Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Simpeler, groener en innovatiever

Vrijwel elke partij vindt dat het belastingstelsel eenvoudiger moet. Hoe willen ze dat precies doen? Minder toeslagen? Wel of geen vlaktaks? Lagere belastingen? Lasten op arbeid? Moet de vervuiler betalen? We zetten van de voornaamste politieke partijen op een rij wat hun belastingplannen inhouden.

De hypotheekrenteaftrek zorgt op menig verjaardagsfeestje, bedrijfsborrel of etentje voor stevige discussies. Maar wat zijn de partijen van plan? Het is ook hot om het als politieke partij te hebben over innovatie. Wat kunnen innovatieve ondernemingen verwachten van de heren en dames uit Den Haag?

Simpel, groen en lagere lasten op arbeid

Als we de partijprogramma’s erbij pakken, lezen we dat de VVD ervoor kiest om naast een eenvoudiger stelsel de belasting op de winst te verlagen, de lasten op arbeid te verminderen en de inkomstenbelasting te verlagen. De PvdA streeft naar een groener belastingstelsel. Minder belasting voor mensen met een laag- of middeninkomen en kleine vermogenden. Zeer vermogenden, bedrijven en vervuilers betalen meer. De PVV houdt het kort en heeft het alleen over een lagere inkomstenbelasting.

De SP komt ook met de wens tot een eenvoudiger belastingsysteem. Daarnaast pleiten de socialisten voor een miljonairsbelasting en een lagere inkomstenbelasting voor middeninkomens en lagere inkomens. Eenvoudig, daar hamert het CDA ook op. Daarom zetten de christendemocraten in op twee tarieven: een laag tarief voor de lage inkomens en een hoger tarief voor hoge inkomens. D66 wil de belastingen versimpelen en vergroenen en de lasten op arbeid verlagen. Tot slot, GroenLinks. Minder belasting voor lage en middeninkomens en daar tegenover een grotere bijdrage van de hoogste inkomens. Ook moet het toeslagensysteem eenvoudiger.

Altijd een heet hangijzer: de hypotheekaftrek. Maar nu niet meer.

De hypotheekaftrek, ook altijd voer voor discussie bij verkiezingen. De een zegt afschaffen, de ander afbouwen. Weer iemand anders aftoppen. De afgelopen kabinetsperiode is de hypotheekaftrek deels ontmanteld. Daardoor is dit thema niet meer zo beladen als voorgaande jaren. Maar wat willen de partijen er precies mee?

De VVD wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen totdat er een tarief is. Het CDA staat pal achter de hypotheekrenteaftrek. D66, de PvdA, de SP en GroenLinks kiezen ervoor om de hypotheekrenteaftrek in verschillende mate aan te pakken. De PVV zwijgt over dit thema.

Innovatie, het modewoord bij politieke partijen

Overal ploppen in Nederland innovatieve bedrijven uit de grond. Daar vallen zetels mee te winnen. De VVD wil investeren in innovatie, kennis. De liberalen willen de belastingdruk voor startende bedrijven verlagen. De PvdA zet in op samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en instituten om te komen tot innovatie. De PVV meldt er niets over in haar programma.

Dan de SP. De socialisten maken zich hard voor het midden- en kleinbedrijf. Voor dat laatste wordt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhoogd. Het CDA komt met een ontwikkelingsbank voor Technologie, Innovatie & Duurzaamheid. Investeren in kennis en innovatie staat ook op de agenda. D66: vernieuwing is de kern van het nieuwe innovatiebeleid. Concreet betekent dat €1 miljard extra investeren in innovatie. En ja, het zal niet verbazen dat ook GroenLinks de mond vol heeft van innovatie. Start-ups worden extra gesteund. Net als onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Zo, u bent helemaal op de hoogte wat betreft belastingplannen, de hypotheekaftrek en innovatie. Dan kunt u nu ontspannen kijken naar Pauw en Jinek, Humberto en al die andere praatprogramma’s.

Send this to a friend