Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Koolmees broedt op de gouden zzp-oplossing

Terwijl zijn voorganger Eric Wiebes als minister van Economische Zaken goede sier maakt met zijn aanpak rond de aardbevingen in Groningen, moet zijn opvolger Wouter Koolmees de rotzooi rond de wet DBA opruimen. Oftewel: de minister van Sociale Zaken dient het probleem van schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken.

Koolmees heeft de oplossing nog niet gevonden. In zijn zoektocht spreekt de bewindsman met ondernemers en belangenorganisaties om straks als een Willie Wortel met een gouden antwoord te komen. Voordat het zover is, legt Koppel Advies in dit artikel uit welke regels er nu voor zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2020 gelden.

Uitstel tot 2020; kwaadwillenden ontspringen niet de dans

Laten we daarom meteen maar duidelijkheid scheppen. Er ging veel mis rond de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie), de opvolger van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie)-verklaring. Daarom besloot het vorige kabinet de handhaving van de wet DBA uit te stellen tot 1 juli 2018. Rutte III doet daar nog een schepje bovenop: de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020.

Dus moeten zzp’ers en hun opdrachtgevers het doen met het volgende. Tot 1 januari 2020 krijgen opdrachtgevers en hun afnemers geen boetes of naheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Maar het kabinet is niet helemaal van gisteren. De Belastingdienst handhaaft wel bij kwaadwillenden. Vanaf 1 juli 2018 richt de fiscus zich niet alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op anderen die nu denken dat ze alles kunnen doen en laten. Rutte III luistert hiermee naar de groeiende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij vooral de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wat is dan de definitie van kwaadwillend, horen we u denken. De fiscus grijpt in als hij de volgende drie criteria allemaal kan bewijzen.

  • Het gaat om een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Het gaat om evidente schijnzelfstandigheid.
  • Het gaat om opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Hiermee zijn we er nog niet helemaal. Wanneer is iemand immers een werknemer? Dat hangt onder andere af van de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding. Over de definitie van dit begrip moet politiek Den Haag zich nog het hoofd buigen. Naar de wens van de Tweede Kamer moet Rutte III voor 1 januari 2019 duidelijkheid scheppen. Wellicht is er al meer bekend voor deze zomer.

Van VAR-verklaring, naar de wet DBA, naar…?

Waardoor is het huidige probleem ontstaan? Het vorige kabinet nam afscheid van de VAR-verklaring. Die moest aantonen dat de fiscus de zzp’ers beschouwde als zelfstandige. Maar daar kwam niets van terecht. De VAR bleek niet in staat schijnzelfstandigheid te voorkomen en de opdrachtgever was juridisch niet aanspreekbaar. Als de fiscus de zzp’er erop betrapte dat die geen zelfstandige was, ging de fiscale naheffing naar hem. De opdrachtgever bleef ongemoeid.

Hallo wet DBA. De vermeende opvolger van de VAR. Deze wet zorgt ervoor dat én de zzp’er én de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de afdracht van loonheffingen. Door de nieuwe wet lopen beide partijen het risico op een boete of naheffing (sociale premies en de afdracht van loonbelasting) van de fiscus te krijgen als er sprake is van schijnzelfstandigheid. Tot zover de theorie.

Want in de praktijk liep het allemaal anders. Opdrachtgevers zegden de samenwerking met zzp’ers op uit angst voor controles van de Belastingdienst. De modelovereenkomsten boden geen soelaas. Zzp’ers kregen daardoor geen opdrachten meer binnen. Het vorige kabinet besloot daarom om de wet uit te stellen. Exit wet DBA.

Dé zzp’er bestaat niet. Dat beseft ook minister Koolmees

Is er dan al meer bekend over de gouden oplossing van minister Koolmees? Plannen zijn er wel, maar die liggen vooralsnog op de tekentafel. De bewindsman is voornamelijk bezig met het inwinnen van informatie. Dat doet hij door met allerlei betrokken clubs, ondernemers en werkgevers te praten. Die natuurlijk allemaal hun eigen achterban hebben. Met ieder zijn eigen belangen. En die lopen uiteen.

Want de zzp’er (in Nederland lopen er ongeveer 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel rond) kent immers vele gedaanten. Van tekstschrijver tot en met klusjesman. Van maaltijdenbezorger tot en met journalist. Koolmees is ervan doordrongen dat de zzp’er niet bestaat. Dat maakt het vinden van een oplossing moeilijk, meent hij.

Ideeën zijn er dus wel. Zo neemt het kabinet het bijvoorbeeld op voor de zelfstandigen die voor een schijntje werken. Wie als zzp’er per uur minder dan 15 tot 18 euro verdient voor één opdrachtgever, moet in dienst worden genomen, vindt Rutte III.

Meer zzp-problemen voor Koolmees

Schijnzelfstandigheid is niet het enige probleem waarmee Koolmees te maken heeft rond zijn zzp-dossier. Voor menig zzp’er is het sappelen, waardoor die geen pensioen opbouwt en ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Ook daar wil het kabinet verandering in brengen. Al stuit dat op verzet van zzp’ers die geen overheidsbemoeienis willen hebben.

Genoeg problemen, veel gepraat, vele ideeën, verschillende belangen. Iedereen is ervan doordrongen dat er een oplossing moet komen. Het wachten is op Koolmees.

Send this to a friend