Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Ga goed voorbereid 2018 in

Het ene jaar is het andere niet. Dat betekent dat 2017 fiscaal verschilt van 2018. Welke veranderingen staan u en uw organisatie het komende jaar te wachten? Welke fiscale stappen moet u nemen, of juist niet? Waarmee moet u rekening houden? Koppel Advies zet een aantal fiscale trucs en aandachtspunten voor volgend jaar op een rij. Dus hang deze lijst op boven uw bed, prik het op een bord, bewaar het op uw computer of uw smartphone en vergeet het niet.

Over schenkbelasting, schijnzelfstandigheid en fiscale voordelen

01. Box 3

Vermijd de hoge box-3 heffing. Door de sterk gedaalde rente kan de box-3 heffing op spaargeld behoorlijk toenemen. Zo leidt een rente op uw spaarrekening van 0,2 procent tot een belastingdruk van 430 procent. Wat kunt u hieraan doen? Door uw spaarrekening in de bv in te brengen, door uw spaarrekening in een fonds voor een gemene rekening in te brengen of door uw vordering op een bv om te zetten in een AGIO-storting.

02. Schijnzelfstandigheid

Voorkom schijnzelfstandigheid. De wet DBA vervalt, maar wat komt ervoor in de plaats? Er komt geen VAR, geen BGL en geen overeenkomst als opvolger, maar per 1 januari 2019 wel een opdrachtgeversverklaring via een webmodule. Daarnaast: als ZZP-ers hun diensten aanbieden tegen een laag tarief vallen zij onder loondienst bij hun opdrachtgever. Mits zij voor langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden) of bij de opdrachtgever reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten. Dat lage tarief komt waarschijnlijk te liggen tussen de €15 en €18 per uur. Haast is overigens niet geboden. ZZP-ers en hun opdrachtgevers krijgen de tijd om te wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Daarna zal de Belastingdienst een jaar coulant optreden en de betrokken partijen met raad en daad bijstaan.

03. Startende ondernemers

Fiscaal voordeel voor startende ondernemers. Ondernemers die hun eerste stappen zetten, kunnen hun investeringen over 2017 voor maximaal € 312.176 willekeurig afschrijven. Dat kan in één keer tot op de restwaarde of bij een investering in een bedrijfspand tot op de bodemwaarde. Als starter komt u hiervoor in aanmerking als u over 2017 recht hebt op startersaftrek.

04. Werkkostenregeling

Belastingvrij incasseren. Met de werkkostenregeling in de hand kan een werkgever vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. De werknemer kan deze vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij incasseren, terwijl de werkgever die als loonkosten kan opvoeren.

De regeling is vooral interessant, omdat de werkgever per jaar maximaal 1,2 procent van de totale fiscale loonsom mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen.

05. Oninbare vorderingen

Controleer de btw op uw oninbare vorderingen. De teruggaaf van btw op oninbare vorderingen is sinds 1 januari 2017 flink vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf gaat in op het moment dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Dat is sowieso het geval als de afnemer na één jaar nog niet heeft betaald. Dat jaar begint niet te lopen op de factuurdatum, maar op de datum dat de vordering opeisbaar is. Dus ná het verstrijken van de betalingstermijn (over het algemeen dertig dagen).

Deze regelgeving geldt ook als de overeenkomst tot levering van goederen of het verrichten van diensten is geannuleerd, verbroken of ontbonden. En ook als een prijsvermindering of kwijtschelding heeft plaatsgevonden na de levering van de goederen of het verrichten van de dienst.

06. Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers, profiteer van de 30%-regeling. Nederland is in trek bij buitenlandse werknemers. Onderwijs, infrastructuur en dat overal Engels kan worden gesproken maken ons land geliefd. Voor buitenlandse werknemers met specifieke kwaliteiten geldt als fiscaal voordeel de 30%-regeling. Die komt neer op een belastingvrije vergoeding voor de extra kosten van het verblijf in Nederland tot 30% van het loon.

Deze vrijstelling kan tot acht jaar lang worden toegepast. Echter, Rutte III wil deze looptijd beperken tot vijf jaar. Het ziet ernaar uit dat deze maatregel ingaat vanaf 2019. Er geldt geen overgangsrecht voor bestaande gevallen, behalve voor de gevallen van vóór 2012.

07. Culturele giften

Leg uw culturele giften nog in 2017 vast. U mag uw gift vanuit uw bv aan culturele instellingen met 1,5 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van 2.500 euro. Over deze multiplier heeft het nieuwe kabinet nog geen knoop doorgehakt. Daarom is deze regeling nu verlengd tot 1 januari 2019. Dus als u uw gift voor het einde van dit jaar vastlegt, kunt u nog twee jaar profiteren van een extra fiscale voordeel.

Werkgever, toon uw aimabele gezicht en voer een schoolgeldregeling in. Aan schoolgaande kinderen hangt een stevig prijskaartje. Maar een werkgever kan de helpende hand bieden door middel van een schoolgeldregeling. U kunt als werkgever u van uw goede kant laten zien door fiscaal vriendelijk uitkeringen te geven aan de schoolgaande kinderen van uw personeel. Deze schoolgelduitkeringen worden bij die kinderen als salaris – uit de dienstbetrekking van een van hun ouders – belast. Zo kunnen de kinderen hun algemene heffingskorting – tot hooguit €2.254 mits hun inkomen niet hoger uitkomt dan €19.982 – benutten om die uitkering belastingvrij te incasseren.

En dan nog deze adviezen en aandachtspunten

Ook niet onbelangrijk zijn de volgende thema’s: de verrekenbare verliezen, de vrije vergoeding voor woon-werk verkeer en de schoolgeldregeling, culturele giften, privacywetgeving, dividendbeleid, de (hoge) schuld aan uw bv in rekening courant en het pensioen in eigen beheer samen met de oudedagsvoorziening.

Wilt u over deze laatste zes punten meer weten of over die daarboven (één tot en met negen)? Neem dan gerust contact op met Koppel Advies. Wij helpen u graag.

Send this to a friend