Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Wet Markt & Overheid niet zaligmakend

Tot voor kort konden overheidsinstellingen ongeremd hun diensten onder kostprijs aanbieden. Daardoor konden ze dus een veel lager tarief rekenen, dan particuliere ondernemers dat voor eenzelfde soort dienst konden doen. Maar dat is sinds 1 juli jongstleden door de Wet Markt & Overheid moeilijker geworden. Overheden moeten nu de integrale kostprijs in rekening brengen bij afnemers, om zo te zorgen voor gelijke kansen tussen overheid en ondernemer.

Dat klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt dat de kansen toch nog niet helemaal gelijk zijn.

  • Algemeen belang. Onder de noemer ‘Algemeen belang’ mogen overheden nog steeds hun diensten aanbieden onder kostprijs. Wat er dan onder ‘Algemeen belang’ valt is per gemeente verschillend. Iedere gemeente mag dat zelf bepalen!
  • Nog steeds niet concurrerend. Dat overheden in principe niet meer onder kostprijs hun diensten mogen aanbieden betekent nog niet dat daarmee de concurrentiestrijd volledig eerlijk is. Een (commerciële) ondernemer moet namelijk niet alleen zijn kosten terug verdienen, hij moet ook winst maken. Bovendien kunnen overheden veel goedkoper lenen, waardoor hun financieringskosten vaak veel lager zijn.
  • Durf. Voor veel ondernemers is de overheid niet alleen een concurrent, maar tegelijkertijd ook een klant. Om die reden zijn er maar weinig die naar de rechter durven te stappen, bang om als ‘klokkenluider’ hun business te verliezen.

Gebruik als ondernemer je ondernemerschap

Ondernemers zullen moeten vechten voor hun (bestaans)recht. Ze zullen lef en doorzettingsvermogen moeten tonen wanneer zij overheden verdenken van oneerlijke concurrentie – zoals een te ruime omschrijving in de wet van het begrip ‘Algemeen belang’ –  door die dubieuse besluiten ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Ze kunnen zich dan melden bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Of bij de branchevereniging, die de zaak dan uit handen neemt.

Of het terecht is dat ondernemers nog steeds zoveel moeite moeten doen om een eerlijke concurrentiestrijd te bewerkstelligen is een heel andere vraag.

Ontdekt u ontwikkelingen in de markt waarvan u vindt dat ze oneerlijk zijn, dan kunt u ook contact opnemen met Koppel Belastingadviseurs. Wij zullen de casus dan voorleggen aan onze juridische relatie.

Send this to a friend