Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

De relatie tussen belasting en mensenrechten

Voor wie sinds 2001 minder dan 1,2 procent rendement haalde over zijn spaargeld of vermogen, is het raadzaam om naar de rechter te stappen. En de directeur-grootaandeelhouder hoeft zich geen zorgen te maken over de afroommethode op zijn beloning. Hoe het allemaal precies zit, leest u in deze nieuwsbrief van Koppel Belastingadviseurs. En denkt u vooral aan secretaressedag.

Vermogensbelasting botst met Europees verdrag Rechten van de Mens

Meer belasting betalen dan rendement behalen is strijdig met het recht van eigendom, zoals staat bepaald in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit schrijft advocaat-generaal René Niessen in een conclusie, ook wel advies, aan de Hoge Raad. Normaal gesproken geeft de Hoge Raad gehoor aan zo’n advies. Niessen komt tot dit oordeel naar aanleiding van een zaak rond een belanghebbende die woont in Noorwegen, maar nog altijd een huis heeft in Nederland, waar hij gebruik van maakt als hij in Nederland verblijft.

Vanaf 2001 geldt de forfaitaire vermogensrendementsheffing. Sindsdien stelt de Belastingdienst dat iedereen vier procent rendement incasseert op het vermogen. Over dat rendement geldt een belastingheffing van 30 procent. Dat komt neer op 1,2 procent van het vermogen. De wet was gebaseerd op de jaren negentig toen economische voorspoed oneindig leek. Maar sinds de financiële crisis van 2008 haalt lang niet iedereen zo’n rendement, stelt Niessen. Daarom is het oneerlijk dat mensen met verschillende resultaten hetzelfde belastingtarief moeten betalen. Dus is er oneigenlijke ontneming en dat botst met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wie in de afgelopen vijftien jaar hiervan de dupe is geweest, kan naar de rechter stappen.

Afroommethode niet voor directeur-grootaandeelhouder

Advocaat-generaal Niessen houdt de gemoederen bezig. Dit keer betreft het de afroommethode. Die kan niet als hoofdregel worden toegepast voor het vaststellen van het gebruikelijke loon, zoals dat van een directeur-grootaandeelhouder (dga). Deze conclusie volgt op een zaak, waarbij de inspecteur, volgens Niessen, ten onrechte de afroommethode hanteerde. Deze werkwijze komt pas aan de orde als er geen ‘gebruikelijk loon’ kan worden aangewezen in vergelijkbare situaties waarbij de werknemer geen aanmerkelijkbelanghouder is. Zo’n vergelijkbare dienstbetrekking geldt niet voor dga’s. Hiervoor geldt dat het bij dienstbetrekkingen tussen derden draait om een salaris dat in het economisch verkeer normaal is.

Niet vergeten: secretaressedag

En voor in de agenda: secretaressedag op 21 april. Dus koop een bloemetje, neem haar, misschien wel hem, mee uit lunchen, geef een bioscoopbon of iets anders. Maar sta in ieder geval niet met lege handen.

Wilt u meer weten over het betalen van belasting over uw rendement? Of over de afroommethode voor dga’s? Stel uw vragen direct aan Koppel Belastingadviseurs.

Send this to a friend