Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Met de volgende tips gaat u ontspannen de kerst in

Nog voordat u aan de kerstdis zit, uzelf tegoed doet aan oliebollen en champagne en enkele vuurpijlen de lucht inschiet, even wat zwaardere kost. Als ondernemer kunt u natuurlijk verlies hebben geleden over het afgelopen jaar. Met de volgende tips kunt u dat verlies afwimpelen op de Belastingdienst. Dat scheelt weer en dan smaakt zo’n kalkoen meteen ook lekkerder.

1) Draait u verlies over 2015? Daar valt wat aan te doen

Heeft u over 2014 een mooie winst behaald, maar sluit u dit jaar af in de min? Dan kunt u dat verlies verrekenen met de winst uit 2014. Let wel, verliezen over maximaal de komende negen jaar zijn verrekenbaar. De pijn van het verlies valt dus te verzachten.

2) Heeft u verliezen uit het verleden? Onderneem tijdig actie

Zijn er nog niet verrekende verliezen, compenseer dan voor het te laat is en de verliezen niet meer verrekenbaar zijn. Koppel Belastingadviseurs kent verschillende maatregelen om verliesverdamping te voorkomen, zoals herwaardering en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen.

3) Zelfs de Belastingdienst denkt met u mee

De fiscus zit echt niet alleen maar achter uw geld aan. Als u verlies lijdt, denken ze daar met u mee. Verwacht u over 2015 een tekort, dan kunt u twee dingen doen en de Belastingdienst keurt beide goed. Om te beginnen kunt u het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag over dit jaar op nihil te stellen. Dan betaalt u niet te veel belasting. Daarnaast kunt u na afloop van het boekjaar een voorlopige verliesverrekening aanvragen. De inspecteur verrekent 80 procent van het verlies met de positieve inkomens van het voorgaande jaar. Noteerde u in 2014 een fiscale winst dan krijgt u mogelijk al betaalde belasting terug. Wees er daarom snel bij.

4) Pakken uw bv-beleggingen slecht uit? Ook daar valt wat op te vinden

Loopt uw bv als een trein en heeft u geld over om te beleggen? Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Toch kan het weleens misgaan met beleggen en u lijdt als ondernemer verlies. Wat daaraan te doen? U kunt de beleggingen overdragen naar uw privébezit of aan een Vrijgestelde Beleggingsinstelling. Zo zijn de verliezen aftrekbaar bij uw bv. In de toekomst kunt u wellicht profiteren van waardestijgingen die minder zijn belast. En wellicht brengen privébeleggingen u geluk.

5) Verscherping van de houdsterverliesregeling

Het verlies van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam kan worden goedgemaakt met de winst uit andere jaren. Zie over de verliesverrekening bij punt 1. De zogeheten houdsterverliesregeling beperkt deze verliesverrekeningsmogelijkheden voor houdster- en financieringsmaatschappijen. Vanaf 1 januari komend jaar wordt de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting aangepast. De verscherping treft onder meer vennootschappen die na een inactieve/opstartperiode een deelneming verkrijgen.

6) Vermogensbestanddelen inbrengen in een personenvennootschap

Moet een ondernemer die vermogensbestanddelen inbrengt in een personenvennootschap – te denken valt aan een cv of een vof – mogelijke herwaarderingswinsten op die delen verplicht tot winst rekenen? In 2014 luidde het antwoord van de Hoge Raad: neen. Mits de ondernemer een belang bij de activa behoudt. Hiermee kwam de Hoge Raad terug op een arrest uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Als herwaardering wel is gewenst, bij verliesverdamping, kan er een beroep worden gedaan op dat oude arrest.

U ziet: als er verliezen worden geleden dan valt daar best een mouw aan te passen. Heeft u vragen over dit thema, neem dan gerust contact op met Koppel Belastingadviseurs.

Send this to a friend