Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Dga’s en zzp’ers, wacht niet voor het te laat is

Wie als dga momenteel zijn pensioen in eigen beheer opbouwt, moet ervoor zorgen dat dit is gestopt voor 1 januari 2017. Dat komt door de komst van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer die op Prinsjesdag werd geïntroduceerd en naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen door de Tweede Kamer.

Het gedoe rond de wet DBA mag gênant worden genoemd. De rij van gebreken wordt langer en langer: opdrachtgevers die zzp’ers niet meer durven aan te nemen, de Belastingdienst die te lang doet over het goedkeuren van de modelovereenkomsten en ze in de meeste gevallen afkeurt. Tot dusverre is de zzp’er niet gehoord in dit hele verhaal. Daar komt nu verandering in.

Wat moet de dga doen voor zijn pensioen?

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer raakt de dga die in eigen beheer zijn pensioen opbouwt. Maar wat houdt het plan in en wat moet de dga precies doen? Het voorstel, dat per 1 januari 2017 zou moeten ingaan, maakt het mogelijk om het pensioen in eigen beheer van dga’s af te kopen. Dit gaat gepaard met een belastingkorting. Dga’s die afzien van afkoop kunnen kiezen voor een spaarvariant of het huidige pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten.

Directeur-grootaandeelhouders die momenteel pensioen in eigen beheer opbouwen, moeten ervoor zorgen dat dit vóór volgend jaar is beëindigd. Hiermee voorkomt de dga dat de pensioenafspraak fiscaal niet meer wordt gezien als pensioen en ontloopt daarmee een heffing van maximaal 72 procent over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Om deze ellende te voorkomen moet de dga wel het een en ander regelen, zoals goedkeuringshandtekeningen van (ex-)partners en berichtgeving richting fiscus. Het houdt een lang traject in en voordat u het weet is het 1 januari. Het is dus verstandig om nu al in actie te komen.

Het wetsvoorstel raakt ook de dga’s die hun pensioen hebben ondergebracht in een verzekeringspolis. Deze categorie dga’s krijgt het zelfs nog drukker vóór 1 januari. U moet de polissen wellicht premievrij maken. U dient bedragen van de verzekeraar mogelijk naar de BV te laten overmaken, doordat de BV de regeling voortzet (of toch weer afkoopt). Voor deze groep geldt dus een nog ingewikkelder beslissingstraject.

Zzp’er, laat nu uw stem horen

‘Met een stem op de knop ZZP DBA NEE geef ik te kennen, dat ik de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties een slecht idee vind. Die moet naar mijn mening zo snel mogelijk worden afgeschaft en vervangen worden door een systeem dat recht doet aan vrij ondernemerschap.’ Zo luidt de oproep voor degenen die zich willen keren tegen de Wet DBA.

Sinds eind september kunnen zzp’ers, maar ook andere sympathisanten, hun ongenoegen uiten over de wet DBA op de website ZZP DBA NEE. Het is dé kans voor de individuele zzp’er, die tot dusverre vooral aan de zijlijn heeft gestaan, zijn mening te geven. Want ondanks alle alarmerende berichten in de media, debatten en moties is er niets veranderd. Dus zzp’er, grijp nu uw kans.

Send this to a friend