Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Een Waadi registratie: verplicht voor de Maatschap?

Een bedrijf dat zich bezig houdt met het uitlenen van personeel is sinds 2012 verplicht zich als Waadi  te registreren (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Een Waadi registratie vindt plaats bij de KvK. Bij geen Waadi registratie, terwijl deze wel is verplicht, kan er een boete worden opgelegd. Echter is een maatschap verplicht tot een Waadi registratie?

Lees meer over een Waadi registratie

Strikt genomen is een Maatschap wel volgens de Wet Waadi verplicht tot registratie. Als het bedrijf geen registratie Waadi heeft dan kan er een boete worden opgelegd. De boetes lopen op van €12.000 tot €36.000 per uitgezonden werknemer. De boete kan ook worden opgelegd aan de inlener.

De Waadi registratie is niet alleen verplicht voor bedrijven die zich bedrijfsmatig bezig houden met het uitlenen van personeel (bijv. uitzendbureaus). Ook DGA’s die zich uitlenen aan derden worden geacht zich te registreren bij de KvK voor de Waadi.

Bij 90% aandelen DGA geen boete
Recent is het boetebesluit gewijzigd. Bij de wijziging is aangegeven dat er geen boete wordt opgelegd aan de BV waar de DGA 90% van de aandelen bezit. Formeel is er nog een registratieplicht maar doordat er geen boete kan worden opgelegd bij geen registratie, heeft dit geen nadelige gevlogen. Let wel: voor de DGA die minder dan 90% van de aandelen bezit is nog wel de kans op boetes bij geen Waadi registratie.

Boete staffel
Het boete besluit is zodanig gewijzigd dat er nu sprake is van een gestaffelde boete met een maximum.

Aantal ingeleende werknemers Boete
Minder dan 10 € 12.000
10 tot en met 30 € 24.000
30 of meer € 48.000

Tevens kan de boete gematigd worden tot 50% bij een eerste overtreding.

Conclusie
Heeft u minder dan 90% van de aandelen, dan geldt de registratieplicht. Bij meer dan 90% van de aandelen heeft dit door de wijziging in het boetebesluit geen gevolg meer bij geen registratie.
 

Send this to a friend