastingontduiking te melden bij de belastingautoriteiten. Waarom deze nieuwe richtlijn? De Raad van de Europese Unie wil een eerlijk (internationaal) belastingklimaat stimuleren en creëren.

Terwijl de officiële wetgeving nog in de maak is, werd er wel al een lijst opgesteld met kenmerken van verdachte transacties. Zo’n kenmerk is bijvoorbeeld een vennootschapsbelastingtarief van 0% of bijna 0%.

EU-lidstaten moeten uiterlijk 31 december 2019 de richtlijn opnemen in de nationale wetgeving en het actief toepassen vanaf juli het jaar erop. Dit lijkt nog ver weg, maar wees u ervan bewust dat de informatieplicht geldt vanaf 25 juni 2018. Dit betekent dat als uw belastingadviseur in 2020 uw gegevens controleert en iets geks tegenkomt hij tot 25 juni 2018 inzage in uw papieren moet krijgen.

Handig om te weten: de informatie uit de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de fiscus overgedragen te worden. Wilt u meer weten over deze nieuwe maatregel? Vraag het onze adviseurs.

Geen zomerstop voor de DBA soap

Om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is al heel wat te doen geweest de afgelopen jaren. Hoe zat het ook alweer? De VAR werd halverwege 2016 afgeschaft, het werkte namelijk schijnzelfstandigheid in de hand vond de Belastingdienst waardoor hij miljoenen aan loonheffingen en sociale premies misliep. Daarnaast konden alleen ZZP’ers hiervoor aansprakelijk worden gesteld, niet de opdrachtgever. Dit moest rechtgetrokken worden en daarom werd de VAR bij het grofvuil gezet en de DBA geïntroduceerd.

Vervolgens ontstonden er jaren vol onrust en onduidelijkheid; ZZP’ers die opdrachten verloren, uitgestelde overleggen, mogelijk een nieuwe wet en opgeschorte handhaving. Maar daar is eind juni verandering in gekomen, althans er is iets meer duidelijkheid rondom de handhaving. Eind vorige maand publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief waarin op hoofdlijnen de regels rondom werken als zelfstandige staan benoemd. De belangrijkste punten zijn:

1. De handhaving van de DBA blijft opgeschort tot 1 januari 2020. Dit betekent dat als u nu een ZZP’er inhuurt en de fiscus later constateert dat er sprake was van een dienstbetrekking u tot 1 januari 2020 geen boete krijgt.

2. Dit geldt niet voor opdrachtgevers die door de Belastingdienst als kwaadwillend worden gezien. Zij kunnen vanaf juli 2018 een bezoekje van oom Fiscus verwachten waarbij de focus ligt op het signaleren van schijnzelfstandigheid. Ook wisselt de Belastingdienst in deze periode gegevens uit met Inspectie SZW om zo een nog completer beeld te krijgen.

Rob de Laat, voorzitter van BOVIB, heeft weinig fiducie in deze bezoekjes: ‘Wat niet werkt is dat de Belastingdienst meer gaat controleren, terwijl de minister nog niet meer duidelijkheid heeft gegeven over hoe schijnzelfstandigheid er nou eigenlijk uitziet.’

De resterende zomermaanden voert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende gesprekken met de Kamer om de wet DBA of de mogelijke opvolger ervan vorm te geven. Wij hopen voor u en alle ZZP’ers dat hij er dit keer wel uitkomt.

Btw-perikelen; internationale samenwerking en een woedend MKB

Niet alleen belastingontduikers, maar ook btw-fraudeurs worden voortaan door samenwerkende EU-lidstaten harder aangepakt. Volgens de Europese Commissie loopt de EU nu zo’n € 150 miljard aan btw-inkomsten mis. Een aanzienlijk bedrag. Hoe ontstaat zoiets? Door gesjoemel in de autobranche bijvoorbeeld; nieuwe auto’s worden als tweedehands verkocht waardoor er minder btw over wordt afgedragen.

Om de btw-fraude terug te dringen zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Nationale belastinggegevens worden digitaal gekoppeld. Zo is er eerder zicht op verdachte gevallen.
  • Eurofisc (een netwerk van internationaal georiënteerde fraude-experts) krijgt meer bevoegdheden voor internationaal fraudeonderzoek.
  • Btw-samenwerking met Noorwegen.
  • Definitieve bepaling minimum btw-tarief van 15%.

Ondertussen is er ook op nationale schaal btw-trammelant ontstaan bij het MKB. De aangekondigde verhoging van een 6% naar een 9% btw-tarief schiet bij ondernemers in het verkeerde keelgat. En dat is niet heel vreemd. Uit een Quickscan van MKB-Nederland blijkt dat de financiële gevolgen voor het MKB enorm kunnen zijn.

Uit de Quickscan komt naar voren dat er door de verhoging omzet- en banenverlies kan ontstaan en dat het zelfs het voortbestaan van bedrijven in het gedrang komt. Kappers voorzien een omzetdaling van bijna € 30 miljoen dit staat gelijk aan zo’n 800 banen die komen te vervallen. Uitgeverijen gaan ervan uit dat hun omzet terugloopt met € 40 miljoen en bloemisten rekenen op zo’n € 24 miljoen omzetverlies. Het grootste verlies wordt gevreesd in de grensregio’s (zo’n € 450 miljoen omzetverlies per jaar) omdat mensen naar het buitenland uit zullen wijken.

MKB-Nederland pleit ervoor dat de voorgenomen btw-verhoging wordt teruggedraaid, als dit niet lukt moeten bedrijven gecompenseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de verhoging getrapt in te voeren zodat consumenten langzaam aan de verhoging kunnen wennen.

De Quickscan is aangeboden aan staatssecretaris Snel van Financiën. Wij zijn benieuwd of hij luistert naar de alarmerende geluiden. Zodra wij dit weten, hoort u het van ons.

Send this to a friend