Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Profiteer nu nog van 2015

De feestverlichting hangt weer in de winkelstraten, Sinterklaas is in het land en de kerstpakketten worden besteld. Maar dat betekent niet alleen gezelligheid met cadeaus en veel eten. Ook de begroting moet zo tegen het einde van het jaar op orde worden gebracht. Het is goed om hierbij te kijken naar de investeringen binnen uw bedrijf.

1) Maak nu nog gebruik van een investeringsaftrek

Het is nooit weg om extra geld in het laatje te hebben. Met dank aan een extra aftrekpost ten laste van uw fiscale winst. Als die aftrekpost gaat om een investeringsaftrek drukt dat de fiscale winst en dat komt de liquiditeit ten goede. Als investeringsaftrek valt te denken aan een energie-investering, een milieu-investering en een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor reguliere investeringen.

2) Voorkom een desinvesteringsbijtelling

Van de investeringsaftrek naar de desinvesteringsbijtelling. Die wilt u natuurlijk zien te voorkomen. Het gaat dan om een desinvestering, het afstand doen van bedrijfsmiddelen, waarvoor u dus eerder heeft geïnvesteerd en daarbij heeft geprofiteerd van de investeringsaftrek. De desinvestering bedraagt minstens 2300 euro en die geschiedt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Dat is dus een kwestie van de kalenderjaren bij elkaar optellen en u bent wellicht verlost van de desinvesteringsbijtelling voor dit jaar.

3) Geen bewijs is geen herinvesteringsreserve

Heeft u een bedrijfsmiddel met winst verkocht? Dat kunt u de winst opzijzetten in een apart potje: de herinvesteringsreserve (HIR). Hierbij geldt onder meer dat u wel het voornemen moet hebben om die winst te gebruiken voor een herinvestering in een bedrijfsmiddel. De HIR geldt voor drie jaar. Zo’n investeringsvoornemen moet echt aanwezig zijn en niet aan de hand van een mail of iets dergelijks, maar door middel van offertes, afspraken met fabrikanten of investeringsprogramma’s. Geen bewijs is geen HIR. Tot slot: maak het voornemen kenbaar voor 31 december van elk jaar binnen die termijn van drie jaar.

4) Crisismaatregel: het afschrijven van investeringen

Weet u het nog? We zaten in een economische crisis. Daar zijn we min of meer uit. Toch geldt nog altijd de volgende crisismaatregel: bepaalde investeringen, gedaan in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december van datzelfde jaar, kunnen onder voorwaarden willekeurig worden afgeschreven. Dat wil zeggen maximaal 50 procent van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten. Maar zorg er wel voor dat deze bedrijfsmiddelen voor 1 januari 2016 in gebruik zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, zoals over de herinvesteringsreserve. Aarzel dan niet en neem contact op met Koppel Belastingadviseurs.

Send this to a friend