Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Innovatiebox

Om innovatief onderzoek fiscaal te stimuleren is de innovatiebox in het leven geroepen. Boekt jouw onderneming winst op innovatieve activiteiten? Dan kan je wellicht gebruik maken van de innovatiebox. Deze geldt alleen voor de vennootschapsbelasting (meestal een BV) en niet voor inkomstenbelasting (eenmanszaak, VOF, etc.).

Wanneer jouw BV een octrooi, buitenlands patent of S&O-verklaring heeft ontvangen, geldt een vennootschapsbelastingheffing van slechts 5% in plaats van de gebruikelijke 25%. Er moet nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. Er moet een immaterieel activum zijn ontwikkeld waarvoor een octrooi of S&O-verklaring is afgegeven.
  2. Het inkomen dat met het activum wordt behaald moet voor minstens 30% het directe gevolg zijn van het ontvangen octrooi.

Tenslotte is er sprake van een boxdrempel; de voordelen moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die zijn afgetrokken. Zo wordt voorkomen dat de kosten tegen het normale tarief worden afgetrokken terwijl de inkomsten laag worden belast. Innovatieverliezen kunnen op de reguliere manier worden verrekend.

Vanaf 2013 is het mogelijk om de innovatiebox toe te passen op een vast bedrag (forfait), oftewel 25% van de totale winst. Het is niet langer nodig om uit te rekenen hoeveel winst een immaterieel activum precies heeft opgeleverd.

Op 1 september 2014 werd een nieuw innovatieboxbesluit gepresenteerd. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld wanneer onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden worden uitbesteed. Voorheen bleken deze voorwaarden erg onduidelijk.

Heeft jouw BV een octrooi, buitenlands patent of S&O-verklaring ontvangen? En voldoet zij aan de overige voorwaarden? Maak dan gebruik van een vennootschapsbelasting van slechts 5% in plaats van de gebruikelijke 25%.

Send this to a friend