Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Werkkostenregeling 2015: Begin op tijd!

In 2011 werd de Werkkostenregeling (WKR) geïntroduceerd. Een werkgever had toen de keuze: de onkostenvergoeding voor zijn werknemers via de reguliere manier administreren of via het systeem van de WKR. Per 1 januari 2015 is er echter geen keuzevrijheid meer, want de WKR wordt verplicht.

Vóór 1 januari 2015 moet de administratie dusdanig zijn ingericht dat het daarna slechts een kwestie van invullen is. Er moet zelf worden bepaald onder welke noemer de onkostenvergoeding van de werknemers valt:
1. wordt het aangemerkt als loon?
2. of valt het onder de WKR?
Bij deze laatste optie geldt een beperking van de vrije ruimte: alles tot 1,2% van de bruto loonsom van de medewerkers is vrijgesteld en mag worden vergoed. Over alles wat boven de 1,2% wordt vergoed, wordt een eindheffing toegepast van 80%.

Het in werking treden van de WKR, betekent een nieuwe inrichting van de administratie. Alle vormen van onkostenvergoeding staan op de helling. Het is zaak om goed op te letten: wat wordt er wel en niet vergoed? En onder welke noemer wordt het geplaatst? Wordt het aangemerkt als loon, of toch als onkostenvergoeding? Welke noemer werd er in het verleden gebruikt? Om straks aan de administratieve verplichtingen te voldoen, moet overal opnieuw kritisch naar worden gekeken.

Per 1 januari 2015 zal het werk voor de Belastingdienst een stuk eenvoudiger zijn. Men hoeft slechts te kijken naar drie onderdelen: het loon, de WKR-onderdelen en de verantwoording in de financiële administratie. Vervolgens is de rekensom vrij simpel. Voor werkgevers wordt het echter een stuk ingewikkelder met meer administratie. Begin daarom op tijd met de inventarisatie van onkostenvergoedingen en pas hier de inrichting van de administratie op aan.

Wilt u meer informatie over de WKR? Waar kunnen wij u ondersteunen? Neem gerust contact op met Koppel Belastingadviseurs, via info@koppeladvies.nl

Send this to a friend