Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Auto van de zaak? Kilometeradministratie is onmisbaar

Je hebt altijd baas boven baas. Want sommigen hebben niet één of twee, maar drie auto’s van de zaak. Op zich geen probleem, tenzij de gebruiker verkeerd omspringt met de bijtelling en de verreden kilometers niet bijhoudt. Want dan wacht een naheffing en boete door de Belastingdienst, bleek eind vorig jaar tijdens een proces.

Een auto van de zaak en bijtelling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op verschillende terreinen. Dat blijkt tevens weer uit de volgende case: is de bijtelling bij privégebruik van de auto sinds dit jaar wel zo eerlijk? Ook de btw komt om de hoek kijken bij uw wagen. En dat levert u nog voordeel op ook.

Bijtelling, ook bij drie auto’s van de zaak

Het kon niet op voor de directeur-grootdeelaanhouder (dga) van zijn eigen bv. Als auto’s van de zaak had hij een BMW en twee Audi’s tot zijn beschikking. Echter, hij nam alleen voor de BMW een bijtelling (legt u jaarlijks meer dan vijfhonderd kilometer privé af in een auto van de zaak, dan moet u betalen. Uw werkgever rekent een bedrag bovenop uw loon. Dit is de zogeheten bijtelling) voor privégebruik in aanmerking. Zijn twee andere heilige koeien bleven buiten beschouwing, ontdekte de Belastingdienst tijdens een boekenonderzoek.

Dat hoeft niet rampzalig te zijn. Mits de dga aan de hand van een sluitende kilometeradministratie kan aantonen dat hij met iedere Audi privé niet meer dan vijfhonderd kilometer rijdt. Alleen kon deze dga dat niet. Vervolgens rammelde zijn naderhand opgestelde rittenregistratie. Het is immers bijna onmogelijk om dit juist en volledig achteraf uit te voeren. Gevolg: een naheffing van € 24.251,- met boete. Terecht, oordeelde de rechter.

Houd dus met elke auto van de zaak bij privégebruik rekening met bijtelling én houd dagelijks een rittenregistratie bij.

Is de bijtelling wel zo eerlijk sinds dit jaar?

Van de bijtelling en drie auto’s naar de bijtelling en inkomstenbelasting. Tot begin dit jaar luidde het hoogste tarief voor de bijtelling privégebruik auto in de loon- en inkomstenbelasting 25 procent. Sinds dit jaar zijn de regels gewijzigd. Dat betekent dat het nu gaat om 22 procent.

Deze vermindering slaat niet op auto’s die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet. Dat is dus pech voor iemand die in december 2016 een auto van de zaak kreeg en geluk voor degene die een maand later een auto van de zaak in ontvangst mocht nemen. Is dat wel zo eerlijk? De rechter gaat zich hierover buigen. Wordt vervolgd dus.

Btw-voordeel bij een auto van de zaak

Wie btw zegt, heeft het tevens over een welkome aftrekpost. Dat is ook het geval bij de kosten van een auto van de zaak, zoals de kosten van het onderhoud, gebruik en de aankoop van de automobiel. Het levert dus naar alle waarschijnlijkheid een wezenlijk voordeel op om een auto van de zaak te kopen.

Maar houd dan wel rekening met het privégebruik van de auto. Hierover betaalt u btw. Dit maakt u inzichtelijk door een kilometeradministratie, altijd belangrijk, bij te houden van het privé- en zakelijke gebruik van de auto. Wanneer dit duidelijk is, kan worden vastgesteld wat aan btw moet worden afgedragen voor het privégebruik. Wie geen administratie bijhoudt, kan terugvallen op het forfait.

Meer weten over bijtellingen, btw en andere fiscale onderwerpen rond de auto van de zaak? Neem dan contact op met Koppel Belastingadviseurs.

Send this to a friend