Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Iedereen mag zich belastingconsulent noemen

Het kan iemand weleens duizelen met al die zorg-, huur en kinderopvangtoeslagen. Kom je er niet uit met de Belastingdienst, dan kan je je wenden tot een belastingconsulent. Tegen betaling natuurlijk, want kwaliteit kost geld. Er is ook een keerzijde aan verbonden; het is een gouden kans voor mensen die hiervan willen profiteren en zich voordoen als belastingconsulent terwijl ze daarvoor niet de kwaliteiten hebben.

Want belastingconsulent worden, is geen probleem. Daarvoor hoeft iemand geen diploma’s te hebben. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat. Malafide bedrijven staat dus niets in de weg, zo bleek deze maand bij het televisieprogramma Kassa. Zo kan het bedrijf mensen met een strafblad in dienst hebben of kunnen de klantgegevens worden misbruikt voor criminele doeleinden.

PvdA: meer controle op belastingadviseurs

De aflevering van Kassa legde twee zaken bloot. Ten eerste het gebrek aan een kwaliteitsonderzoek en -keurmerk van belastingconsulenten. Ten tweede dat zogenaamde belastingconsulenten het niet zo nauw nemen met de privacy van hun cliënten. Deze malafide bedrijven vermelden niet wat ze met de klantgegevens van plan zijn.

Tijd dus voor meer controle op deze adviseurs, pleit Henk Nijboer (PvdA) naar aanleiding van de aflevering van Kassa. Het Tweede Kamerlid wil een Verklaring Omtrent het Gedrag in het leven roepen en tevens moet de adviseur echt duidelijk maken dat hij belastingconsulent is door te verwijzen naar zijn werkervaring en opleidingen en een aansluiting bij een serieuze beroepsorganisatie zoals het Register Belastingadviseurs of de NOB.

Nog een pijnpunt voor de nieuwe staatssecretaris

Nijboer zoekt het hiervoor hogerop. De PvdA’er gaat vragen stellen aan de nieuwe staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66). Die kan dit thema mooi toevoegen aan het pijnpunt dat Snel doorgeschoven heeft gekregen van zijn voorganger Eric Wiebes. Naast de reorganisatie van Belastingdienst (waarover Wiebes zich in zijn allerlaatste debat als staatssecretaris van Financiën gefrustreerd toonde: ‘Er bleek meer niet in orde dan gevreesd.’) en de opvolger van de Wet-DBA moet Snel zich buigen over het horizontaal toezicht.

Wat houdt dit horizontaal toezicht in? Het is een samenwerking tussen de fiscus en bedrijven, organisaties, adviseurs etcetera, waarbij de Belastingdienst  erop vertrouwt dat die deelnemers aan het horizontaal toezicht  de boel niet bedonderen maar juiste aangiften indienen. Het draait om wederzijds vertrouwen waarbij transparantie en begrip een voorname rol spelen. De fiscus heeft hierover afspraken gemaakt en die vastgelegd in convenanten. Het gaat om afspraken met individuele organisaties, provincies en gemeenten, (koepel)organisaties van fiscaal intermediairs, brancheorganisaties die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemingen.

Horizontaal toezicht maakt de handen van de fiscus vrij om achter verdachte bedrijven te zitten. Uit recent onderzoek blijkt dat deze ‘betrouwbare’ bedrijven en hun adviseurs hun belastingaangiftes significant beter doen dan andere ondernemingen die niet aan het horizontaal toezicht deelnemen. Wiebes zag er dus ook geen noodzaak in om het beleid van de fiscus te veranderen. Het werkt goed, stelde hij vast. Hij ging hiermee in tegen de nieuwe baas van de Belastingdienst die pleit voor een herziening van het horizontaal toezicht.

Komt er onder Snel een verandering van beleid, of gaan we naar de versie horizontaal toezicht 2.0? Vermoedelijk het laatste: de Rijksbegroting geeft aan dat een substantiële  stijging te verwachten is van het aantal HT deelnemers en de  bijbehorende invulling van de begroting.

Toch beter om de euro’s zo in de schatkist te krijgen en te houden.

Send this to a friend