Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Polderen, ook Rutte III doet het

Polderen, ook Rutte III doet het

Compromissen sluiten, het is ons handelsmerk. Een staaltje van dit polderen lieten de werkgevers- en werknemersorganisaties zien rond de wetswijzigingen voor de arbeidsmarkt en het pensioen. Ze kwamen niet tot overeenstemming en dus komen er vijf routes om erover te blijven praten en de veranderingen door te voeren. Met als gevolg dat de meeste afspraken pas in 2020 ingaan.

Rutte II parkeerde het onderwerp schijnzelfstandigheid. Een oplossing voor deze kwestie bleek niet snel gevonden. Nu mag Wouter Koolmees, de nieuwe minister van Sociale Zaken, zijn tanden erin zetten. Hij komt deze maand met, ook heel Hollands, een brief. En, een dga die via zijn persoonlijke bv werk verricht voor een innovatief product moet rekening houden met de innovatiebox.

Vijf routes voor oplossingen rond de arbeidsmarkt en pensioenstelsel

De arbeidsmarkt verandert snel. Dat leidt soms tot knellende gevolgen voor werknemers en werkgevers. Het nieuwe kabinet wil daarom de regels rond de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel veranderen. Alleen kwamen de werkgevers- en werknemersorganisaties er onderling niet uit. Daarom hebben ze het volgende bedacht.

De belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord worden opgedeeld in vijf samenhangende routes. Doel hiervan is dat de betrokken partijen erover in gesprek blijven en dat de routes uiteindelijk leiden tot wetswijzigingen in 2020.

  • Wetgeving rond vast en flexwerk, arbeid en zorg. Zoals: de verlenging van de ketenbepaling (termijn is nu twee jaar en wordt straks drie jaar), de mogelijkheid om de proeftijd te verruimen en de uitbreiding van het kraamverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof. Route: dit jaar stuurt het kabinet wetgeving hierover naar de Tweede Kamer. In 2020 moeten de plannen in werking treden.
  • Vernieuwing van het pensioenstelsel. Zoals: het opbouwen van een eigen pensioenpot en de mogelijkheid om in één keer een geldbedrag op te nemen in het geval van pensionering. Route: begin 2018 moeten kabinet en sociale partners op een lijn zitten over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Twee jaar later moet het wetgevingsproces zijn afgerond.
  • Het zzp-vraagstuk en het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zoals: de verkorting van de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers bij ziekte onder het personeel en de invoering van een opdrachtgeversverklaring voor werkgevers die met zzp’ers werken. Hierover later meer in deze nieuwsbrief. Route: in 2020 moet deze wetgeving ingaan.
  • De maatregelen rondom de Participatiewet. Zoals: de vervanging van het instrument loonkostensubsidie door eventueel loondispensatie. De gemeenten sluiten zich bij dit onderwerp aan. Het kabinet rept hier niet over een exacte tijdsplanning.
  • De arbeidsmarkt van de toekomst. Zoals: permanent leren, duurzame inzetbaarheid en zekerheden in het arbeidsrecht. Een precieze tijdsroute is niet bekend.

Schijnzelfstandigheid: wachten tot 1 januari 2020

Een van de onderwerpen die op het bordje ligt van minister Koolmees is de aanpak rond schijnzelfstandigheid onder zzp’ers. Wat wordt de oplossing? De bewindsman komt deze maand met een brief, waarin hij onder meer laat weten of hij na 1 juli 2018 de weinig succesvolle wet DBA gaat handhaven of dat die op de vuilnisbelt belandt.

Ondertussen werkt Koolmees aan een opvolger van de wet DBA. In het regeerakkoord staat dat er een soort ‘opdrachtgeversverklaring’ komt die opdrachtgevers van zelfstandigen vooraf invullen. Verder komt er een ondergrens: wie minder dan 18 euro per uur verdient, krijgt een contract. Wie meer dan 75 euro per uur verdient, kan door middel van een zogeheten opt-out langer voor een opdrachtgever werken, zonder meteen in dienst te moeten treden. Ingang per 1 januari 2020. Koolmees: ‘Dat voelt ver weg, maar is een ambitieuze doelstelling.’

Het loon van de innoverende directeur-grootaandeelhouder

Stilstand is achteruitgang. Dus is innoveren voor iedere ondernemer een must. Maar dat kost tijd en geld. Daarom is er een speciale innovatiebox in de vennootschapsbelasting afgesproken. Hierdoor worden winsten uit innovatieve producten lager belast. Vorig jaar was dat nog 5 procent, voor 2018 ligt dat op 7 procent.

Een directeur-grootaandeelhouder moet rekening houden met de gevolgen van deze innovatiebox. Onder voorwaarden telt zijn salaris mee bij de berekeningen voor dit fiscale voordeel.

Meer weten over deze voorwaarden, Koolmees’ plannen tegen schijnzelfstandigheid of de wijzigingen rond de arbeidsmarkt en pensioenstelsel? Neem contact op met Koppel Advies.

Send this to a friend