Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Wie kosten niet aftrekt, geldt als belastingontduiker

Het is voor sommigen een sport. Zoveel mogelijk kosten van de belasting aftrekken. Maar niet aftrekken kan ook geld opleveren. Dat kan met de hypotheekrente. Mooi niet, dacht staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Wie zich hieraan bezondigt, kan als belastingontduiker een boete tegemoetzien.

De Panama Papers hebben een hoop losgemaakt. Vorige week deed de Europese Commissie een wetsvoorstel tot het melden van internationale fiscale structuren door álle betrokken partijen. Voor het beroep van belastingadviseur is er werk aan de winkel. Hun werk verandert door de automatisering. Het Register Belastingadviseurs pleit voor inzetten op kwaliteit.

Brave burger moet boeten, multinationals gaat vrijuit

Hoe zit het met het verband tussen niet-aftrekken en belasting ontduiken? Onlangs bleek dat bij mensen met geen of een geringe eigenwoningschuld die in het hoogste tarief vallen, het eigenwoningforfait in het toptarief wordt bijgeteld. Terwijl de hypotheekrente tegen een lager rentepercentage wordt afgetrokken. Dit nadeel kan worden getackeld door de hypotheekrente niet af te trekken. De verantwoordelijke minister Blok keurde dit goed, maar werd overruled door staatssecretaris Wiebes. Hij eist dat huizenbezitters altijd de hypotheekrente aftrekken in hun belastingaangifte.

Sterker nog, volgens Wiebes is het niet aftrekken van de rente strijdig met de wet, dus belastingontduiking met als gevolg een boete. Waar bedrijven allerlei trucs en constructies bedenken om de belasting te ontwijken (weliswaar niet illegaal), wordt de brave burger neergezet als belastingontduiker. Het is soms echt niet te bevatten.

Brussel dwingt belastingadviseurs tot meer openheid

Belasting ontwijken en ontduiken, het thema staat hoog op de agenda van de Europese Commissie onder het kopje bestrijden. Helemaal sinds de Panama Papers. Een nieuw wetsvoorstel uit de Brusselse hersenen luidt als volgt: alle partijen die betrokken zijn bij structuren waarbij bedrijven en particulieren belasting besparen of ontwijken, moeten openheid van zaken geven.

Dus ook de belastingadviseurs. Juist zij worden gezien als het brein achter zulke constructies. Maar ook accountants, financiële instellingen en juristen moeten informatie geven. Brussel wil hiermee meer greep krijgen op internationale ontwijkingen en ontduiking van belasting.

Hoe houd je het beroep van belastingadviseur toekomstbestendig?

Diezelfde belastingadviseur ziet zijn beroep veranderen door de standaardisering en automatisering. Dit heeft zijn weerslag op de administratie- en aangifteprocessen. Waar ligt de échte kracht van een belastingadviseur? Die zit in de advisering van en in de relatie met de cliënt. Het draait om kwaliteit. Daarom heeft het Register Belastingadviseurs (RB) een aantal maatregelen in het leven geroepen.

Deze stappen hebben betrekking op het RB zelf. Er komt een RB-academy, die bestaat uit een beroepsprogramma van twee of drie jaar voor jonge belastingadviseurs. Verder worden de eigen opleidingen geactualiseerd en komt er meer aandacht voor beroepsvaardigheden. Ook gaat het RB zich meer profileren. Zo blijft het beroep van belastingadviseurs toekomstbestendig.

Send this to a friend