Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Zomervakantie? Een piek in het aantal scheidingen

Wie denkt dat een vakantie heilzaam werkt voor een huwelijk heeft het mis. Vooraf denk je: ‘Leuk, vakantie. Tijd voor elkaar. Tijd voor romantiek.’ Maar dat blijkt bar tegen te vallen, toont onderzoek van de Universiteit van Washington aan. De onderzoekers concludeerden dat juist na de zomervakantie een piek plaatsvindt in het aantal scheidingen. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de tweede zaterdag van september is uitgeroepen tot de dag van de scheiding.

Het blijkt dat lange tijd met elkaar samen toch niet zo romantisch en gezellig was als vooraf werd gedacht. Ook kan de vakantie stressvolle momenten opleveren die een relatie onder druk zetten. In plaats van een lekker vakantiegevoel wacht daarom een weg vol fiscale hobbels om de echtscheiding te voltooien.

 Geen ontkomen aan: de alimentatie

Wie aan een echtscheiding denkt, denkt aan alimentatie, een beladen onderwerp. Zeker als de emoties overheersen. Het huwelijk is voorbij en daarmee ook de bijbehorende fiscale afspraken. Echter eentje blijft staan: de onderhoudsverplichting. Ondanks de scheiding blijft de plicht om elkaar financieel te steunen bestaan, de zogeheten alimentatieplicht. Er bestaan twee vormen: partneralimentatie en kinderalimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van wat de ex-partners daarover afspreken. Ook de rechter kan daarover beslissen aan de hand van verschillende criteria. De rechter bekijkt of de behoeftige partner na de echtscheiding genoeg zelf verdient om van te kunnen leven. Blijkt dit onvoldoende dan springt de ex-partner bij.

De duur van de alimentatieplicht hangt af van wat er onderling is afgesproken of wat de rechter heeft bepaald. Is daar in beide gevallen niets over bekend dan gelden er wettelijke regels:

  • Een tijdsduur van twaalf jaar in het geval van een huwelijk met kinderen of bij een huwelijk zonder kinderen dat meer dan vijf jaar duurde.
  • Een tijdsduur van hooguit vijf jaar als het huwelijk niet meer dan vijf jaar in stand is gebleven en er geen kinderen in het spel zijn. De alimentatieduur duurt dan net zo lang als het huwelijk zelf.

Dit zijn de regels voor scheidingen na 1 juli 1994. Voor scheidingen daarvoor geldt een levenslange alimentatie, tenzij anders is afgesproken.

Let wel, de Belastingdienst ziet de partneralimentatie als inkomen. Dus hierover moet belasting worden betaald. De betalende partij kan de alimentatie aftrekken en daarmee belasting terugvragen van de fiscus.

Kinderalimentatie loopt door tot en met 21 jaar. De rechter bepaalt de hoogte aan de hand van drie stappen: het vaststellen van het gezinsinkomen, het vaststellen van de kosten van een kind en het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Over kinderalimentatie hoeft geen belasting te worden betaald.

Scheiden: over de koopwoning, het pensioen, ondernemen en dga’s

Met alleen alimentatie bent u er nog niet. Wat te doen met de koopwoning? Is er sprake van één eigenaar dan hoeft de woning niet te worden verdeeld en kan de eigenaar blijven zitten, waar die zit. Staat de woning op beide namen dan zij er twee opties: de woning verkopen of de ex-partner uitkopen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Over naar het ouderdomspensioen. Hoe wordt dit verdeeld bij een echtscheiding? U en uw voormalige partner hebben ieder recht op vijftig procent van het ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De pensioenuitvoerder betaalt dit aan beiden uit. De rechter hoeft hier niet mee gemoeid te worden. Breng wel de pensioenuitvoerder op de hoogte van de scheiding.

Last but not least, ondernemen en scheiden. Voor een ondernemer kan een scheiding flinke gevolgen hebben. Wordt de onderneming tussen de partners gedeeld, dan gaat het erom wie het bedrijf wil voortzetten. Misschien moet de partner worden uitgekocht en dat kan de toekomst van het bedrijf in gevaar brengen. Hoe zit het verder met de waardering van de onderneming? Wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Hoe wordt de waarde verdeeld als de partner het startkapitaal heeft geleverd?

Bij een dga spelen vragen als: wat gebeurt er na de echtscheiding met de aandelen in de bv? Wat is de onderneming waard en wie gaat dit bepalen? Hoe moet de alimentatie van de dga worden berekend? Moet het opgebouwde pensioen in eigen beheer van de bv worden afgestort?

Veel plezier op de volgende vakantie.

Send this to a friend