Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

WKR en arbeidsvoorwaarden

Stel, u gaat het komende jaar uw arbeidsvoorwaarden aanpassen. Vanaf 1 januari is de nieuwe werkkostenregeling (WKR) van kracht en gelden andere regels. Het aanpassen van de voorwaarden kan op drie manieren: in onderling overleg, als eenzijdige wijziging of zoals de cao bepaalt.

Onderling overleg

Deze manier wordt gebruikt in een één-op-één situatie tussen werkgever en werknemer. De wijziging in de arbeidsvoorwaarden gelden alleen wanneer een werknemer daarmee instemt en de overeenstemming schriftelijk wordt bevestigd. Praktisch gezien is het niet haalbaar om voor alle werknemers deze methode toe te passen.

Eenzijdige wijziging

Bij een aanpassing voor meerdere werknemers kan er worden gekozen voor een eenzijdige wijziging. In dit geval heeft een werkgever geen instemming nodig van zijn werknemer(s). De actuele arbeidsovereenkomst moet wel een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten die schriftelijk is overeengekomen. Bovendien moeten de belangen van de werkgever bij een wijziging zwaarder wegen dan die van zijn werknemer(s) in de huidige situatie. De instemming van de ondernemersraad (OR) kan hierin de doorslag geven. Let op: Een werknemer kan een eenzijdige wijziging aanvechten waarbij hij aantoont dat de werkgever ondanks instemming van de OR geen wijziging had mogen doorvoeren.

Let op: zonder wijzigingsbeding in de actuele arbeidsovereenkomst is het veranderen van de arbeidsvoorwaarden zeer lastig. In individuele gevallen kan er een beroep worden gedaan op ‘goed werkgeverschap’ waarbij de werknemer positief reageert op het verzoek tot de eenzijdige wijziging. In collectieve gevallen kan een eenzijdige wijziging worden gerechtvaardigd door een beroep te doen op de ‘redelijkheid en billijkheid’.

CAO bepaling

Wanneer de CAO een wijziging in de arbeidsvoorwaarden voorschrijft heeft de werkgever daar geen invloed op. Hij zal moeten afgaan op hetgeen in de nieuwe CAO wordt bepaald.

Wilt u meer weten over de WKR en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden? Neem gerust contact op met Koppel Belastingadviseurs, via info@koppeladvies.nl

Send this to a friend