Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Over het zorgverlof, vrijheid op de werkvloer en flexwerkers

De wereld staat niet stil. Ook de overheid niet met haar wetten en regels. Zo zijn er wijzigingen rond het zorgverlof, waardoor een werknemer nu ook een kleinkind of goede vriend kan verzorgen. Krijgt het personeel nog meer vrijheid en geniet de flexwerker van meer zekerheid. Maar een gouden handdruk zit er niet in, wel een transitievergoeding. Koppel Belastingadviseurs legt het uit.

Zorgverlof aanvragen voor uw zieke zus

Is uw broer ziek of uw kleinzoon? En wilt u voor hem zorgen, maar u heeft tegelijkertijd een vaste baan? Geen nood. Sinds vorig jaar kunt u zorgverlof aanvragen voor uw hele familie. Dus niet alleen voor uw zieke kind, ouder of partner, maar ook voor broers, zussen, grootouders en kleinkinderen. De hele mikmak. Zelfs huisgenoten en vrienden vallen binnen deze regeling. Het gaat om personen die niet zonder zorg kunnen en voor wie u als werknemer kortdurend zorgverlof kunt aanvragen. De werkgever mag dit niet weigeren. Tenzij uw baas u niet kan missen, of om een andere reden die indruist tegen het bedrijfsbelang.

Nog meer vrijheid voor de werknemer

Aan de vrijheid van de werknemer komt maar geen einde. Vroeger liep iedereen strak in het gelid. Diende je keurig op kantoor te verschijnen. Tegenwoordig werken mensen steeds vaker thuis en met een wijziging van de Wet flexibel werken ontstaat er nog meer vrijheid voor het personeel. Daardoor mag een medewerker een verzoek indienen voor de aanpassing van de werktijden, werkplek en arbeidsduur. Voor die laatste aanpassing moet een zwaarwegend belang noodzakelijk zijn. Als werkgever mag je het verzoek weigeren. Heeft de werkgever nog iets in te brengen.

Meer zekerheid voor de flexwerker

Flexwerkers in Nederland, opgelet. Met een wijziging binnen de Wet werk en zekerheid, sinds juli 2015 in werking, krijgt een flexwerker meer zekerheid. Na maximaal twee jaar met een flexibel contract, of drie contracten, te hebben gewerkt moet de medewerker een vaste baan aangeboden krijgen. Als een medewerker minimaal zes maanden uit dienst is geweest, kan een nieuwe periode starten van drie contracten/twee jaar. Nieuw is ook dat ontslagprocedures zijn aangepast en dat er nu een vaste route loopt voor het ontslag. Daarnaast geldt er bij een ontslag een bedenktijd van drie werken voor de werknemer, met wederzijds goedvinden. 21 extra dagen om te twijfelen.

Geen bonus, maar een transitievergoeding

Geen gouden handdruk. Of een mooi aandelenpakket. Maar een ontslagvergoeding, sinds juli vorig jaar een transitievergoeding als onderdeel van de aanpaste Wet werk en zekerheid. Deze vergoeding houdt in dat wanneer een medewerker minimaal twee jaar in dienst is geweest, hij of zij recht heeft op een transitievergoeding. Ook als een overeenkomst na twee jaar van rechtswegen afloopt. Er zijn uitzonderingen, waarbij de vergoeding niet geldt. Het bedrag komt neer op eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Het is geen bonus, maar beter dan niets.

Een deadline: aangifte loonheffing

Hoewel we altijd een apart bericht hebben voor belangrijke deadlines, sluiten we deze nieuwsbrief af met de loonheffing over januari 2016. Die moet worden ingediend voor 1 maart en daarin moet ook 2015 worden meegenomen. Van belang hierbij is de vrije ruimte. Wat houdt die in? Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2 procent van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, uitgeven aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. In deze aangifte moet een eventuele eindheffing waarbij de vrije ruimte wordt overschreden worden opgenomen. Mocht de vrije ruimte niet worden overschreden dan moet dat worden onderbouwd. De fiscus kan hier in steekproef naar vragen.

Al die wetten en regels zijn niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Heeft u daarom een vraag? Bij Koppel Belastingadviseurs vindt u altijd een helder antwoord.

Send this to a friend