Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuwe Gebruikelijkloonregeling

Op Prinsjesdag werd een nieuwe regeling voor gebruikelijkloon gepresenteerd. Deze regeling is van toepassing op mensen met een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben en het gaat om een directeur-grootaandeelhouder (dga). Per 1 januari 2015 worden de regels voor gebruikelijkloon aangescherpt wat nadelige gevolgen heeft voor met name de IT-branche.

Veel startende ITers moeten zich als BV vestigen om geldschieters aan zich te kunnen binden. Zo ontstaat voldoende draagvlak om een bedrijf te kunnen opzetten. Bij deze stap hoort dan volgens de wet automatisch de uitkering van een (hoog) salaris. Ook wanneer hier geen ruimte voor is en de voorkeur uitgaat naar investeren in de ontwikkeling van het bedrijf.

Nu kent de gebruikelijkloonregeling nog voldoende flexibiliteit om startende IT-ers hierin tegemoet te komen. Door de aangescherpte regels is er straks geen ruimte meer voor bovengenoemd scenario want de wetgever duldt geen uitzonderingen op de regel.

De regeling stelt hardere eisen aan de hoogte van het uit te keren salaris. Per 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het salaris van een dga ten minste gelijk moet zijn aan de hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste salaris van de overige werknemers binnen de vennootschap
  • een minimum van € 44.000,-

Enkel bij voldoende bedrijfseconomische motieven zou uitkering van salaris achterwege kunnen worden gelaten. Maar waar trek je in de praktijk de grens? Dat is een kwestie van interpretatie.

Een (te) hoog salaris heeft een hoog afbreukrisico als gevolg. Het kabinet roept wel, ‘Wij zijn voor een kenniseconomie, het stimuleren van innovatie en startende ondernemers, en willen minder regels.’ Maar met deze nieuwe regelgeving doet het precies het tegenovergestelde. De consequenties zijn niet te overzien. Een gemiste kans voor de IT-branche!

 

Send this to a friend