Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Over drugs, rulings, criminelen en spaargeld

Over drugs, rulings, criminelen en spaargeld

Klompen, tulpen, molens, drugs, de Wallen en belastingparadijs – dat is het imago van Nederland in het buitenland. Mocht over dat laatste kenmerk nog twijfel bestaan, denk dan aan de afschaffing van de dividendbelasting en de zogenoemde rulings, waarbij onze fiscus belastingafspraken maakt met multinationals. Dat laatste spel speelt de Belastingdienst buiten de EU-afspraken om, schrijft Trouw.

Criminelen hebben het voorzien op uw belastingschuld. Zo kan iemand zich voordoen alsof die een medewerker is van de fiscus en u sommeert direct uw schuld af te betalen. De Belastingdienst waarschuwt ervoor. Komt u met uw spaargeld boven de vrijstelling? Koppel Advies legt uit hoe de fiscus dit vermogen belast. 

De Belastingdienst informeert EU-landen amper over rulings

Ongeveer 60 procent van alle afspraken die onze fiscus heeft gemaakt met internationaal opererende bedrijven, lijkt niet te worden uitgewisseld met andere EU-lidstaten. Dat gaat tegen de Europese afspraken in. Die vereisen dat deze zogenoemde rulings met ‘grensoverschrijdende effecten’ worden gedeeld, ter voorkoming van belastingontwijking door bedrijven.

Trouw schrijft dat Nederland zich binnen Europa heeft verplicht om alle internationale belastingafspraken van de afgelopen vijf jaar uit te wisselen met andere EU-landen. Het gaat om grote en kleine bedrijven, waarbij de afspraken effect moeten hebben buiten Nederland. Staatssecretaris van Financiën Snel is van plan om ruim 4.000 rulings uit te wisselen met EU-lidstaten. Dat is gemiddeld 800 per jaar en dat aantal haalt het bij lange niet bij de hoeveelheid grensoverschrijdende rulings die de fiscus op zijn site meldt, namelijk 2.000. De Belastingdienst schept er geen duidelijkheid over. Die overige rulings lijken dus in de mist te verdwijnen.

Criminelen hebben het voorzien op belastingschulden

Belastingschuldenaars opgelet. Criminelen hebben het op uw schuld voorzien. Gewiekst als ze zijn bellen ze u op met het verzoek om direct uw schuld af moet betalen, zo staat op de site van de Belastingdienst te lezen. Hoe ze erachter komen dat iemand een schuld heeft, vermeldt de fiscus niet. Maar in tijden van cybercrime is natuurlijk alles mogelijk.

Waar dient u op te letten als u wordt gebeld met zo’n verzoek? Als een echte medewerker van de Belastingdienst belt, houdt die zich aan de volgende regels:

  • De fiscus verwijst altijd naar eerdere correspondentie, waarvan u op de hoogte moet zijn, zoals een aanslag, betalingsherinnering en een lopende betalingsregeling.
  • Maak betalingen alleen over naar een rekeningnummer van de Belastingdienst. Hier vindt u een lijst met de nummers.
  • Een belastingdienstmedewerker vraagt nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
  • In het geval van een betalingsregeling ontvangt u altijd een bevestiging van de afspraken.

Iedereen die zich hier niet aan houdt, kunt u gewoon afwimpelen.

Hoe berekent de fiscus de belasting over uw spaargeld?

We sparen dat het een lieve lust is. De Nederlandse Bank meldde begin dit jaar dat Nederlandse huishoudens ongeveer 340 miljard euro aan spaargeld hebben uitstaan bij in Nederland gevestigde banken. Elke Nederlander kan tot een bepaald bedrag sparen zonder dat daarover belasting wordt betaald. De fiscus bepaalt hiervan jaarlijkse de hoogte, de zogeheten heffingsvrije grens. Voor 2017 ligt die op 25.000 euro.

Maar wat te doen als u boven dit bedrag komt? Sinds dit jaar zijn er drie schijven: tot 100.000 euro, tussen de 100.000 en een miljoen euro en tenslotte de derde schijf met meer dan een miljoen euro aan spaargeld. Waarbij bij elke schijf de eerste 25.000 dus belastingvrij is.

Hoe berekent de Belastingdienst vervolgens het rendement over uw spaargeld? In schijf 1 berekent de fiscus over 67% van het vermogen een rendement van 1,63%, en over de rest 33% een rendement van 5,39%. Wat betreft schijf 2: over 21% van het spaargeld een rendement van 1,63%, en over 79% van het vermogen een rendement van 5,39%. In schijf 3 berekent de Belastingdienst over het volledige deel een rendement van 5,39%.

De vraag blijft natuurlijk of sparen überhaupt wel verstandig is met de huidige lage rente.

Send this to a friend