Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

‘Fiscale knelpunten blijven bestaan onder Rutte III

‘Ontluisterend budgettair gerommel ten koste van de principes van belasting naar daadkracht.’ De woorden van Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in zijn opinieartikel in Het Financieele Dagblad deze maand liegen er niet om. In zijn ogen tast Rutte III de geloofwaardigheid van het belastingstelsel verder aan.

De kredietcrisis is voorbij. De economie is booming. Maar de gevolgen van de crisis zijn er nog wel. Wie bijvoorbeeld aandelen had in de in 2013 genationaliseerde SNS-bank zag die onteigend worden door de staat. Daar moet een tegemoetkoming tegenover staan, vindt advocaat-generaal René Niessen. Plus: een overzicht van de internationale belastingverdragen die Nederland heeft getekend.

‘Rutte III negeerde maatschappelijke verontwaardiging’

Fout op fout stapelde het vorige kabinet wat betreft fiscale regelingen, schrijft Stevens. Zoals bij de crisisheffing, de vermogensrendementsheffing, de aangescherpte rendementsstaffel en de gecamoufleerde verhoging van de belastingdruk door de algemene heffingskorting en arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken.

Stevens stelt dat Rutte II de maatschappelijke verontwaardiging over deze maatregelen negeerde. De emeritus hoogleraar had de hoop dat het nieuwe kabinet terug zou keren naar een transparante en geloofwaardige belastingheffing. Het parlementaire debat over het regeerakkoord en het Belastingplan 2018 doet hem concluderen dat de fiscale knelpunten blijven bestaan en er enkele zijn bijgekomen, zoals de afschaffing van de Hillen-aftrek.

‘Kortom’, zo schrijft Stevens, ‘een valse start van Rutte III. Maar hopelijk keert in dit nieuwe jaar het besef terug dat belastingheffing steunt op kwetsbaar maatschappelijk vertrouwen. En dat vraagt prudente wetgeving.’

‘Ontzie door nationalisatie zwaar getroffen aandeelhouders’

Wie aandelen had in SNS-bank kon naar zijn geld fluiten toen de bank in 2013 werd genationaliseerd. Dat overkwam een aandeelhouder. Hij had op 31 januari 2013 € 290.955 – bijna zijn volledige vermogen – gestopt in aandelen SNS Reaal. De volgende dag nationaliseerde de overheid de bank. Weg was het geld van de aandeelhouder.

Vervolgens ging de man in zijn aangifte van de inkomstenbelasting over 2013 uit van een waarde van € 0 per 1 januari. Niet correct, oordeelde de fiscus, die vervolgens alsnog een box 3-heffing oplegde. Daardoor raakte de man in de problemen. Hij had een AOW-uitkering en een klein aanvullend pensioen. Het meerekenen van zijn vermogen op 1 januari betekende geen recht op huurtoeslag.

Hij vocht zijn zaak bij rechter aan en nu is het wachten op de uitspraak van de Hoge Raad. Voordat het zover is, adviseert advocaat-generaal René Niessen de Hoge Raad dat als de Staat aandelen onteigent, dan moet een box-3 heffing over het vermogen achterwege blijven bij aandeelhouders die zwaar getroffen zijn door de nationalisatie.

‘De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en daarmee onredelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de heffing in zijn geheel niet moet plaatsvinden’, stelt Niessen vast in zijn oordeel.

Alle belastingverdragen over 2018 op rij

Van Albanië tot en met Zwitserland, van Barbados tot en met Zambia – Nederland heeft met diverse landen belastingverdragen getekend. Het ministerie van Financiën heeft ze op een rij gezet, inclusief andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. De belastingverdragen moeten een dubbele heffing van directe belastingen voorkomen. Daarnaast heeft Nederland verdragen afgesloten voor de uitwisseling van fiscale informatie.

Heeft u vragen over de fiscale plannen van Rutte III? Of over de box-3 heffing bij de nationalisatie van een bedrijf? Wilt u meer weten over internationale belastingverdragen? Neem contact op met Koppel Advies.

Send this to a friend